TCK Madde 226/4 Nedir?

TCK Madde 226/4

Bu yazıda, TCK Madde 226/4’ün ne anlama geldiğini, hangi suçları kapsadığını, nasıl uygulandığını ve hangi yaptırımları içerdiğini anlatacağız.

TCK Madde 226/4, Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan bir maddedir. Bu maddeye göre, “Çocukların cinsel istismarını konu alan veya çocukları cinsel yönden tahrik edici nitelikte görüntü, yazı veya sesleri üreten, satan, dağıtan, ithal veya ihraç eden, elinde bulunduran, depolayan veya başkalarının erişimine sunan kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu madde, çocukların cinsel istismarına yönelik her türlü materyali kapsamaktadır. Bu materyallerin gerçek çocuklarla ilgili olması veya olmaması fark etmemektedir. Örneğin, çizgi film veya animasyon şeklinde çocuk pornografisi de bu madde kapsamındadır.

TCK Madde 226/4’ün uygulanması için, suçun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işlenmesi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanun esas alınmaktadır. Bu madde 2005 yılında yürürlüğe giren TCK’nın bir parçasıdır. Bu tarihten önce işlenen suçlar için eski kanun hükümleri geçerlidir.

TCK Madde 226/4’ün yaptırımları oldukça ağırdır. Bu maddeye göre suç işleyen kişi, en az üç yıl en fazla sekiz yıl hapis cezasına çarptırılır. Bu ceza, suçun niteliği ve ağırlığına göre arttırılabilir. Örneğin, suçun örgütlü bir şekilde işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır. Ayrıca, suçun mağdurunun yakın akrabası veya eğitimci gibi güven ilişkisi içinde olduğu kişi olması halinde de ceza yarı oranında arttırılır. Suç işleyen kişi aynı zamanda meslekten veya kamu görevinden de yasaklanabilir.

TCK Madde 226/4, çocukların cinsel istismarına karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Ancak bu maddeye uygun davranmak için sadece yasalara değil, ahlaki değerlere de saygılı olmak gerekir. Çocukların cinsel istismarı sadece bir suç değil, aynı zamanda insanlık dışı bir eylemdir. Bu nedenle, bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılık geliştirmek de çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir