• Telif Hakkı İhlallerinin Engellenmesi ve Tazminat Davaları,
 • Telif Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Telif Hakkı İhlalleriyle İle İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına Şikayet Dilekçesi ve
 • Taklit Ürünlerin Toplatılması,
 • Bilgisayar Programlarının Korunması,
 • Yayıncı ve Yazarların Haklarının Korunması,
 • FSEK Kapsamında Yapılacak Hukuki İşlemler ve Hazırlanacak Telif Sözleşmelerinin Hazırlanması.
 • Marka İhlal ve Tazminat Davaları
 • Marka Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma
 • Marka Taklitleriyle İlgili Tespit Davaları
 • Marka Taklitleriyle İlgili Toplatma İşlemleri, Savcılık Şikayetlerinin Yapılması ve Ceza Davalarının Takibi
 • Marka Hükümsüzlük Davaları
 • Marka Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Marka Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Marka Hukuku Risk Analizi
 • Marka Konusundaki Hukuksal İhtilaflarla İlgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması
 • Marka Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık
 • Marka Değerlemesi Konusunda Yasal Danışmanlık Hizmetleri
 • Marka Değerleme Raporu Hazırlanması Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Tasarım İhlal ve Tazminat Davaları,
 • Tasarım Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
 • Tasarım Taklitleriyle İlgili Tespit Davaları,
 • Tasarım Hükümsüzlük Davaları,
 • Tasarım Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Tasarım Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Tasarım Hukuku Risk Analizi,
 • Tasarım Konusundaki Hukuksal İhtilaflarla İlgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması,
 • Tasarım Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık,
 • Tasarım Değerlemesi Konusunda Yasal Danışmanlık Hizmetleri.