Yaralama Suçu

Yaralama Suçu

Yaralama suçu Türk Ceza Kanununda Kasten Yaralama suçu ve Taksirle Yaralama Suçu olarak iki şekilde düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu

Bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan bir eylem ile zarar verilmesidir. Eylemin yaralama suçu oluşturabilmesi için, eylemin mağdurun “vücuduna acı vermesi”, “sağlığını bozması” veya “algılama yeteneğini bozması” gerekir.

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanununda madde 86 ve madde 87’de ‘vücut dokunulmazlığına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç, basit ve nitelikli haller olmak üzere iki farklı şekilde işlenebilir. Suçun basit hallerinden biri olan “basit tıbbi müdahale ile (BTM) giderilebilecek” yaralama şikayete tabi olup, şikayet süresi 6 aydır.

Suçun nitelikli halleri ve ‘basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek’ yaralama suçu ise, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir.

Taksirle Yaralama Suçu

Failin öngörülebilir bir neticeyi “öngöremeyerek” dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir hareketle yaralama teşkil eden fiili işlemesidir. Bu durumda fail hareketi kendi iradesiyle yapmakla birlikte hareketinin neden olacağı neticeyi öngörememektedir.

Taksirle yaralama suçu şikayete tabi suçlardan olup, şikayet süresi, suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Bilinçli taksirle yaralama suçu işlenmesi halinde işe, sadece suçun Türk Ceza Kanunu madde 89/1’de yer alan basit hali şikayete bağlı olup, Türk Ceza Kanunu madde 89/2-3-4’te düzenlenen nitelikli halleri bilinçli taksirle işlendiği hallerde suçun takibi şikayete tabi değildir. Bu durumlarda savcılık tarafından resen soruşturma yapılacaktır.

Gizlilik İlkemiz

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.