Av. Nasuh Buğra Karadağ bir vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk eğitimini tamamlamış ve ardından Ankara’da, avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Belirli bir süredir, Ankara merkezli olarak kendi hukuk bürosunda yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku, marka hukuku, telif hakları, tasarım davaları, ticaret hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca çeşitli platformlarda özellikle hukuk öğrencilerine ve stajyer avukatlara ücretsiz olacak şekilde; Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve Telif Haklarıyla Bağlantılı Eğitimler vermektedir. Buna ek olarak, işletme sahiplerine, profesyonel hizmet sağlayıcılara ve diğer avukatlara çevrimiçi karalayıcı siber saldırılarla başa çıkmak için stratejiler de öğretmektedir.

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneğinin eski kurucu üyesi olup derneğin aktif olduğu dönemde hiçbir şekilde kimseden bağış toplamadan sadece kendi çabaları, yeteneği ve vizyonuyla bilgilendirme, farkındalık çalışmaları yapmış, ardından Türkiye’nin Avrupa Konseyi Siber Sözleşmesinin 2. ek protokolüne imza atmaması nedeniyle Türkiye merkezli olarak bu tip bir sosyal sorumluluk projesinin yürütülemeyeceği gerekçesiyle kendi kurduğu bu oluşumdan ayrılıp sadece kariyeri ile ilgilenmeye karar vermiştir. Ancak National Center for Missing & Exploited Children gönüllüsü olarak bu alandaki çalışmalarına devam etmekle beraber bu alanda National Center for Missing & Exploited Children adlı kuruluştan aldığı eğitimlerin en önemlileri, Working with Victims and Survivors of CSAM for Legal Professionals kapsamında Understanding CSAM and Its Impacts, CSAM Cases ve Restitution for Victims of Child Sexual Abuse Material (CSAM) eğitimleridir.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Marka Hukuku, Telif Hakları, Internet Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku ve Siber Güvenlik, Dijital Mahremiyet, Veri Güvenliğidir.

Belirli bir süredir aktif yazarlık da yapan  Nasuh Buğra Karadağ, Seçkin Yayınevinden temin edebileceğiniz  Dijitalleşen Çağda Hukuk isimli eserinin ve kişisel websitesinde yazdığı yüzlerce bağımsız makalenin yanında, sosyal sorumluluk anlamında da yazdığı yazılar ile basın özgürlüğü ve basın özgürlünün karşısındaki engelleri tartışacak, bireylerin ifade özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün karşısındaki engelleri tartışmış, güvenli internet kullanımı hakkında da yazdığı yazılarla bireylerin ve firmaların internet ortamındaki risklere karşı bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Gerek çevrimiçi platformlarda gerek yüz yüze olarak Marka Hukuku, Yazılımcıların Telif Hakları, Haksız Rekabet Hukuku ve Bilişim Hukuku alanında eğitimler veren Nasuh Buğra Karadağ’ın katılım sağladığı başlıca eğitimler ise; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Avukatların Sorumluluğu, KVKK GDPR Eğitimi, Bilişim Hukuku Eğitimi, Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi, Siber Olaylara Tespit ve Müdahale Eğitimi, Ceza Muhakemesinde Doğrudan Soru Sorma ve Uygulama Eğitimi, Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’ye Bireysel Başvuru Eğitimi ve Hukuk İngilizcesi Eğitimidir.