Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde; Bir kimseyi, hakkı veya yükümlülüğü olan bir şeyi yapacağı veya yapmayacağı gerekçesiyle, kanuna aykırı veya mecbur olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak, (mad.107/1) Haksız menfaat elde etmeye zorlayarak, (m.107/1) Bir kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak amacıyla, kişinin şeref ve haysiyetini zedeleyici hususları ifşa etmek veya isnat etmekle tehdit edilmesi halinde suç oluşacağı düzenlenmiştir. (Madde 107/2)

TCK’nın şantaj suçunu düzenleyen 107. maddesinde yer alan her iki fıkra için de kanun koyucu tarafından aynı ceza hüküm altına alınmıştır. Şantaj suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır

Şantaj Suçu: Şartları

Şantaj suçunun ikinci fıkrasında belirtilen tehdit suçun özel görünümüdür, fıkrada tehdit vardır, ancak tehdidin yöneltildiği hukuki değerler “şahsa zarar verecek hususlar” tehdididir. mağdurun onuru veya onuru” ifşa edilecek veya isnat edilecektir. Somut olaya göre, mağdurun onur ve haysiyetini zedeleyecek bir hususu açıklamakla tehdit ederek veya isnat ederek menfaat sağlayacak bir kuvvet varsa fail TCK md. 107/2’de düzenlenen şantaj suçundan cezalandırılmalıdır. Bu özel görünüm nedeniyle tehdit veya şantaj suçunun oluşup oluşmadığı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca tehdit suçu haksız bir zarar veya zarar verileceğini bildirmek suretiyle genel kastla işlenebilecek bir suç olmakla birlikte, şantaj suçu TCK 107/1 formundaki genel kastla ve özel kastla da işlenebilmektedir. TPC 107/2 formunda niyet. Hesaba katılmalıdır.

Şantaj suçunun faili herkes olabilir, suçun türü bu bakımdan herhangi bir özellik göstermez. Ancak suçun birinci fıkrasında düzenlenen şekil bakımından failin kanunen korunan herhangi bir hakkı veya yükümlülüğünün bulunması gerekir. Örneğin bir suç işlendiğini gören bir kişi durumu yetkililere bildirmeyip “Bana bu kadar parayı vermezsen seni hırsızlıktan şikayet edeceğim” diyerek şantaj suçunu işlemiş oluyor. Öte yandan, failin böyle bir hakkı veya yükümlülüğü olmadığı halde haksız menfaat elde etmesi şantaj suçu değildir.

Şantaj, kanunda ayrıca düzenlenmediğinden şikâyete konu bir suç değildir. Şikayete tabi olmayan diğer suçlarda olduğu gibi, şikayet hakkı 8 yıllık zamanaşımı süresi içinde kullanılabilir ve zamanaşımı süresi içinde suç şikayet üzerine veya re’sen soruşturulabilir.

Şantaj Suçunu düzenleyen 107. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, failin hakkı olan veya yapmayacağı bir şeyi yapıp yapmayacağı ve bir kimseyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak suretiyle yapacağı belirtilmektedir. hukuka aykırı veya mecbur olunmayan bir şeyi yapmak veya haksız bir menfaat elde etmek için kişinin kendisine veya başkasına menfaat sağlamaya çalışması. Şeref veya itibarını zedeleyici hususları açıklamakla tehdit etmesi veya isnat etmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Şantaj Suçu: Unsurları

Şantaj suçu serbest hareketli bir suç olmakla birlikte, şantaj suçu 107 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan üç fiilin gerçekleşmesi ile gerçekleşir.

  • Mağduru Kanuna Aykırı Bir Şey Yapmaya Zorlama Suretiyle Şantaj Suçu: Bu halde, fail kendisinin hak sahibi olduğu veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağduru “kanuna aykırı bir şeyi yapmaya” zorlamaktadır.
  • Mağduru Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya Zorlama Şeklinde Şantaj Suçu: Suçun bu halinde fail kendisinin hak sahibi olduğu veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağduru “yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya” zorlamaktadır.
  • Haksız Çıkar Sağlamaya Yönelik Şantaj Suçu: Suçun bu halinde fail kendisinin hak sahibi olduğu veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağdurdan “haksız çıkar sağlamaya” çalışmaktadır.

Yurt Dışından Şantaj Suçu

Yurt dışından gelen şantaj çetelerinin menşei genel olarak Fas (Fas) ve Bulgaristan olarak biliniyor.

Fas Üzerinden Şantaj

Faslı çeteler genellikle kişiyi tuzağa düşüren bir oynatma videosu yayınlar. Bunu yapanlar genellikle çetenin önderliğindeki 15-20 yaş arası küçük çocuklar. Erkeklerle farklı şekillerde iletişim kurmaya ve bilgilerini almaya çalışırlar. Kurbana 100 dolarla şantaj yapmaya başlayabilir ve bu miktarı 10 dolara kadar çıkarabilirler. Genellikle aktif oldukları yerler ise Tinder, Linkedin ve benzeri sosyal medya arkadaşlık siteleridir.

Bulgaristan Üzerinden Şantaj

Genel olarak bu kişiler, Bulgaristan’da veya Yunanistan’ın Bulgaristan sınırına yakın bir yerde yaşayan ve bozuk bir Türkçe konuşan Rumen (Çingene asıllı) Bulgar vatandaşlarıdır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre bu çetelerin sayısı 1000’in üzerindedir. Çalışma sistemleri Facebook, İmo, Siberalem ve benzeri evlilik sitelerinde sahte profiller açıp insanları tuzağa düşürmeye çalışmak ve Skype gibi görüntülü sohbet programlarına davet etmek şeklindedir. Bu uygulamalarda kendi videolarını yayınlayarak karşıdaki kişiden soyunmasını isterler. Sosyal medya hesaplarındaki arkadaş listelerinin sonundaki şantaj başladığında ise kişi çoktan kandırılmıştır. İlk isteyecekleri miktar 5000 ve 10000 TL’dir. Şantaj yapılan kişi bu panik parasını gönderirse mağdurun yapabileceği en büyük hatalardan biridir. Şantajcı parayı aldıktan sonra “TL değil Euro istiyor.

Şantaj Suçu: Avukat Desteği

Şantaj suçunu işleyen kişinin suça konu olan görsel, video ve benzeri materyalleri internet ortamında yayınlaması durumunda bu içeriğin kaldırılması için derhal yasal başvuruda bulunulmalıdır. Kaldırılması talep edilen içerikler aynı zamanda ceza davası konusu olacağından bilişim suçları ve cezaları konusunda tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınmalıdır. İnternet üzerinden şantaj yapılması durumunda avukat, şantaj danışmanlığı, kişisel ve gizli içeriklerin takibi, yayılmasının önlenmesi, varsa kaldırılması, dava ve hukuki süreç takibi alanlarında çok yönlü çalışmalı ve çalışmalıdır.

Özel görüntülerin paylaşılmasını engellemek ilk ve birincil hedefiniz olduğundan, en kısa sürede şantaj konusunda tecrübeli bir avukata danışmanız en doğru çözüm olacaktır. Destek almak istediğiniz birçok sosyal paylaşım platformu da size bir avukatla çalışmanızı tavsiye edecektir. Şantaj suçunda seçeceğiniz avukat sizi ve yakınlarınızı tanımayan, bu tür siber suçlar konusunda uzmanlaşmış ve sır saklama ve sır saklama yükümlülüğüne uyacağından şüphe duymayacağınız bir avukat olmalıdır.

İnternet üzerinden şantaj yapılması durumunda avukat, şantaj danışmanlığı, kişisel ve gizli içeriklerin takibi, yayılmasının önlenmesi, varsa kaldırılması, dava ve hukuki süreç takibi konularında çok yönlü çalışmaktadır ve çalışmalıdır.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Görsel Tarama Desteği

Şantaj mağdurlarına hukuki destek sağlayan büromuz, özel görüntülerin internete sızmaması ve sızdırılması durumunda kaldırılması için hukuki hizmetler de vermektedir. Hukuk büromuz, web’deki hassas ve özel içeriği tespit etmek için web’i gerçek zamanlı olarak tarayan kapsamlı, 7/24 dijital risk izleme sunar. Özel görüntülerin yayınlandığı kanalları bulmak için kullandığımız bir diğer yöntem ise özel bir yazılım ile ters görüntü arama/tarama yapmaktır. Bu sayede mağdurun adı kullanılmadan yapılan paylaşımları tespit etmek mümkün oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir