Nasuh Buğra Karadağ bir vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk eğitimini tamamlamış ve ardından Ankara’da, avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Belirli bir süredir, Ankara merkezli olarak kendi hukuk bürosunda yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku, marka hukuku, telif hakları, tasarım davaları, ticaret hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca çeşitli platformlarda özellikle hukuk öğrencilerine ve stajyer avukatlara ücretsiz olacak şekilde; Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve Telif Haklarıyla Bağlantılı Eğitimler vermektedir. Buna ek olarak, işletme sahiplerine, profesyonel hizmet sağlayıcılara ve diğer avukatlara çevrimiçi karalayıcı siber saldırılarla başa çıkmak için taktikler ve stratejiler de öğretiyor.

Uluslararası Kayıp Çocuk Araştırma ve İstismar Önleme Derneği olan UKAİM’in ise kurucu üyesi ve genel sekreteridir.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak Bilişim Hukuku, Ceza Hukuku, Marka Hukuku, Telif Hakları, Internet Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku ve Hukuki Due Diligence olan Avukat Nasuh Buğra Karadağ; Siber Zorbalık, Dijitalleşen Dünyada Suça Sürüklenen Çocuklar, Yazılımlar ve Yazılımcıların Hakları gibi konularda çeşitli dergilerde yazılar yazmış, söyleşilerde yer almıştır.

Pi Akademic Dergisi, Dijital Kültür Dergisi ve dv haberde  belirli bir süredir aktif yazarlık da yapan Nasuh Buğra Karadağ, sosyal sorumluluk anlamında da www.internetteguvendekalin.com adlı bilişim platformunun da oluşumunda katkılar sunmuş, bireylerin ve firmaların internet ortamındaki risklere karşı bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Halen İnternette Güvende Kalın platformunda içerik koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

Gerek çevrimiçi platformlarda gerek yüz yüze olarak Marka Hukuku, Yazılımcıların Telif Hakları, Haksız Rekabet Hukuku ve Bilişim Hukuku alanında eğitimler veren Nasuh Buğra Karadağ’ın katılım sağladığı başlıca eğitimler ise; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Avukatların Sorumluluğu, KVKK GDPR Eğitimi, Bilişim Hukuku Eğitimi, Adli Bilişim Eğitimi, Siber Olaylara Tespit ve Müdahale Eğitimi, Ceza Muhakemesinde Doğrudan Soru Sorma ve Uygulama Eğitimi, Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM’ye Bireysel Başvuru Eğitimi, KOBİ’ler İçin Fikri Mülkiyet Hakları, KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve İstikrar İçin Markalaşma Eğitimi ve Hukuk İngilizcesi Eğitimidir.

Bunların yanında yüzlerce veritabanının fikir öncüsü olan bir yazılımcı ve bilişim aktivisti Aaron Swartzın doğum günü olan 8 Kasım’da, yapay zeka, bilişim teknolojileri ve dijital kültür üzerine bir dergi çıkarmak için de çalışmalar yürütmektedir.