• Haksız Rekabetin Tespiti Davaları,
  • Haksız Rekabetin Engellenmesi Davaları,
  • Haksız Rekabet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
  • Haksız Rekabet Nedeniyle Tedbir ve Malların İmhası,
  • Haksız Rekabetle ilgili Ceza Davaları.