Katılma Talebi ve Katılma Dilekçesi Örneği

Katılma Talebi

Suçtan zarar gören kişinin yani mağdurun Cumhuriyet savcısının açtığı kamu davasında, Ceza Muhakemesi Kanununca kendisine tanınan hak ve yetkilere sahip olmak ve davada katılan sıfatıyla yer almak istemesi, kamu davasına katılma yani davaya müdahil olma olarak açıklanmaktadır. Bu katılma talebinin ise yetkili merci tarafınca kabul edilmesi durumunda, talep sahibi bulunan kişiye, katılan denilmektedir.

Özetle, ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalar için söz konusu suç nedeniyle zarar gören kişiler, mağdurlar yani müştekiler yargılama aşamasında davaya katılmak istediklerini belirtmeleri halinde katılan sıfatına sahip olurlar. Bu katılma talebi ise bir dilekçe ile yapılmaktadır.

Katılma talebine yönelik ayrıca merak ettiğiniz ve bilgi almak istediğiniz hususlar için iletişime geçebilirsiniz.

 

Katılma Dilekçesi Örneği

T.C.

ANKARA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

Esas No          : 2021/17

 

MÜŞTEKİ: Ad Soyad (TC:)

ADRES: Açık Adres

 

VEKİL: Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ 

ADRES: 

DAVACI : Kamu Hukuku

 

SANIK: Ad Soyad (TC:)

ADRES: Açık Adres

SUÇ TARİHİ VE YERİ:

 

SEVK MADDESİ:  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 125/2 delaletiyle 125/-4,53/1.

 

DELİLLER: Tahkikat Evrakı, müşteki beyanı, paylaşıma ait ekran görüntüsü, şüpheli savunması, şüpheliye ait adli sicil kaydı ve nüfus kayıt örneği, uzlaşma raporu ve tüm dosya kapsamı.

TALEP KONUSU : Katılma beyanlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ :   

Mahkemenizce 2021/17 Esas No’lu davası için her türlü şahsi dava hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkilimizin davaya katılan sıfatı ile katılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU:

Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin, her türlü şahsi dava ve talep hakkının saklı tutulması kaydı ile katılan sıfatı ile davaya katılmasına karar verilmesini talep ederiz. –/–/—-

 

 

Katılan Vekili

NASUH BUĞRA KARADAĞ

(5271 s. CMK. m. 237, 238)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir