Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler Hukuku Avukatı

Günümüz iş dünyasında, şirketler karmaşık yasal düzenlemelerle ve hukuki meselelerle sık sık karşılaşmaktadır. Şirketler, iş süreçlerini yürütmek, faaliyetlerini genişletmek, yatırım yapmak ve rekabet avantajını korumak için hukuki danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle iş dünyasının dinamik yapısı ve sürekli değişen yasal düzenlemeler göz önüne alındığında, bir şirketin başarılı olabilmesi için uygun hukuki desteği alması hayati öneme sahiptir.

Şirketler hukuku avukatı veya şirket avukatı, işletmelerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve yasal riskleri minimize etmek için uzmanlaşmış bir alandır. Bu avukatlar, şirketlerin iş yapma süreçlerini yönetirken karşılaştıkları çeşitli konuları ele alır ve hukuki danışmanlık sağlar. Şirketler Hukuku Avukatları, şirketlerin ticari sözleşmeleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, kurumsal uyumluluk, şirket kuruluşları, marka ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda destek sunarlar.

Bu makalede, şirket avukatlarının rolü, önemi ve işlevi incelenecek, şirketlerin hangi durumlarda bir avukata ihtiyaç duyduğu ele alınacak, avukat seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar tartışılacak ve başarılı bir işbirliği için ipuçları sunulacaktır. Ayrıca, örnek şirketler hukuku davaları üzerinden bu konular somut örneklerle desteklenecektir. Bu makale, iş dünyasındaki şirketlerin hukuki zorluklarla başa çıkmasına ve etkili bir şekilde hukuki koruma sağlamasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketler Hukuku Avukatının Rolü ve Önemi

Şirketler Hukuku Avukatları, işletmelerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve yasal sorunlarla başa çıkmak için uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu avukatlar, şirketlerin çeşitli yasal konularla karşılaşması durumunda danışmanlık, rehberlik ve temsil hizmetleri sunarlar. İşte Şirketler Hukuku Avukatlarının rolü ve önemli görevleri:

 1. Hukuki Danışmanlık: Şirketler Hukuku Avukatları, işletmelerin hukuki sorunlarına çözüm bulmak için danışmanlık hizmetleri sunarlar. Şirketlerin karşılaştığı hukuki konuları analiz eder, riskleri değerlendirir ve uygun hukuki stratejiler önerirler.
 2. Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelemesi: Şirketlerin günlük iş süreçlerinde karşılaştığı sözleşmelerin hazırlanması ve incelemesi konusunda destek sağlarlar. Ticari sözleşmelerin hazırlanması, şartların belirlenmesi ve hukuki açıdan incelenmesi gibi işlemleri yönetirler.
 3. Kurumsal Yapı ve Uyumluluk: Şirketlerin kurumsal yapılarının oluşturulması ve hukuki uyumluluk sağlanması konusunda rehberlik ederler. Şirketlerin yerel yasal düzenlemelere uygun olarak kuruluş süreçlerini yönetirler ve kurumsal belgelerin hazırlanmasına yardımcı olurlar.
 4. Anlaşmazlık Çözümü: Şirketler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için hukuki temsil sağlarlar. Davaların yönetimi, müzakerelerin yürütülmesi ve mahkeme süreçlerinde şirketleri temsil ederler.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları: Şirketlerin fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atarlar. Marka, patent ve telif hakları gibi fikri mülkiyet konularında şirketlere danışmanlık yaparlar ve bu hakların korunmasını sağlarlar.

Şirketler Hukuku Avukatlarının bu görevleri, işletmelerin hukuki riskleri en aza indirmesine, yasal uyumluluklarını sağlamasına ve iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Bu nedenle, şirketlerin hukuki danışmanlık almak için bu uzmanlardan faydalanmaları önemlidir.

Şirket Kuruluş Avukatı

Şirket türleri ve kuruluş süreçleri, vergilendirme, sermaye bedelleri gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun şirket yapısını belirlemek için bir şirket kuruluşu avukatıyla çalışmak önemlidir. Tekcan Hukuk Bürosu, şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında uzman avukat kadrosuyla müvekkillerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Şirket kuruluşu avukatı, şirketinizin ana sözleşmesinin hazırlanması, kuruluş belgelerinin temini, şirket tescili ve diğer tüm kuruluş işlemlerini gerçekleştirecektir.

Şirket Danışmanlığı

Şirketinizin kuruluşundan sonra ticari faaliyetlere başladığınızda, işletmenizin yapacağı işlemler, ticari ilişkiler, alım-satım sözleşmeleri ve danışmanlık sözleşmeleri gibi birçok konuda düzenli hukuki destek almanız gerekecektir. Şirket avukatınız, işletmenizin hukuki işlemlerini organize etmek, sözleşmelerin hazırlanması, kontrol edilmesi ve gerektiğinde revize edilmesi konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi için şirketinizin hukuki danışmanıyla sürekli iletişim halinde olmanız önemlidir.

Şirket Avukatı

Şirket avukatı, işletmenizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olur ve şirketinizi en iyi şekilde temsil eder. Bunlar arasında, devam eden dava dosyalarının yönetimi, duruşmaların takibi, insan kaynakları birimine iş hukuku desteği sağlanması ve iş sözleşmelerinin revize edilmesi gibi görevler bulunur. Ayrıca, işçilere yapılacak ihtarların düzenlenmesi, icra takiplerinin başlatılması ve vergi hukuku alanında dava açılması gibi konularda da size destek olur.

Şirket Avukatı Ücreti

Şirket avukatı ücreti, sağlanan hukuki destek ve hizmetlerin kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, unutulmaması gereken en önemli nokta, avukatın sağlayacağı destekle elde edilecek faydanın, ödenecek ücretten çok daha fazla olabileceğidir. Bu nedenle, işletmenizin hukuki ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek ve güvende hissetmek için şirket avukatıyla çalışmak önemlidir.

Hangi Durumlarda Bir Şirketler Hukuku Avukatına İhtiyaç Duyulur?

 1. Şirket Kuruluşu: Yeni bir şirket kurarken, hukuki süreçlerin doğru bir şekilde tamamlanması ve kurumsal belgelerin düzenlenmesi için bir Şirketler Hukuku Avukatına ihtiyaç duyulur. Avukat, şirketin kuruluş türüne ve yerel yasal gereksinimlere uygun bir şekilde işlemleri yönetir.
 2. Ticari Sözleşmeler: Şirketler arasında yapılan ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi sürecinde hukuki destek gerekebilir. Şirketler Hukuku Avukatı, ticari sözleşmelerdeki riskleri değerlendirir ve şirketin çıkarlarını koruyacak şekilde sözleşmelerin oluşturulmasına yardımcı olur.
 3. Hukuki Uyum: Şirketlerin yerel yasal düzenlemelere ve kurallara uyum sağlamaları önemlidir. Şirketler Hukuku Avukatı, şirketin hukuki uyumluluk durumunu değerlendirir, uyumsuzlukları tespit eder ve gerekli düzeltici önlemleri alır.
 4. Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıklar: Şirketler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için bir Şirketler Hukuku Avukatına başvurulabilir. Anlaşmazlıkların mahkeme süreçlerinde temsil edilmesi ve müzakere edilmesi için hukuki uzmanlık gerekebilir.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları: Şirketlerin fikri mülkiyet haklarını korumak ve ihlallerle başa çıkmak için bir Şirketler Hukuku Avukatına ihtiyaç duyulabilir. Marka, patent, telif hakları ve ticari sırlar gibi fikri mülkiyet konularında hukuki danışmanlık almak önemlidir.
 6. Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları: Şirket birleşmeleri ve devralmaları karmaşık hukuki süreçler gerektirir. Şirketler Hukuku Avukatı, bu tür işlemlerin yasal gereksinimlerini yönetir, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve işlemlerin yasal açıdan uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bu durumlar, şirketlerin hukuki danışmanlık almak için bir Şirketler Hukuku Avukatına başvurabilecekleri yaygın örneklerdir. Her durumda, işletmenin ihtiyaçlarına ve durumuna uygun hukuki destek sağlamak için uzmanlık gerekmektedir.

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket avukatlarının sunduğu hizmetler, genellikle işletmenin talepleri ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Ancak, genel olarak şirket avukatlarının sağladığı hizmetler şunları içerir:

 1. Şirketin Kuruluşu için Esas Sözleşmenin Hazırlanması: Şirket avukatları, işletmenin kuruluş sürecinde gerekli belgelerin hazırlanmasına yardımcı olur. Bu belgeler arasında şirketin esas sözleşmesi de bulunur. Esas sözleşme, şirketin amaçlarını, organizasyon yapısını, ortakların haklarını ve sorumluluklarını belirler.
 2. Şirketin Tescil ve İlan Sürecinin Takibi: Şirketin resmi olarak tescil edilmesi ve ilan edilmesi süreçleri önemlidir. Şirket avukatları, bu süreçleri titizlikle takip eder ve işletmenin yasal gereksinimlere uygun bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
 3. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Şirketin büyümesi veya değişen koşullara uyum sağlaması durumunda, esas sözleşmenin revize edilmesi gerekebilir. Şirket avukatları, bu revizyon sürecini yönetir ve gerekli düzenlemeleri yapar.
 4. Haksız Rekabetten Doğabilecek İhtilafların Çözüme Kavuşturulması: Şirketler, haksız rekabet gibi ticari anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalabilir. Şirket avukatları, bu tür ihtilafların çözümü için hukuki destek sağlar ve işletmenin haklarını korur.
 5. Şirketin İşçilere Karşı Haklarının Korunması: İş hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar, işverenlerin işçilerle ilişkilerini düzenler ve işletmenin işçilere karşı yasal haklarını korur.
 6. Şirket Alacaklarının Tahsil Edilmesi: Şirketler, alacak tahsilatı konusunda zaman zaman zorluklarla karşılaşabilir. Şirket avukatları, alacak tahsilatı sürecini yönetir ve işletmenin haklarını koruyarak borçludan alacağın tahsil edilmesini sağlar.
 7. Şirketin Hukuki İlişkilerinin ve Çıkarlarının Korunması: Şirket avukatları, işletmenin tüm hukuki ilişkilerini gözden geçirir ve şirketin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atar.
 8. Şirket Ortakları Arasındaki İletişimin Kanuna Uygun Şekilde Gerçekleştirilmesi: Şirket avukatları, ortaklar arasındaki iletişimin yasal çerçevede ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.
 9. Şirket Tebligatlarının Takibi: Şirket avukatları, işletmeye yapılan tebligatları zamanında takip eder ve gerekli hukuki adımların atılmasını sağlar.
 10. İhtarnamelerin Çekilmesi: İşletme adına ihtarname çekilmesi gerektiğinde, şirket avukatları bu süreci yönetir ve gerektiğinde hukuki adımları atar.

Bu hizmetler, şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmenin hukuki güvenliğini sağlamak için şirket avukatları tarafından sunulmaktadır.

Şirketler Hukuku Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 1. Uzmanlık Alanı: Bir Şirketler Hukuku Avukatı seçerken, işletmenizin ihtiyaç duyduğu konularda uzmanlaşmış bir avukatı tercih etmek önemlidir. Şirket kuruluşu, ticari sözleşmeler, anlaşmazlık çözümü veya fikri mülkiyet hakları gibi belirli alanlarda deneyimli olan bir avukat, işletmenizin hukuki ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılayabilir.
 2. Deneyim ve Referanslar: Potansiyel bir avukatın geçmiş deneyimi ve başarı geçmişi önemlidir. Referansları kontrol etmek ve daha önceki müşterilerin memnuniyetini değerlendirmek, avukatın kalitesi ve güvenilirliği hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.
 3. İletişim Yeteneği: İyi iletişim, avukatın müşteriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve müşterinin hukuki süreçler hakkında tam bir anlayışa sahip olmasını sağlar. Avukatınızın size açık ve net bir şekilde bilgi iletebilmesi ve sorularınıza samimi ve anlayışlı bir şekilde yanıt verebilmesi önemlidir.
 4. Maliyetler ve Ücretlendirme: Avukatın maliyetleri ve ücretlendirme politikası, işletmeniz için önemli bir faktördür. Avukatın sunduğu hizmetlerin maliyetlerini anlamak ve ücretlendirme politikasını önceden netleştirmek, beklenmedik mali sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olabilir.
 5. İşletmenizin Özel İhtiyaçları: İşletmenizin büyüklüğü, sektörü ve özel ihtiyaçları, seçeceğiniz avukatın uygunluğunu etkileyen faktörlerdir. İşletmenizin hukuki ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlayan bir avukatla çalışmak, işletmenizin başarılı olması için önemlidir.
 6. İşbirliği Yeteneği: Şirketler Hukuku Avukatıyla bir işbirliği başlatmadan önce, avukatın sizinle uyumlu bir şekilde çalışabileceğinden emin olmak önemlidir. İyi bir iletişim ve işbirliği, iş süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Bu faktörler göz önünde bulundurularak, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun Şirketler Hukuku Avukatını seçmek, hukuki süreçlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini ve işletmenizin başarısını desteklemesini sağlayacaktır.

Başarılı Bir Şirketler Hukuku Avukatı İle İşbirliği İçin İpuçları

 1. Açık İletişim: İşbirliğinin temeli olan açık iletişim, şeffaf bir ilişki kurmanıza ve hukuki süreçler hakkında net bir anlayışa sahip olmanıza yardımcı olur. Avukatınızla düzenli olarak iletişim kurun, endişelerinizi ve beklentilerinizi açıkça ifade edin ve sürecin her aşamasında güncel bilgilendirme isteyin.
 2. Hedef Belirleme: İşbirliğinin başarılı olması için ortak hedefler belirlemek önemlidir. İşletmenizin hukuki ihtiyaçlarını ve hedeflerini avukatınıza ileterek, birlikte çalışma sürecinde odaklanılacak konuları netleştirin ve hedefe ulaşmak için stratejiler geliştirin.
 3. İşbirliği ve Güven: İşbirliği içinde güven, başarılı bir ilişkinin anahtarıdır. Avukatınıza işletmenizin güvenliğini emanet ettiğinizi bilerek, karşılıklı güven ilişkisi kurun. Avukatınızın uzmanlığına güvenin ve kararlarınıza saygı duyduğunuzdan emin olun.
 4. Proaktif Olun: Hukuki süreçlerde proaktif olmak, olası sorunları önceden tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak anlamına gelir. İşletmenizin hukuki risklerini belirleyin, potansiyel tehlikeleri önceden değerlendirin ve önleyici adımlar atın.
 5. Bilgi ve Eğitim: Hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, işbirliğinin etkinliğini artırır. Kendinizi temel hukuk prensipleri ve işletmenizin hukuki durumu hakkında eğitin. Avukatınızın sunduğu bilgilere dikkatle kulak verin ve gerektiğinde sorular sorun.
 6. Esneklik: Hukuki süreçlerde değişen koşullara adapte olabilmek önemlidir. Beklenmedik durumlar ortaya çıktığında, esnek olun ve çözüm odaklı düşünün. Avukatınızla birlikte işbirliği içinde alternatif çözümler arayın ve uygun stratejiler geliştirin.
 7. Sürekli Değerlendirme: İşbirliği sürecini düzenli olarak değerlendirin ve geri bildirim alışverişi yapın. Sürecin etkinliğini değerlendirin, başarıları kutlayın ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin. İlerleme kaydedildikçe hedeflere doğru ilerlediğinizden emin olun.

Bu ipuçları, bir Şirketler Hukuku Avukatı ile başarılı bir işbirliği geliştirmenize yardımcı olacaktır. İşletmenizin hukuki ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yönetmek ve güvende hissetmek için avukatınızla yakın işbirliği içinde olun.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir