• Marka İhlal ve Tazminat Davaları
 • Marka Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma
 • Marka Taklitleriyle İlgili Tespit Davaları
 • Marka Taklitleriyle İlgili Toplatma İşlemleri, Savcılık Şikayetlerinin Yapılması ve Ceza Davalarının Takibi
 • Marka Hükümsüzlük Davaları
 • Marka Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Marka Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Marka Hukuku Risk Analizi
 • Marka Konusundaki Hukuksal İhtilaflarla İlgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması
 • Marka Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık
 • Marka Değerlemesi Konusunda Yasal Danışmanlık Hizmetleri
 • Marka Değerleme Raporu Hazırlanması Konusunda Danışmanlık Hizmetleri