• Tasarım İhlal ve Tazminat Davaları,
  • Tasarım Hakkı İhlali Nedeniyle İçerik Kaldırma,
  • Tasarım Taklitleriyle İlgili Tespit Davaları,
  • Tasarım Hükümsüzlük Davaları,
  • Tasarım Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Tasarım Devir Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Tasarım Hukuku Risk Analizi,
  • Tasarım Konusundaki Hukuksal İhtilaflarla İlgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması,
  • Tasarım Hukuku Konusunda Hukuki Danışmanlık,
  • Tasarım Değerlemesi Konusunda Yasal Danışmanlık Hizmetleri.