Siyasal veya Askerî Casusluk Suçu

Siyasal veya Askerî Casusluk Suçu (TCK 328)

Siyasal veya askerî casusluk suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 328. maddesinde düzenlenen bir devlet sırrı suçudur. Bu suç, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kişiye verilen cezayı kapsar. Kişisel görüşlerimiz bu suçun gereğinden çok daha ağır bir ceza içermesidir. Bununla beraber bu suçun içeriği ve kapsamı kişilerin ifade özgürlüğüne de zarar verebilecek niteliktedir. Öte yandan kimin savaş suçlusu kimin savaş kahramanı olduğunu da savaşın kimin kazandığının belirlediği bir dünyada herkesin bu suçun içeriğini ve unsurlarını bir kere incelemesi faydalı olacaktır.

Siyasal veya askerî casusluk suçunun oluşması için şu unsurların bulunması gerekir:

– Suç konusu bilgilerin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları ile yakından ilgili olması ve bunların elde edilmesinin söz konusu değerleri tehlikeye sokabilecek nitelikte olması
– Suç konusu bilgilerin niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olması
– Failin bu bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmesi
– Failin bu bilgileri yabancı bir devlet yararına veya Türkiye Devletinin veya vatandaşlarının veya Türkiye’de oturmakta, ikâmet etmekte olanların zararına olarak temin etmesi

Siyasal veya askerî casusluk suçunun cezası TCK’nın 328. maddesinin birinci fıkrasında onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ancak suçun nitelikli halleri için daha ağır cezalar öngörülmüştür. Bunlar:

– Suçun Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.
– Suçun savaş sırasında işlenmesi veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeye sokması halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Ceza hukuku ile ilgili daha fazla yazımızı okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir