Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunlu olup, avukatlar, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Bu nedenle hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren avukatlık ve yasal danışmanlık ofisimiz, yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine; Kamu Hukuku Alanında, Türk Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında Marka Hukuku, Tasarım Hukuku, Telif Hakları, Karma Hukuk alanında Bilişim Hukuku, Önleyici Özel Hukuk alanında Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Kişisel Veri Sorumluluğu, İtibar Koruma, Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında yasal danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Büromuzun hizmet kalitesi ile ilgili benimsediği ilkeler, müvekkillerine sağlamakta olduğu tüm hizmetlere yansımaktadır. Müvekkillerimize; hızlı, ayrıntılı ve etkin hizmetlerin verilmesinin gerekliliğine inanmaktayız. Büromuz, müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kapsamlı ve çözüm odaklı çalışmayı prensip edinmiştir.

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır.

Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir. Avukatlık meslek kuralı olan “sır saklama yükümlülüğü”, büromuzun temel prensibi olup, müvekkil ve iş sahiplerimizin ticari ve şahsi sırları en sıkı şekilde korunmaktadır.

Kısaca her şeyi olması gerektiği gibi ve hassasiyetle yapıyoruz.

&

Our law and legal consultancy office, based in Ankara, serves its domestic and foreign, individual and corporate clients; In the field of Public Law, Turkish Criminal Law, Administrative Law, Tax Law, Trademark Law in the scope of Intellectual Property Law, Design Law, Copyrights, IT Law in the Mixed Law, Contracts Law in the Preventive Private Law, Compensation Law, Personal Data Responsibility, Reputation Protection, It provides legal consultancy and litigation services in the fields of Commercial Law and Competition Law.

The principles adopted by our office regarding service quality are reflected in all the services it provides to its clients. To our clients; We believe in the necessity of providing fast, detailed and effective services. Our office has adopted the principle of working comprehensively and solution-oriented in line with the demands and needs of our clients.

One of the most important ethical principles of the legal profession is confidentiality, and our law firm; It applies the principle of confidentiality and secrecy, which is determined by the Law No. 1136, with great care and sensitivity.
However, our office keeps the information, documents and data of its clients confidential within the scope of confidentiality obligation and data responsibility, and does not share it with third parties and institutions in any way or under any circumstances. In this context, our office has adopted the principle in writing that the obligation to keep secrets regarding case files will be complied with.

In this context, our office has adopted the principle in writing that the obligation to keep secrets regarding case files will be complied with. The “obligation to keep secrets”, which is the professional rule of attorneyship, is the basic principle of our office, and the commercial and personal secrets of our clients and business owners are protected in the strictest way.

 

Av. Nasuh Buğra Karadağ Kimdir?

Nasuh Buğra Karadağ bir vakıf üniversitesinde burslu olarak hukuk eğitimini tamamlamış ve ardından Ankara’da, avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır. Belirli bir süredir, Ankara merkezli olarak kendi hukuk bürosunda yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal müvekkillerine bilişim hukuku, marka hukuku, telif hakları, tasarım davaları, ticaret hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca çeşitli platformlarda özellikle hukuk öğrencilerine ve stajyer avukatlara ücretsiz olacak şekilde; Bilişim Hukuku, Marka Hukuku, Rekabet Hukuku ve Telif Haklarıyla Bağlantılı Eğitimler vermektedir. Buna ek olarak, işletme sahiplerine, profesyonel hizmet sağlayıcılara ve diğer avukatlara çevrimiçi karalayıcı siber saldırılarla başa çıkmak için taktikler ve stratejiler de öğretmtedir.

Çalışma alanları ağırlıklı olarak Bilişim Hukuku, Ceza HukukuMarka HukukuTelif HaklarıInternet HukukuRekabet HukukuŞirketler Hukuku ve Siber Güvenlik, Dijital Mahremiyet, Veri Güvenliğidir…Devamını oku…

Bir avukat, tarafsız olmalı ve müşterilerinin haklarını savunmak için adil, akılcı ve etik olmalıdır. Avukatlar, müşterilerine güvenilir, şeffaf ve profesyonel bir şekilde hizmet vermek için çok disiplinli olmalıdır. Avukatlar, mevzuatın temel kurallarını ve tekniklerini anlamalı ve uygulamalıdır. Avukatlar, müşterilerinin haklarının korunması için gerekli olan yasal teknikleri öğrenmeli ve geliştirmelidir. Avukatların, müşterilerine verdikleri hizmetlerin kalitesini ve etiğini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir.

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir. O nedenle bu konuda bir güvensizlik yaşamamak adına bizimle iletişime geçmeden önce bu konuda ve hakkımızda kısa bir araştırma yapınız.

Büromuzun hizmet kalitesi ile ilgili benimsediği ilkeler, müvekkillerine sağlamakta olduğu tüm hizmetlere yansımaktadır.