Şantaj Avukatı

Şantaj Avukatı

Şantaj avukatı, şantaj suçu mağdurlarını temsil eden ve mağdurların şantaj sarmalından çıkmasına yardımcı olan avukatlar için kullanılan bir terimdir. Şantaj suçları ceza hukuku ile ilgili olduğu için ceza avukatı olan avukatların görev alanına girmektedir. Ancak günümüzde işlenen şantaj suçları “internet şantajı” veya “online şantaj” niteliği taşıdığından bu tür suçlarda bilişim hukuku bilgisi de aranmaktadır. Dolayısıyla bir şantaj avukatının kriz yönetimi hem ceza hukuku hem de bilişim hukuku alanında uzman olması gerekir. Özellikle Skype, Messenger, Whatsapp ve IMO gibi görüntülü görüşmeler sırasında uygunsuz video kaydı yapılarak işlenen yurtdışı şantaj suçları uzmanlık alanımızdadır.

Bu tür şantaj suçlarında şantajcıya boyun eğmek ve para vermek asla çözüm değildir ve süreci daha da karmaşık hale getirir. Yazımızda açıkladığımız gibi “Görüntülü şantaj mağduru ne yapmalı?” Bir şantaj avukatı olarak, şantaj suçlarının mağdurlarına hukuki destek sağlamanın yanı sıra içeriğin çıkarılması ve özel fotoğrafların yayınlanmasına erişimin engellenmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca, görüntüleri yayınlanan mağdurlara açıklayıcı görüntülerin kaldırılması konusunda yardım sunuyoruz. Şantaj mağdurlarına şantaj avukatı olarak hukuki destek sağlayan ofisimizle iletişime geçmek ve randevu almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Şantaj suçunun unsurları nelerdir?

Türkiye’de yürürlükte olan kanuna göre, bir şantaj suçunun oluşabilmesi için bazı unsurların birleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem şantaj olarak kabul edilemez ve suç teşkil etmez. Şantaj suçunu oluşturan unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Bir kişiyi yasa dışı bir şey yapmaya zorlamak.
  • Bir insanı yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak,
  • Bir kişinin hakkı olan bir şeyi yapması veya yapmaması durumunda, başka bir kişinin bundan haksız menfaat elde etmesi,
  • Kişinin haysiyetini olumsuz yönde etkileyecek bir şeyi ortaya çıkarma korkusuyla bu durumdan haksız bir şekilde yararlanmakla ilgilidir.

İnternet Üzerinden Şantaj Nedir?

Çevrimiçi şantaj, bir kişiyi internet üzerinden zorlayarak kişisel bilgilerini elde etme yöntemidir. Aynı zamanda “siber şantaj” veya “siber şantaj” olarak da bilinir. Talepler karşılanmadıkça özel bilgileri çevrimiçi olarak ifşa etmekle tehdit ederek başka bir kişiden zorla para veya cinsel içerikli içerik almayı içeren bir tür internet suçudur. Bilgiler, bilgisayar korsanlığı, çevrimiçi dolandırıcılık veya sosyal medya kullanıcılarına şantaj yoluyla elde edilebilir.

Çevrimiçi şantaj, yaygın bir siber suç yöntemi haline geldi. 2016 yılında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), tüm siber suçların yüzde 79’unun bir tür şantaj içerdiğini tahmin ediyor. Bunun nedeni, çevrimiçi şantajın suçlulara dünyanın herhangi bir yerindeki insanlara erişim sağlaması ve mağdurlarıyla yüz yüze görüşmeden suçlarını gerçekleştirmelerine izin vermesidir. Kaç kişinin çevrimiçi şantaja maruz kaldığına dair kesin bir istatistik bulunmamakla birlikte, bu şüphesiz her ülkede büyüyen bir sorundur. Kurbanlar gençlerden yaşlı vatandaşlara kadar değişiyor, ancak çoğu yoksulluk sınırının altında yaşayan düşük gelirli bireyler.

Sosyal Medyadan Şantaj Nedir?

Çevrimiçi şantaj mağdurlarına, suçlunun neye erişimi olduğuna bağlı olarak, kredi kartı bilgileri, banka hesap numaraları, sosyal güvenlik numaraları, adresler veya özçekimler gibi kişisel bilgiler veya resimlerle şantaj yapılabilir. Banka hesap özetlerinin ekran görüntüleri, finansal açıdan istikrarlı birinden zorla para almaya çalışırken de işe yarar. Suçlu daha sonra bu parayı uyuşturucu veya alkol de dahil olmak üzere istedikleri her şeyi satın almak için kullanabilir ve kurbanlarının mali sıkıntısı nedeniyle suçları için hissettikleri tüm suçlulukları ortadan kaldırabilir. Ancak bazı durumlarda suçlular, metin veya sosyal medya aracılığıyla taleplerini yerine getirene kadar mağdurlarını fiziksel olarak tehdit edeceklerdir.

Şantaj Nasıl İspat Edilir?

Şantaj suçunun mağduru, kendisine karşı işlenen suçu ispat edemezse fail cezalandırılmaz. Bu nedenle şantaj mağduru olan kişinin şantaj suçunu ispat etmesi gerekmektedir.

Şantaj suçunu işleyen kişi telefonda mağdura şantaj suçunu söylüyorsa mesaj belgelerini saklamalıdır. Telefon görüşmesini şantaj yapıyorsa, mağdur bunu kaydetmelidir. Yargıtay, son kararlarında, suça ilişkin başka bir delil elde etme imkânı bulunmadığı takdirde ses kaydının delil olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle telefon görüşmesinde şantaj yapılan kişi kendisini dinlemesini ve duruşma sırasında tanık olarak sunmasını veya kayıt altına alınmasını sağlayabilir. Failin cezalandırılabilmesi için ispat şarttır. Kişi, failin mesaj kayıtlarını ve yazışmalarını silmeden fail hakkında şikayet yoluna başvurmalıdır.

Skype Üzerinden Mahrem Görüntü Şantajı

Skype, Whatsapp, Telegram ve Facebook Messenger programları, İnternet üzerinden  mahrem video şantajı suçunu işlemek için en sık kullanılanlardır. Bu programlar sayesinde görüntülü ve sesli görüşmeler yapılabilmektedir. Ülkemizde çok sayıda güven kazanarak elde edilen fotoğraf, video ve özel yazışmalarla ifşa tehdidine maruz kalan şantaj mağduru vardır.

Günümüzde Skype uygulaması bireyler arasında halen yaygın olarak kullanılan iletişim uygulamalarından biridir. Elbette bu durum kötü niyetli kullanımlara açık kapı bırakmaktadır.

Skype şantajcıları, kurbanın özel görüntülerini başkalarına göndermekle veya internette yayınlamakla tehdit eder ve kurbandan istediğini yapmasını ister. Bazı durumlarda bu istek ilişkisini zorlar, bazı durumlarda ise para talebidir. Şantaj suçu ülke içinde işleniyorsa izlenecek hukuki yol farklıdır. Yurt dışında bir şantaj suçu varsa, uluslararası yasal işlem de gereklidir.

Skype üzerinden yapılan şantajlarda özellikle Western Union UPT üzerinden para talep edilmektedir.
Şantaj suçları işleyenler, ifşa olmamak için şantaj parasını banka hesapları üzerinden değil, bu alternatif transfer sistemleri üzerinden toplamaya eğilimlidirler.

Mağdur eğer para gönderme hatasına kapılırsa aynı gün veya birkaç gün içinde tekrar para istenir.  Para gönderilmesi bu suçlarda hiçbir zaman çözüm değildir. Aksine para yatırmak, mağdura daha fazla şantaj yapılmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu konuda gerçek bir çözüm için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tehdit Suçu ile Şantaj Suçu Arasındaki Farklar

Tehdit suçu, haksız bir zararın veya zararın meydana geleceğinin bir kimseye bildirilmesi suretiyle genel kastla işlenebilen bir suçtur. TCK 107/1’deki şantaj suçunun şekli genel kastla, TCK 107/2’deki şekli ise özel kastla işlenebilir.

Uygulamada (TCK m. 106’da tehdit suçu) ile (TCK md. 107/2’de şantaj suçu) arasında hangisinin uygulanması gerektiği konusunda tereddüt olduğu görülmektedir. Olayın niteliğine göre mağdurun şeref ve haysiyetini zedeleyebilecek bir hususu açıklamakla veya isnat etmekle tehdit ederek menfaat sağlamaya zorlama varsa, fail TCK md. 107/2’de düzenlenen şantaj suçu ile cezalandırılmalıdır. TCK sanat. 107/2’deki şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir şekli olup, şartları varsa fail öncelikle TCK’nın şantaj suçunu düzenleyen maddesi ile cezalandırılır. 107/2 uyarınca cezalandırılmalıdır.

Görüntülü Arama Şantajı

Görüntülü arama şantajı, İletişim teknolojilerinin kontrolsüz gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ile birlikte internette pek çok suç gibi işlenmektedir. Bilindiği üzere suçların çoğu internet üzerindeki sosyal ağlarda, Facebook, Twitter, Whatsapp Instagram gibi site ve platformlarda işlenmektedir.

Öte yandan şantaj, genellikle şantaj örgütlerinin mağdurun kişisel bilgi iznini alması ve mağdurdan finansal avantaj elde etmek için bu bilgi ve görüntüleri İnternet üzerinden yaymakla tehdit etmesiyle başlar. Bazı durumlarda, kaçınılmaz yayılma da meydana gelebilir. Bu, mağdurun sosyal statüsü, ekonomik durumu ve bilgisi ile orantılıdır.

Böyle bir durum yaşayan kişi veya kişiler savcılığa veya polis ekiplerine haber vermeli ve suçlular yakalanmalıdır.

Yurtdışından Görüntülü Arama Şantajı

Yurtdışından görüntülü arama şantajında, yabancı bir ülkedeki  fail, Türkiye’de mağdura karşı suç işler.
Yabancı bir ülkeden şantaj suçu genellikle internet üzerinden veya görüntülü görüşme kaydı yoluyla işlenir. Şantajın en yaygın versiyonlarından biri, veya birkaç kişi aracılığıyla işlenen video şantaj suçudur. Son yıllarda internet ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte bilişim suçlarında keskin bir artış olmuştur.

Video Şantaj Suçu Mağduru Ne Yapmalı

Şantaj yapan kişiye para göndermek asla sorunu çözmeyecektir.  Çünkü bilindiği gibi suçlular örgüt şeklinde çalışmakta, kişisel ve mahrem veriler ile insanlardan para istemekte, para yollamanız halinde de görüntüleri silmek yerine internet ortamlarında paylaşmaktadırlar. Sınırsız bir şekilde kopyalanabilen görüntü ve verinin yayılmayacağından da olmanız mümkün değildir. Ayrıca şantajcıların para isteklerinin ardı arkasının kesilmediğini, yüzde yüze yakın oranda devamının geldiğini görmekteyiz.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Görsel Tarama Desteği

Şantaj mağdurlarına hukuki destek sağlayan büromuz, özel görüntülerin internete sızmaması ve sızdırılması durumunda kaldırılması için hukuki hizmetler de vermektedir. Hukuk büromuz, web’deki hassas ve özel içeriği tespit etmek için web’i gerçek zamanlı olarak tarayan kapsamlı, 7/24 dijital risk izleme sunar. Özel görüntülerin yayınlandığı kanalları bulmak için kullandığımız bir diğer yöntem ise özel bir yazılım ile ters görüntü arama/tarama yapmaktır. Bu sayede mağdurun adı kullanılmadan yapılan paylaşımları tespit etmek mümkün oluyor.

2 thoughts on “Şantaj Avukatı”

  1. Yaşamının kazanımlarından yoksun bırakıldığım bu zor zamanın içinde, beni teselli eden tek şey, evimde sevdiğim kişilerin güvenliği. Ancak evimdeki güvenlik konusunda ciddi bir risk taşıyorum. Şantajcıların tehditleri nedeniyle maddi olarak desteklenmem gerekiyor. Bu nedenle, lütfen yardım etmek için bir şekilde elinizi uzatın. Toplum içinde kimse böyle zor bir durumda olmasını istemez. Lütfen, bu koşullarda yaşayan insanların yardımına koşun.

  2. Merhaba! Ben zengin bir adamım ve şu an bir şantajcı tarafından tehdit edilmekteyim. Şu anda zor durumda bulunmaktayım ve çareler arıyorum. Eğer yardım etmek isterseniz, lütfen bu durumla nasıl başa çıkacağım konusunda bana danışmanlık veya yardım hizmeti sunun. Herhangi bir yardım veya fikirlerinizi çok değerlendireceğim. Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir