Siber Zorbalık: Tanımı, Türleri ve Etkileri

Siber Zorbalık: Tanımı, Türleri ve Etkileri

İnternet, iletişimde devrim yarattı ve birçok sektörü sonsuza dek değiştirdi. Ayrıca bilgisayar korsanlığı gibi suçlar veya kimlik avı dolandırıcılığı veya çevrimiçi dolandırıcılık gibi siber suçlar için fırsatlar yaratmıştır. Teknoloji sadece interneti herkes için erişilebilir kılmakla kalmadı, aynı zamanda suçluların kolluk kuvvetlerinin herhangi bir engellemesi veya müdahalesi veya internet servis sağlayıcıları (ISS’ler) tarafından uygulanan güvenlik önlemleri olmadan istedikleri yerde faaliyet göstermelerini mümkün kıldı.

Çevrimiçi zorbalık, başka bir kişinin taciz edilmesini içeren çevrimiçi etkinlikleri ifade eder. Bu faaliyetler çocuklar arasında yaygın olmakla birlikte yetişkinler tarafından da yürütülmektedir. Birisi zorbalığa uğradığında, bu son derece acı vericidir ve şiddetli duygusal sıkıntıya neden olur. Pek çok insan siber zorbalığın kurbanı oldu ve bunun sonucunda intihar etti. Bu nedenle siber zorbalığı tanımak ve önlemek önemlidir.

Siber zorbalık, başka bir kişiye internet veya mobil cihazlar aracılığıyla zorbalık yapma eylemi olarak tanımlanır. İki tür siber zorbalık vardır: sözlü ve fiziksel zorbalık. Sözlü siber zorbalık, mesajlar, e-postalar, sosyal medya gönderileri veya mobil cihazlardaki sohbetler yoluyla gerçekleşir. Fiziksel siber zorbalık, siber uzayda birinin cep telefonuna veya bilgisayarına saldırgan mesajlar göndererek gerçekleşir. Siber zorbalar, hem erkek hem de kadın, genç ve yaşlı herkes olabilir. Siber zorba olmanın tek şartı, birine zorbalık yapmak için bir cihaza erişimdir.

Siber zorbalıkla ilgili en büyük sorunlardan biri, kurbanların ruh sağlığı üzerinde duygusal yaralar bırakmasıdır. Siber zorbalığın etkileri, fiziksel zorbalığınkine benzer; ancak, iki zorbalık türünün insanların zihinsel durumlarını nasıl etkilediği konusunda bazı büyük farklılıklar vardır. Sözlü veya fiziksel siber zorbalığa maruz kalan kişiler, yoğun kaygı, depresyon, kendinden nefret etme ve intihar düşünceleri yaşarlar. Birisi bu olumsuz duyguları yaşadığında, bu onun zihinsel sağlığında ciddi hasara neden olur. Ek olarak, siber zorbalık, herhangi bir fiziksel rahatlama sağlamadan insanların duygusal istikrarına ciddi şekilde zarar verdiği için uyuşturucu isteklerini tetikleyebilir.

Tüm siber zorbalıkların intiharla sonuçlanmadığına dikkat etmek önemlidir. Bununla birlikte, birisi çevrimiçi zorbalığa uğramanın bir sonucu olarak intihar ettiğinde, zorbaların eylemlerinin neden olduğu son derece acı verici duygusal koşullardan zaten acı çekiyordu. Birçoğu uzun süre zorbalığa maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs etti. Bu sorunu ele almak için, dünya çapında siber zorbalık yoluyla başkalarına acı veren kişileri yargılayan yasalar var. Bu nedenle, siber zorbalık yalnızca ciddi duygusal hasara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda zorba yakalandığında yasal sonuçlara da yol açar.

Siber zorbalık, dünya çapında çocuklar ve gençler ile ebeveynler, öğretmenler ve çocuklarla çevrimiçi etkileşim kuran toplumun diğer yetişkin üyeleri. Toplum daha dijital hale geldikçe, zorbalık yalnızca daha yaygın hale gelecek ve hedef(ler)i üzerindeki etkileri açısından daha yıkıcı olacaktır. Bu nedenle toplum, vatandaşlarını her zaman var olan siber zorbalık tehdidinden korumalıdır.

Bir kişinin siber suç işlemesine neden olan şey hakkında, belirli kişilerin suç eğilimleri ve çevrimiçi suç işlemeye yönelik motivasyonları hakkında yetkililerle yaptıkları görüşmeler veya kendi yazıları aracılığıyla ifade ettikleri dışında pek bir şey bilinmiyor. Şu anda mevcut olan verilere dayanarak belirli kişiler hakkında yapılabilecek bazı genellemeler vardır; ancak, bu kişileri çevrimiçi suç işlemeye yönelik davranışlarına göre sınıflandırmaya çalışırken hala çok sayıda spekülasyon var. Aşağıda, ceza adaleti yetkilileriyle yapılan görüşmelere göre çevrimiçi suç işleyen suçlular arasında tipik özellikler olarak sıralanan birkaç özellik yer almaktadır. Daha düşük sosyoekonomik durum buna bir örnektir. Zira bir kişinin sosyoekonomik durumu ne kadar düşükse, suçluya başvurma olasılığı o kadar yüksektir. bilgisayar korsanlığı veya kimlik avı dolandırıcılığı gibi siber suçlar veya bu tür faaliyetler yoluyla para kazanmaya çalışırken çevrimiçi banka dolandırıcılığı gibi faaliyetler; Bu daha düşük sosyoekonomik statü, genellikle bu bireyleri, onları misilleme eylemlerine motive edecek şekilde toplum tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını hissettikleri durumlara götürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir