Şantaj ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Şantaj ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Bu yazıda, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun birlikte işlendiği haller hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 132. ve 133. maddelerinde düzenlenmiştir. Şantaj suçu, bir kimseyi hukuka aykırı bir iş yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacıyla tehdit etmek olarak tanımlanır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ise, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya bilgileri izinsiz olarak kaydetmek, yaymak veya ele geçirmek olarak tanımlanır. Bununla beraber özel hayatın gizliliğini ihlal yerine kişisel verileri izinsiz yayma suçu da şantaj suçu ile beraber işlenebilmektedir.

Şantaj Suçunun Unsurları

Şantaj suçunun oluşması için şu unsurların bulunması gerekir:

– Failin, mağduru hukuka aykırı bir iş yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacıyla tehdit etmesi
– Tehdit edilen işin hukuka aykırı olması
– Mağdurun tehdide inanması ve korkması
– Failin tehdidi gerçekleştirmeye niyetli olması

Şantaj suçunda tehdit, cebir veya şiddet kullanmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Tehdit edilen iş, mağdurun malvarlığına, kişisel haklarına veya onuruna zarar verebilecek nitelikte olmalıdır. Örneğin, mağdura “Seninle ilişkiye girdiğimiz görüntüleri internette yayınlarım” diyerek para istemek şantaj suçunu oluşturur.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçunun cezası, failin tehdit ettiği işi gerçekleştirmesi halinde iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır. Failin tehdit ettiği işi gerçekleştirmemesi halinde ise bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Şantaj suçunda zamanaşımı süresi, failin tehdit ettiği işi gerçekleştirdiği tarihten itibaren başlar.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Unsurları

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için şu unsurların bulunması gerekir:

– Failin, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya bilgileri izinsiz olarak kaydetmesi, yayması veya ele geçirmesi
– Kaydedilen, yayılan veya ele geçirilen görüntü, ses veya bilgilerin özel hayatın gizliliği kapsamında olması
– Mağdurun rızasının bulunmaması
– Failin kasten hareket etmesi

Özel hayatın gizliliği kapsamında olan görüntü, ses veya bilgiler, kişilerin mahremiyetine ilişkin olan veya kişilerin kendilerini güvende hissettikleri yerlerde çekilen veya kaydedilenlerdir. Örneğin, kişilerin evlerinde, otellerde, soyunma kabinlerinde veya tuvaletlerde çekilen görüntüleri izinsiz olarak kaydetmek veya yaymak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için verilecek ceza, failin eyleminin niteliğine göre değişir. Eğer fail, özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü, ses veya bilgileri izinsiz olarak kaydederse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası alır. Eğer fail, bu görüntü, ses veya bilgileri izinsiz olarak yayarsa, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alır. Eğer fail, bu görüntü, ses veya bilgileri izinsiz olarak ele geçirirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda zamanaşımı süresi, failin eylemini gerçekleştirdiği tarihten itibaren başlar.

Şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmiş ve ciddi cezalar öngörülmüştür. Bu suçlar, kişilerin onur, şeref ve mahremiyetini korumayı amaçlar. Bu suçlara maruz kalan kişilerin, en kısa sürede savcılığa başvurması ve delilleri toplaması gerekir. Bu suçları işleyen kişilerin ise, mağdurların haklarını iade etmesi ve pişmanlık göstermesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir