Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen ve hukuk devletinde suç işlemenin bir kazanç kaynağı olmamasını sağlamayı amaçlayan bir suçtur. Bu suç, daha önce işlenmiş olan herhangi bir suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin, bu suça iştirak etmeksizin, başkasına satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi şeklinde işlenebilir. Bu suçun mağduru, genellikle suçtan zarar gören kişi veya kurumdur.

Suç Eşyası

Suç eşyası, bir suçun işlenmesi sonucunda elde edilen veya suçun işlenmesinde kullanılan her türlü mal veya değerdir.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Unsurları

Bu suçun unsurları şunlardır:

Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilen malvarlığı değeri: Bu değer, herhangi bir ekonomik değer taşıyan ve piyasada tedavüle konulabilen her türlü eşya veya hak olabilir. Örneğin, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen para, altın, mücevher, araç, gayrimenkul gibi eşyalar veya kredi kartı, çek, senet gibi haklar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu değerin elde edildiği suçun niteliği, cezalandırılabilirliği veya zamanaşımına uğraması önemli değildir. Bu suç yurt içinde veya yurt dışında işlenmiş olabilir.

Suça iştirak etmeksizin satma, devretme, satın alma veya kabul etme: Bu suçu işleyen kişi, elde edildiği suça katılmamış olmalıdır. Aksi halde, o suçun faili olarak cezalandırılır. Satma veya devretme fiili, malvarlığı değerinin karşılığında veya karşılıksız olarak başkasına verilmesidir. Satın alma veya kabul etme fiili ise, malvarlığı değerinin karşılığında veya karşılıksız olarak başkasından alınmasıdır. Bu fiillerin gerçekleşmesi için sözleşme yapılması gerekmez. Fiili gerçekleştiren kişi ile malvarlığı değerini elde eden kişi arasında bir karşılaşma olması yeterlidir.

Kast: Bu suçu işleyen kişi, fiilini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir. Ayrıca, malvarlığı değerinin suçtan elde edildiğini bilmeli veya bunu kolaylıkla anlayabilecek durumda olmalıdır. Eğer kişi malvarlığı değerinin kaynağını bilmiyorsa veya bilmemesi için haklı bir nedeni varsa bu suçu işlemiş sayılmaz.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Cezası

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bir suçun işlenmesi sonucunda elde edilen veya suçun işlenmesinde kullanılan mal veya değeri bilerek satın alan, kabul eden, saklayan veya başkasına veren kişiye verilen cezadır.

Bu suçun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Ayrıca, bu suça konu olan malvarlığı değerleri de müsadere edilir.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, sadece fiili gerçekleştiren kişiye değil, aynı zamanda fiile iştirak eden kişilere de uygulanır. Örneğin, bir kişi suç eşyasını satın alan veya kabul eden kişiye yardım ederse veya onunla işbirliği yaparsa, o da suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan sorumlu tutulur.

Ceza hukuku ile ilgili daha fazla yazımızı okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir