Vergi Suçları Mahkemesi

Vergi Suçları Mahkemesi

Vergi Suçları Mahkemesi, Finans ve Vergi Suçlarının Yargılanmasına Dayalı Tüzel Kişiliklerin Belirlenmesi ve Düzenlenmesi Kanunu tarafından 18 Aralık 2003 tarihinde getirilen, Türkiye Cumhuriyeti Hukuku tarafından kurulan, özel bir yargı organıdır. 1962 Anayasasının 111. Maddesi ve 1984 Anayasasının 157. Maddesi tarafından kanunla kurulmuştur ve özel olarak vergi suçlarının incelenmesi, araştırılması ve yargılanması amacıyla oluşturulmuştur. Vergi Suçları Mahkemesi, dönemsel bazda seçimlerle belirlenen bir yargıç ve yardımcı yargıçların yer alacağı bir mahkemedir. Vergi suçlarının yargılanması, bir çok ulusal hukuk kurallarının ve kısıtlamalarının dikkate alınarak yapılmaktadır. Vergi Suçları Mahkemesi, adil, tarafsız ve objektif bir şekilde hareket eder. Vergi suçlarının özellikleri göz önünde bulundurularak her durumda en iyi sonuçların alınması ve adaletin tarafsız bir şekilde sağlanması için tüm tarafları koruyan bir yöntem izlenmektedir. Vergi Suçları Mahkemesi tarafından incelenen ve yargılanan suçlar, kötüye kullanılan vergi kimlik numaraları içeren vergi kaçakçılığı, vergi usulsüzlüklerinden kaynaklanan gizli vergi düzenlemesi, kara para aklama, kamuya ait malvarlıkların kötüye kullanımı, vergi kaçakçılığında yardım etmek ve teşvik etmek, özel vergi dövizi ve özel vergi cezalarını ödemekten kaçınmak gibi suçları kapsar. Vergi Suçları Mahkemesi, vergi suçlarının araştırılması, incelenmesi ve yargılanması konusunda yetkili olduğu gibi, cezai yaptırımlar ve cezalandırma yöntemleri ile ilgili kararlar da vermektedir. Vergi Suçları Mahkemesinde yargılanan suçlular hakkında, denetim mekanizmaları tarafından önerilen cezai ve cezalandırma yöntemleri tarafından verilen kararlar, Vergi Suçları Mahkemesi Başkanı tarafından onaylanır. Vergi Suçları Mahkemesi, vergi suçlarının yargılanması için verilen kararların tüm tarafların haklarını ve kaynaklarını korumayı amaçlar. Vergi Suçları Mahkemesinde, suçlu veya suçlu değil, savunma sunulabilir, ancak vergi kaçakçılığı ve vergi usulsüzlüklerinin önlenmesine yönelik özel adalet mekanizmaları da bulunmaktadır. Vergi Suçları Mahkemesinde, kararların özgürce verilmesi ve çözümlenmesi için, vergi suçlarının yargılanmasının her türlü açıdan göz önünde bulundurulmasının önemi vurgulanmıştır.

Vergi Suçları Mahkemesinin Görevleri

Vergi suçları mahkemesi, özel bir mahkeme türüdür ve vergi suçlarının değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve yargılanmasına yönelik olarak kurulmuştur. Vergi suçları mahkemesi, özel yönetmeliklere dayanarak, Devletin gelirlerinin korunmasına ve özel kişilerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen davalara bakar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre, vergi suçları mahkemesi sıfatıyla uzman asliye ceza mahkemelerinin görevine giren suçlar şunlardır:

 1. Çift defter tutma suçu (VUK m.359/a-1),
 2. Muhasebe hilesi yapma suçu (VUK m.359/a-1),
 3. Gerçeğe aykırı hesap açma suçu (VUK m.359/a-1)
 4. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanma suçu (VUK m.359/a-2),
 5. Defter ve belgelerin gizlenmesi veya ibraz edilmemesi suçu (VUK m.359/a-2),
 6. Defter, Kayıt ve Belgelerin Tahrif Edilmesi Suçu (VUK m.359/a-2)
 7. Sahte belge düzenleme veya kullanma suçu (VUK m.359/b),
 8. Vergi kaçakçılığı suçu (VUK m.359),
 9. Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu (VUK m.359/b),
 10. Vergi mahremiyetinin ihlali suçu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 362. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre vergi mahremiyetinin ihlali suçu, TCK m.239 hükümleri gereği cezalandırılmaktadır.
 11. Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu: Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar (VUK m.6). Bu yasağa aykırı hareket eden memurlar TCK m.257/1 gereği cezalandırılırlar.

Vergi suçları mahkemesi, yargılamalarını Devletin gelirlerini korumaya ve vergi yükümlülerinin vergilerini zamanında ödemelerine odaklanmış bir biçimde yürüten yüksek mahkemeler olarak tanımlanmalarının yanı sıra, zorlayıcı ve yetkili vergi denetim uygulamaları ile ilgili hukuki sorunların da değerlendirilmesini sağlar. Vergi mahkemeleri, özellikle hızlı karar verme becerilerini ortaya çıkartmak için tasarlanmıştır ve genellikle vergi yükümlülerinin vergisel yükümlülüklerinin veya haklarının yerine getirilmesi gereken konular hakkında kısa sürede karar verirler.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir