Telif Hakkı Sözleşmesi 

Telif Hakkı Sözleşmesi

Telif hakkı sözleşmesi, bir eserin yaratıcısı ile eserin kullanım hakkını elde eden kişi veya kurum arasında yapılan yazılı bir anlaşmadır. Telif hakkı sözleşmesi, eserin hangi amaçlarla, hangi koşullarda ve hangi süre boyunca kullanılabileceğini belirler. Telif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin maddi ve manevi haklarını korurken, eser kullanıcısının da yasal sorumluluklardan kaçınmasını sağlar.

Telif hakkı sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Telif hakkı sözleşmesinin geçerli olması için, aşağıdaki unsurların bulunması gerekir:

– Taraflar: Sözleşmenin tarafları, eser sahibi ve eser kullanıcısıdır. Tarafların tam adı, adresi, vergi numarası gibi kimlik bilgileri sözleşmede yer almalıdır.
– Eser: Sözleşmenin konusu olan eser, telif hakkına tabi olan herhangi bir edebi, sanatsal veya bilimsel eser olabilir. Eserin adı, türü, kapsamı, özellikleri gibi tanımlayıcı bilgiler sözleşmede belirtilmelidir.
– Kullanım şekli: Sözleşmede, eserin hangi şekilde kullanılacağı açıkça ifade edilmelidir. Örneğin, eserin basılı veya dijital olarak yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, kiralanması, çevrilmesi, uyarlanması gibi kullanım şekilleri belirtilebilir.
– Kullanım süresi: Sözleşmede, eserin kullanım hakkının ne kadar süreyle devredildiği belirlenmelidir. Bu süre belirli veya belirsiz olabilir. Belirli bir süre belirlenmişse, bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri sözleşmede yazılmalıdır. Belirsiz bir süre belirlenmişse, bu durum sözleşmede açıkça ifade edilmeli ve tarafların sözleşmeyi feshetme koşulları belirlenmelidir.
– Kullanım bedeli: Sözleşmede, eser sahibinin eserin kullanım hakkı karşılığında alacağı bedel veya ücret belirlenmelidir. Bu bedel sabit veya değişken olabilir. Sabit bir bedel belirlenmişse, bu bedelin miktarı ve ödeme şekli sözleşmede yazılmalıdır. Değişken bir bedel belirlenmişse, bu bedelin hesaplanma yöntemi ve ödeme periyodu sözleşmede belirtilmelidir.

Telif hakkı sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması

Telif hakkı sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

– Tarafların anlaşması: Taraflar arasında eserin kullanım hakkının devri konusunda bir mutabakat sağlanmalıdır. Tarafların hak ve yükümlülükleri karşılıklı olarak belirlenmeli ve kabul edilmelidir.
– Sözleşmenin yazılması: Tarafların anlaştığı hususlar doğrultusunda telif hakkı sözleşmesi yazılmalıdır. Sözleşme, yukarıda sayılan unsurları içermeli ve açık, net ve anlaşılır bir dille kaleme alınmalıdır. Sözleşme, tarafların istekleri doğrultusunda avukat, noter veya telif hakkı danışmanı gibi uzman kişiler tarafından hazırlanabilir veya kontrol edilebilir.
– Sözleşmenin imzalanması: Sözleşme, taraflar tarafından okunmalı, anlaşılmışsa imzalanmalıdır. Sözleşme, tarafların her birinin bir nüshasını alması gereken iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Sözleşme, noter huzurunda veya şahitlerin huzurunda imzalanabilir. Sözleşmenin noter onaylı olması, tarafların haklarını daha iyi korur ve olası uyuşmazlıklarda delil niteliği taşır.

Telif hakkı sözleşmesinin feshi ve sonuçları

Telif hakkı sözleşmesi, tarafların iradesiyle veya kanunun öngördüğü hallerde feshedilebilir. Tarafların iradesiyle feshetme durumunda, tarafların sözleşmede belirledikleri fesih koşulları uygulanır. Kanunun öngördüğü hallerde feshetme durumunda ise, kanunun belirlediği fesih sebepleri ve sonuçları uygulanır. Örneğin, eserin kullanım şeklinin değiştirilmesi, eserin kötüye kullanılması, eserin kullanım bedelinin ödenmemesi gibi durumlar kanuni fesih sebepleridir.

Telif hakkı sözleşmesinin feshi halinde, eserin kullanım hakkı eser sahibine geri döner. Eser kullanıcısı, eseri kullanmayı durdurmak ve varsa elindeki eser nüshalarını iade etmek zorundadır. Ayrıca, eser sahibine verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. Eser sahibi ise, eserin kullanım hakkını başka bir kişi veya kuruma devredebilir veya kendisi kullanabilir.

Telif hakkı sözleşmesinin önemi ve yararları

Telif hakkı sözleşmesi, hem eser sahibinin hem de eser kullanıcısının haklarını ve menfaatlerini koruyan bir araçtır. Telif hakkı sözleşmesi ile:

– Eser sahibi, eserinin yasal olarak tanınmasını, korunmasını ve değerlendirilmesini sağlar. Eser sahibi, eserinden maddi ve manevi kazanç elde eder.
– Eser kullanıcısı, eseri yasal olarak kullanma izni alır. Eser kullanıcısı, eserin kalitesinden ve güvenilirliğinden emin olur.
– Eserin yaygınlaşması ve geliştirilmesi teşvik edilir. Eserin topluma ve kültüre katkısı artar.
– Eserin izinsiz kullanılması veya çalınması önlenir. Eser üzerindeki hak ihlalleri azalır.

Bu bağlamda, telif hakkı sözleşmesi, telif hukukunun temel unsurlarından biridir. Telif hakkı sözleşmesi ile eser sahibi ve eser kullanıcısı arasında adil ve dengeli bir ilişki kurulur. Telif hakkı sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanması konusunda uzman kişi veya kurumlardan destek alınması tavsiye edilir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir