Soruşturma Dosyasının İnceleme Talebi ve Dilekçe Örneği

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                                                                  

SORUŞTURMA NO                      : 2021/2021

AVUKAT                                           : Av. Nasuh Buğra KARADAĞ

KONU                                                : Soruşturma dosyasının incelemeye sunulması talebidir.

AÇIKLAMALAR                             : Anayasa md. 38, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md.6/2, CMK md. 2, 153 ve 157, Kalem Yönetmeliği md 54, Avukatlık Kanunu md. 2, 46. ile T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‘nun 09.12.2013 tarih, 87742275-659-0289-2012/658/57864 sayı ve “Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi” konulu genelgesi ve Ceza Muhakemesi İlkeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen soruşturma dosyasını şüpheli müdafi / müşteki vekili olarak inceleme talebimiz vardır.

Bu nedenle soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde ve soruşturmayı geciktirmemek şartıyla mümkün olan en kısa süre içerisinde dosyanın incelenmek üzere tarafımıza sunulmasını istemekteyiz. 17.09.2021

 

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir