mustehcenlik-suçu

Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik Suçu Nedir? (TCK 226)

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen ve toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunan kişileri cezalandıran bir suçtur. Müstehcenlik suçu, genel olarak cinsel içerikli görüntü, yazı, ses veya işaretlerin yayılması, sergilenmesi veya gösterilmesi şeklinde işlenebilir. Bu suçun mağduru, toplumun bütünü veya bir kısmı olabilir.

Müstehcenlik Suçu (TCK 226) ile Korunan Hukuki Değer

Müstehcenlik suçu ile korunan hukuki değer, toplumun ahlaki düzeni ve kamu vicdanıdır. Bu suç, toplumun genel ahlak anlayışına uygun olmayan davranışları yasaklayarak, toplumsal barış ve huzuru sağlamayı amaçlar. Bu suçun işlenmesi, toplumda rahatsızlık, tepki ve infial uyandırabilir.

Müstehcenlik Suçunun Şartları

Müstehcenlik suçunun oluşması için, şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

– Failin, cinsel içerikli görüntü, yazı, ses veya işaretleri yayması, sergilemesi veya göstermesi.
– Bu davranışın, toplumun ahlaki değerlerine aykırı olması.
– Bu davranışın, aleni olarak yapılması veya aleniyetin sağlanması.
– Failin, bu davranışın sonucunu öngörmesi ve istemesi.

Müstehcenlik Suçunun Unsurları

Müstehcenlik suçunun unsurları şöyle sıralanabilir:

– Objektif unsur: Cinsel içerikli görüntü, yazı, ses veya işaretlerin yayılması, sergilenmesi veya gösterilmesidir. Bu unsuru oluşturan materyallerin cinsel içerikli olup olmadığına, toplumun genel ahlak anlayışına göre karar verilir. Bu materyallerin sanatsal değeri veya eğitim amacı varsa, bu unsur gerçekleşmez.
– Subjektif unsur: Failin kastıdır. Failin, cinsel içerikli materyalleri yaymak, sergilemek veya göstermek suretiyle toplumun ahlaki değerlerine aykırı davrandığını bilmesi ve istemesi gerekir. Failin bu sonucu öngörmesi yeterlidir. Failin amacının başka olması önemli değildir.
– Koşullu unsur: Aleniyettir. Failin davranışının aleni olarak yapılması veya aleniyetin sağlanması gerekir. Aleniyet, davranışın herkes tarafından görülmesi veya duyulması anlamına gelir. Davranışın gizli yapılması veya gizliliğin korunması halinde bu unsur gerçekleşmez.

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Avrupa Konseyi tarafından 23.11.2001 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 10.11.2010 tarihinde imzalanıp 22.04.2014 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6533 Sayılı Kanun’la onaylanması uygun bulunan Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Çocuk Pornografisi İle Bağlantılı Suçlar başlıklı m. 9 gereğince:

  1. Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtımını yapmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek,
  2. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini sunmak veya erişilebilir hale getirmek,
  3. Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisini dağıtım veya iletimini yapmak,
  4. Kendisi veya başkası için bilgisayar sistemi üzerinden çocuk pornografisi temin etmek ve bu kapsamda bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar veri depolama aygıtında çocuk pornografisi bulundurmak eylemleri taraf ülkelerce suç olarak tanımlanacaktır.

Müstehcenlik Suçunun Etkin Pişmanlık

Müstehcenlik suçu işleyen kişi, suçun işlendiğini öğrendikten sonra, suçun sonuçlarını ortadan kaldırmak için gerekli çabayı gösterirse, cezadan indirim yapılabilir. Bu durum, etkin pişmanlık olarak adlandırılır. Etkin pişmanlık, failin suçun işlendiğini öğrenmesinden itibaren en geç bir ay içinde gerçekleştirilmelidir.

Müstehcenlik Suçunun Niteliği

Müstehcenlik suçu, sürekli suç niteliğindedir. Sürekli suç, aynı fiilin aynı hukuki değere karşı sürekli olarak işlenmesi halinde oluşan bir suçtur. Müstehcenlik suçu, cinsel içerikli materyallerin yayılması, sergilenmesi veya gösterilmesinin devam ettiği sürece işlenmeye devam eder. Bu nedenle, bu suçun işlenmesi halinde, her bir fiil için ayrı ayrı ceza verilmez. Ancak, failin farklı zamanlarda farklı materyalleri yayması, sergilemesi veya göstermesi halinde, her bir fiil için ayrı ayrı ceza verilebilir.

Müstehcenlik Suçu Cinsel Suç Mu?

Müstehcenlik suçu, cinsel suç olarak kabul edilmez. Cinsel suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardır. Müstehcenlik suçu ise toplumun ahlaki düzenine karşı işlenen bir suçtur. Bu nedenle, müstehcenlik suçu ile cinsel saldırı, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki gibi cinsel suçlar arasında bir bağlantı yoktur.

Müstehcenlik Yüz Kızartıcı Suç Mu?

Müstehcenlik yüz kızartıcı bir suçtur. Yüz kızartıcı suçlar, kişinin onurunu ve saygınlığını zedeleyen suçlardır. Müstehcenlik suçu da kişinin toplumda saygın bir konumda bulunmasını engelleyen bir suçtur. Bu nedenle, müstehcenlik suçu işleyen kişiye yüz kızartıcı ceza verilebilir.

Müstehcenlik Suçu Memuriyet

Müstehcenlik suçu işleyen memur veya kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması açılabilir. Disiplin soruşturması sonucunda memur veya kamu görevlisine disiplin cezası verilebilir. Disiplin cezası olarak memur veya kamu görevlisinin kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme veya memuriyetten çıkarma gibi cezalar uygulanabilir.

Sosyal Medyada Müstehcenlik Suçu

Sosyal medyada müstehcenlik suçu işlenebilir. Sosyal medyada cinsel içerikli görüntü, yazı, ses veya işaretler paylaşmak, yorum yapmak veya beğenmek suretiyle müstehcenlik suçu işlenebilir. Bu durumda failin kastının varlığına ve paylaşılan materyalin toplumun ahlaki değerlerine

aykırı olup olmadığına dikkat edilmelidir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların geniş bir kitleye ulaşma potansiyeli olduğu için, müstehcenlik suçu işlendiğinde bu durum daha geniş bir topluluğu etkileyebilir.

Sosyal medyada müstehcenlik suçunu önlemek için kullanıcılar, platformların kullanım koşullarını dikkatlice okumalı ve cinsel içerikli materyallerin paylaşımını sınırlayan kurallara uymalıdır. Ayrıca, sosyal medya platformları, içerik denetimi ve filtreleme konusunda çeşitli önlemler alabilirler.

Müstehcenlik suçuyla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçleri tarafından takip edilir. Eğer sosyal medyada işlenen müstehcenlik suçu ciddi bir durumsa, yetkililere bildirilmelidir.

Ancak, suçlamaların hukuki süreçle ilgili olması durumunda, bir avukattan veya hukuki bir uzmandan hukuki tavsiye almak önemlidir. Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve uzman rehberliği, doğru adımları atmanıza yardımcı olabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir