• Şirketler Hukuku
  • Marka Hukuku
  • Tasarım Hukuku
  • Telif Hukuku
  • Haksız Rekabet Hukuku
  • İnternet Hukuku
  • Bilişim Hukuku
  • Ceza Hukuku
Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; marka hukuku, bilişim hukuku, tasarım hukuku, telif hakları, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku, ceza hukuku, kişisel veri sorumluluğu, ticaret hukuku ve rekabet hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Temel İlkelerimiz

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.
Avukatlar, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletname ilişkisi olan tüm müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli olarak bilgilendirmektedir.
Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Avukat Nasuh Buğra Karadağ Kimdir?

Nasuh Buğra Karadağ bir vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk eğitimini tamamlamış ve ardından Ankara’da, avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Belirli bir süredir, Ankara merkezli olarak kendi hukuk bürosunda yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku, marka hukuku, telif hakları, tasarım davaları, ticaret hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca çeşitli platformlarda özellikle hukuk öğrencilerine ve stajyer avukatlara ücretsiz olacak şekilde; Bilişim, Marka Tescili, Marka Davaları, Tasarım Tescili, Tasarım Davaları ve Telif Haklarıyla Bağlantılı Eğitimler vermektedir.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Telif Hakları, Internet Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku ve Hukuki Due Diligence olan Avukat Nasuh Buğra Karadağ; Siber Zorbalık, Dijitalleşen Dünyada Suça Sürüklenen Çocuklar, Yazılımlar ve Yazılımcıların Hakları gibi konularda çeşitli dergilerde yazılar yazmış, söyleşilerde yer almıştır.

Pi Akademic Dergisi ve bir çok haber sitesinde belirli bir süredir aktif yazarlık da yapan Nasuh Buğra Karadağ, sosyal sorumluluk anlamında da www.internetteguvendekalin.com adlı bilişim platformunun da oluşumunda katkılar sunmuş, bireylerin ve firmaların internet ortamındaki risklere karşı bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Devamını oku…