• Marka İhlal ve Tazminat Davaları,
 • Marka Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma.
 • Marka Taklitleriyle İlgili Tespit Davaları.
 • Marka Taklitleriyle İlgili Toplatma İşlemleri ve Savcılık Şikayetlerinin Yapılması ve
 • Ceza Davalarının Takibi,
 • Marka Hükümsüzlük Davaları,
 • Marka Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması.
 • Marka Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Marka Hukuku Risk Analizi.
 • Marka Konusundaki Hukuksal İhtilaflarla İlgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması.
 • Marka Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık.
 • Marka Değerlemesi Konusunda Yasal Danışmanlık Hizmetleri.
 • Marka Değerleme Raporu Hazırlanması Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.