Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin stratejik konumu, büyük ve dinamik bir pazarı, genç ve nitelikli bir işgücü, gelişmiş altyapısı ve rekabetçi teşvikleri, yabancıların Türkiye’de şirket kurmasını kolaylaştırıyor. Bu yazıda, yabancıların Türkiye’de şirket kurma süreci, şirket türleri, vergi ve muhasebe konuları hakkında bilgi vereceğiz.

Şirket Kurma Süreci

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için izlemesi gereken adımlar şunlardır:

– Şirketin unvanını, adresini, ortaklarını, sermayesini ve faaliyet alanını belirlemek.
– Şirketin ana sözleşmesini hazırlamak ve noterden onaylatmak.
– Şirketin sermayesinin en az %25’ini bankaya yatırmak ve bloke ettirmek.
– Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak ve şirketi tescil ettirmek.
– Vergi Dairesi’ne başvurmak ve vergi numarası almak.
– Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak ve sigorta işlemlerini yapmak.
– Belediyeye başvurmak ve işyeri açma ruhsatı almak.

Şirket Türleri

Yabancıların Türkiye’de kurabileceği şirket türleri şunlardır:

– Anonim Şirket (A.Ş.): En az 50.000 TL sermaye gerektiren ve ortakların sorumluluğu sınırlı olan bir şirket türüdür. En az bir ortak gereklidir. Yönetim kurulu tarafından yönetilir.
– Limited Şirket (Ltd. Şti.): En az 10.000 TL sermaye gerektiren ve ortakların sorumluluğu sınırlı olan bir şirket türüdür. En az bir ortak gereklidir. Müdür veya müdürler kurulu tarafından yönetilir.
– Şube: Yabancı bir şirketin Türkiye’de faaliyet göstermek için açtığı temsilciliktir. Ana şirketin sermayesine bağlıdır. Ana şirketin vergi mükellefiyeti vardır.
– Temsilcilik: Yabancı bir şirketin Türkiye’de tanıtım ve araştırma yapmak için açtığı ofistir. Ticari faaliyette bulunamaz. Ana şirkete bağlıdır. Vergi mükellefiyeti yoktur.

Vergi ve Muhasebe

Yabancıların Türkiye’de kurdukları şirketler, Türk vergi kanunlarına tabidir. Şirketlerin ödemek zorunda oldukları başlıca vergiler şunlardır:

– Kurumlar Vergisi: Şirketlerin elde ettikleri kâr üzerinden %22 oranında ödedikleri vergidir.
– Katma Değer Vergisi (KDV): Şirketlerin mal veya hizmet sattıklarında müşterilerinden tahsil ettikleri vergidir. Oranlar %1, %8 veya %18 olabilir.
– Gelir Vergisi: Şirketlerin çalışanlarına ödedikleri ücret üzerinden %15 ile %35 arasında değişen oranlarda kesinti yaptıkları vergidir.
– Damga Vergisi: Şirketlerin imzaladıkları belgeler üzerinden binde 1,89 ile binde 9,48 arasında değişen oranlarda ödedikleri vergidir.

Şirketlerin ayrıca muhasebe kayıtlarını tutmak, faturalarını düzenlemek, beyannamelerini vermek ve denetime hazır olmak gibi yükümlülükleri vardır.

Sonuç

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için izlemesi gereken adımlar, seçebilecekleri şirket türleri ve karşılaşacakları vergi ve muhasebe konuları hakkında bilgi verdik. Türkiye’nin sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcılara profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bize ulaşın ve sizin için en uygun çözümü birlikte bulalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir