Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için birçok farklı yol bulunmaktadır. Bu yolların bazıları şunlardır:

– Doğum yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma: Türkiye’de doğan veya Türk vatandaşı olan bir ebeveynin çocuğu olan yabancılar, doğum yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Bu durumda, yabancının başka bir ülkenin vatandaşı olması önemli değildir.
– Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma: Türk vatandaşı olan bir kişiyle evlenen yabancılar, evlilik tarihinden itibaren üç yıl süreyle evli kalmaları ve Türkiye’de ikamet etmeleri halinde Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için, yabancının başka bir ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekmez.
– Uzun süreli ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma: Türkiye’de en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak ikamet eden ve Türkiye’ye yerleşme niyetini belgeleyen yabancılar, Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Uzun süreli ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak için, yabancının başka bir ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekmez.
– Olağanüstü hallerde Türk vatandaşlığı kazanma: Türkiye’nin kültürel, ekonomik, sosyal veya bilimsel alanlarda önemli katkılar sağlayan veya sağlayacağı anlaşılan yabancılar, Cumhurbaşkanının kararıyla olağanüstü hallerde Türk vatandaşlığına kabul edilebilirler. Bu durumda, yabancının başka bir ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekmez.

Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler ve işlemler, başvuru yolu ve şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan detaylı bilgi almak önemlidir. Türk vatandaşlığı kazanan yabancılar, Türkiye’nin tüm hak ve sorumluluklarına sahip olurlar. Ayrıca, çifte vatandaşlık mümkün olduğu sürece, başka bir ülkenin vatandaşlığını da koruyabilirler.

Türk Vatandaşlığına Geçiş Yolları

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için birçok farklı yol bulunmaktadır. Bu yolların bazıları doğum, evlilik, soybağı, uzun süreli ikamet, yatırım ve özel kanunlarla verilen vatandaşlıktır. Bu yazıda, bu yolların her birini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Doğumla Türk Vatandaşlığı

Türkiye’de doğan yabancı çocuklar, anne veya babası Türk vatandaşı olan çocuklarla aynı haklara sahiptir. Bu çocuklar doğumla Türk vatandaşı olurlar. Ancak, anne veya babası Türk vatandaşı olmayan çocuklar için durum farklıdır. Bu çocuklar, Türkiye’de doğsalar bile doğumla Türk vatandaşı olmazlar. Ancak, anne veya babasından biri Türkiye’de yerleşik ise ve çocuk Türkiye’de bulunduğu sürece devletsiz kalmayacaksa, doğumla Türk vatandaşı olabilirler.

Evlilikle Türk Vatandaşlığı

Türk vatandaşı ile evlenen yabancılar, evlilik tarihinden itibaren üç yıl süreyle evli kalmaları ve evlilik birliğinin devam etmesi şartıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ikamet tezkeresi, sabıka kaydı ve sağlık raporu bulunmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili makamlar tarafından evliliğin gerçek olduğu ve evlilik birliğinin devam ettiği araştırılır. Araştırma sonucunda olumlu görüş verilirse, yabancı eş Türk vatandaşı olur.

Soybağıyla Türk Vatandaşlığı

Türk kökenli olduğunu belgeleyen yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilebilirler. Bu durumda, yabancının kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkması gerekmez. Soybağıyla Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, soybağı belgesi, ikamet tezkeresi ve sabıka kaydı bulunmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili makamlar tarafından soybağının doğruluğu araştırılır. Araştırma sonucunda olumlu görüş verilirse, yabancı Türk vatandaşı olur.

Uzun Süreli İkametle Türk Vatandaşlığı

Türkiye’de en az beş yıl süreyle kesintisiz olarak ikamet eden yabancılar, Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, ikamet tezkeresi, sabıka kaydı ve sağlık raporu bulunmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili makamlar tarafından yabancının uyum durumu ve topluma katkısı değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda olumlu görüş verilirse, yabancı Türk vatandaşı olur.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türkiye’de belirli bir miktarda yatırım yapan veya istihdam sağlayan yabancılar, Türk vatandaşlığına davet edilebilirler. Bu durumda, yabancının kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkması gerekmez. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, yatırım belgesi veya istihdam belgesi bulunmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili makamlar tarafından yabancının yaptığı yatırımın veya sağladığı istihdamın niteliği ve niceliği değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda olumlu görüş verilirse, yabancıya Türk vatandaşlığı teklif edilir.

Özel Kanunlarla Verilen Türk Vatandaşlığı

Türkiye’nin kültürel, ekonomik veya sosyal menfaatleri için önemli hizmetleri olan veya yapabilecek olan yabancılar, Cumhurbaşkanının kararıyla Türk vatandaşı olabilirler. Bu durumda da yabancının kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkması gerekmez. Özel kanunlarla verilen Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı ve pasaport bulunmaktadır. Başvuru sonrasında ilgili makamlar tarafından yabancının önemli hizmetleri veya potansiyeli değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda olumlu görüş verilirse, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere Bakanlar Kurulu kararı alınır.

Sonuç

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için birçok farklı yol mevcuttur. Bu yazıda bu yolların her birini ayrıntılı olarak anlattık. Hangi yolun sizin için uygun olduğunu belirlemek için öncelikle kendi durumunuzu ve beklentilerinizi göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ayrıca başvuru sürecinde gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak hazırlamanız ve ilgili makamlara sunmanız önemlidir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamamak için profesyonel bir danışmanlık hizmetinden de faydalanabilirsiniz.

AVUKAT DESTEĞİ

Yasal destek almak isteyen kişi veya kişiler destek almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirler.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir