Kitle iletişim araçları aracılığıyla yayın yapan kurumların yapısına ilişkin kuralları düzenleyen basın hukuku, sektörle ilgili sorunların çözümünde de başvurulan yetkidir. Bu alanda yer alan hizmetler arasında; sponsorluk sözleşmeleri, reklam sözleşmelerinin hazırlanması, yazılı, görsel ve işitsel yayın organları ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai işlemlerin takibi, yayın organları vasıtasıyla yapılan her türlü karalayıcı ve iftira niteliğindeki yayınlara karşı kanun yollarının yürütülmesi akla gelmektedir.

Bu kapsamda, tekzip başvuruları, uğranılan zararın tazmin edilmesi ve bu alanı kapsayan birçok farklı konuda müvekkillerin hukuki menfaatlerinin korunması ihtiyacı deneyimli hukuk büroları tarafından titizlikle yürütülmektedir. Disiplinler arası bir yapıya sahip olan medya hukuku, her iki taraf için de bilgi alma ve verme özgürlüğünün korunmasını sağlar.

Kamu hukuku kadar özel hukuku da ilgilendiren alan, internet ve yazılı basında karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanmaktadır. Görsel, işitsel ve yazılı medya kuralları kendi içinde farklı dinamiklere sahiptir. Görsel ve işitsel medya alanında faaliyet gösteren kurumların hukuki ve mali yapıları incelenirken, yayın esasları gibi konular da düzenleniyor. Medya organlarının idari denetimini yürüten RTÜK’ün işleyişi hakkında bilgi ve yönlendirme sağlayan medya hukuku, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan alandır.

 • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Medya hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
 • Yayın organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlama,
 • Yazılı veya görsel yayınlarla ilgili maddi ve manevi zarar davalarının takibi,
 • Haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyetler,
 • Basın mensuplarına (gazeteciler) önleyici hukuki destek,
 • Basın hukuku ile ilgili sponsor sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi,
 • TV ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması ve basın iş davalarının takibi,
 • Sponsor sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • RTÜK ve diğer medya organları ile gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklarda davaların açılması ve takibi,
 • Basın yoluyla gerçekleştirilen kişilik haklarının ihlallerinde tazminat davası açılması ve takibi,
 • Reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Menajerlik sözleşmelerinin düzenlenmesi,

.