Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortası türleri, bir temsilci veya çalışan olarak görevlerini yerine getirirken kazaları, doğal afetleri ve başkalarının yaralanmasını içerir. Sorumluluk sigortası, birinin yaralanmasına veya mülke zarar vermesi durumunda insanları yasal işlemden korur. Ayrıca çalışırken hata yaparlarsa insanları davalardan korur. Ek olarak, sigortalının içinde bulunduğu duruma bağlı olarak çeşitli sorumluluk sigortası türleri vardır.

Belirtildiği gibi, ferdi sorumluluk taahhüdü, acente veya acentenin ihmali nedeniyle bir müvekkilin başına geldiğinde mali zararları kapsar. Sorumluluk sigortası, bu zararlara karşı sigorta ettirenin malvarlığında meydana gelebilecek zararları üçüncü şahıslara karşı teminat altına almayı ve ayrıca mağdurların mağdur olmasını önlemeyi amaçlayan bir sigorta türüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki çalışmalarınız sırasında yapacağınız eksik veya hatalı işlemler sonucunda oluşan zararları karşılamak zorunda kalabilirsiniz.

İşte tam bu noktada devreye giren mesleki sorumluluk sigortası, bu işlemler sonrasında ödemek zorunda kalacağınız yasal tazminatlar için koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

Mal ve hayat sigortalarında belirli bir maliyet olmakla birlikte, sorumluluk sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigorta bedeli olarak belirlenir ve bu maliyet bir tahmine dayalıdır. Hayat ve mal sigortalarında teminat kapsamındaki riskler sayılarak riskler belirlenir. Sorumluluk sigortalarında zarara yol açan eylem veya işlemlerin önceden belirlenmesi mümkün olmadığından, sorumluluğu doğuran durum ve eylemlerin kural olarak teminat kapsamında olduğu kabul edilmekte ve sorumluluk sigortasına bir sınır çekilmektedir. kapsama dışı durumları belirleyerek kapsama. Sorumluluk sigortası, sigortalının kasten sebep olduğu zararları kapsamazken, ağır kusurlu hallerde ve bazen kusurlu hallerde dahi teminat sağlanabilmektedir. Mali mesuliyet sigortalarında, zarar görenin uğradığı zararın hesabında, eşya sigortalarında eksik veya fazla sigorta uygulamasına yer verilmemiş; Gerçek hasarın tam olarak ödenmesi ana prensiptir. Eşya sigortalarında sağlanan teminat, sigortacının ödediği tazminat miktarı kadar azalırken, sorumluluk sigortalarında sigortacının sorumluluk limiti, sigorta süresi içindeki her bir olay için geçerliliğini korur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir