• Internet Üzerinden Yapılan Marka İhlallerinin Önlenmesi,
  • Bilişim Sisteminin Hukuka Aykırı İhlali, Bozulması, Engellenmesi, Bilişim Sistemindeki Verilerin Kopyalanması, Yok Edilmesi Gibi Bilişim Suçları İle Her Türlü Hukuki Mücadelenin Sağlanması,
  • E-Ticaret, Alan Adlarına İlişkin Haksız Rekabet Uyuşmazlıklarının Giderilmesi,
  • İnternet Üzerinde Meydana Gelen Kişilik Hakkı İhlali ve Özel Yaşamın İhlali Gibi
  • Durumlarda Yasal Destek Sağlanması ve Buna Yönelik Erişimin Engellenmesi Sürecinin Takibi.