Nasuh Buğra Karadağ bir vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk eğitimini tamamlamış ve ardından Ankara’da, avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Belirli bir süredir, Ankara merkezli olarak kendi hukuk bürosunda yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku, marka hukuku, telif hakları, tasarım davaları, ticaret hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca çeşitli platformlarda özellikle hukuk öğrencilerine ve stajyer avukatlara ücretsiz olacak şekilde; Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve Telif Haklarıyla Bağlantılı Eğitimler vermektedir. Buna ek olarak, işletme sahiplerine, profesyonel hizmet sağlayıcılara ve diğer avukatlara çevrimiçi karalayıcı siber saldırılarla başa çıkmak için stratejiler de öğretmektedir.

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneğinin eski kurucu üyesi olup derneğin aktif olduğu dönemde hiçbir şekilde kimseden bağış toplamadan sadece kendi çabaları, yeteneği ve vizyonuyla bilgilendirme, farkındalık çalışmaları yapmış, ardından Türkiye’nin Avrupa Konseyi Siber Sözleşmesinin 2. ek protokolüne imza atmaması nedeniyle Türkiye merkezli olarak bu tip bir sosyal sorumluluk projesinin yürütülemeyeceği gerekçesiyle kendi kurduğu bu oluşumdan ayrılıp sadece kariyeri ile ilgilenmeye karar vermiştir. Ancak National Center for Missing & Exploited Children gönüllüsü olarak bu alandaki çalışmalarına devam etmekle beraber bu alanda National Center for Missing & Exploited Children adlı kuruluştan aldığı eğitimlerin en önemlileri, Working with Victims and Survivors of CSAM for Legal Professionals kapsamında Understanding CSAM and Its Impacts, CSAM Cases ve Restitution for Victims of Child Sexual Abuse Material (CSAM) eğitimleridir.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Marka Hukuku, Telif Hakları, Internet Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku ve Siber Güvenlik, Dijital Mahremiyet, Veri Güvenliğidir.

Belirli bir süredir aktif yazarlık da yapan  Nasuh Buğra Karadağ kişisel websitesinde yazdığı yüzlerce bağımsız makalenin yanında, sosyal sorumluluk anlamında da yazdığı yazılar ile basın özgürlüğü ve basın özgürlünün karşısındaki engelleri tartışacak, bireylerin ifade özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün karşısındaki engelleri tartışmış, güvenli internet kullanımı hakkında da yazdığı yazılarla bireylerin ve firmaların internet ortamındaki risklere karşı bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Gerek çevrimiçi platformlarda gerek yüz yüze olarak Marka Hukuku, Yazılımcıların Telif Hakları, Haksız Rekabet Hukuku ve Bilişim Hukuku alanında eğitimler veren Nasuh Buğra Karadağ’ın katılım sağladığı başlıca eğitimler ise; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Avukatların Sorumluluğu, KVKK GDPR Eğitimi, Bilişim Hukuku Eğitimi, Adli Bilişim Uzmanlığı Eğitimi, Siber Olaylara Tespit ve Müdahale Eğitimi, Ceza Muhakemesinde Doğrudan Soru Sorma ve Uygulama Eğitimi, Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’ye Bireysel Başvuru Eğitimi ve Hukuk İngilizcesi Eğitimidir.

&

Nasuh Bugra Karadag completed his law education on a scholarship at a foundation university and subsequently started providing legal services as an attorney and legal consultant in Ankara. For a certain period, he has been offering legal representation and consultancy services in the fields of information technology law, trademark law, copyright, design cases, and commercial law to both domestic and foreign individual and corporate clients. Additionally, he provides free online education, particularly focusing on information technology law, trademark law, competition law, and copyright, targeting law students and intern attorneys.

In addition to his legal practice, Nasuh Buğra Karadağ conducts training sessions on coping with online defamatory cyber attacks for business owners, professional service providers, and other attorneys.

He was a former founding member of the International Lost Child Research and Abuse Prevention Association. During the active period of the association, he conducted informative and awareness campaigns solely through his efforts, talent, and vision, without soliciting donations. Later, due to Turkey not signing the 2nd additional protocol to the Council of Europe Cybercrime Treaty, he decided to leave this initiative he founded, citing that such a social responsibility project could not be carried out in Turkey. However, he continues his voluntary work in the field as a volunteer for the National Center for Missing & Exploited Children, receiving significant training in areas such as Understanding CSAM and Its Impacts, CSAM Cases, and Restitution for Victims of Child Sexual Abuse Material (CSAM).

His primary areas of expertise include Information Technology Law, Criminal Law, Trademark Law, Copyright, Internet Law, Competition Law, Company Law, Cybersecurity, Digital Privacy, and Data Security.

In addition to his legal work, Nasuh Bugra Karadag has been an active writer for some time, contributing not only with hundreds of independent articles on his personal website but also with articles discussing press freedom and the obstacles against it, freedom of expression, and the challenges it faces. He aims to contribute to raising awareness about the risks in the online environment for individuals and businesses through his writings on safe internet usage.

Nasuh Bugra Karadag, who has been actively providing training in the fields of Trademark Law, Copyright for Programmers, Unfair Competition Law, and Information Technology Law, both online and in-person. Some of the key training sessions he has participated in include: Attorney Responsibility on the Protection and Processing of Personal Data, KVKK GDPR Training, Information Technology Law Training, Forensic Computing Expertise Training, Detection and Intervention Training for Cyber Incidents, Direct Questioning and Practice Training in Criminal Procedure, Application to the Constitutional Court and European Court of Human Rights in Light of Current Developments, and Legal English Training.