Sanatçı Sözleşmesi Örneği

Sanatçı Sözleşme Örneği

Sanatçılar, eserlerini sergilemek, satmak veya lisanslamak için çeşitli kurumlarla sözleşme yapmak durumunda kalabilirler. Bu sözleşmeler, sanatçının haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hukuki belgelerdir. Sanatçı sözleşmeleri, sanatçının eserinin kullanımı, telif hakkı, ücret, süre, fesih, anlaşmazlık çözümü gibi konuları kapsar. Sanatçı sözleşmeleri, sanatçının eserinin niteliğine, tarafların beklentilerine ve pazarın koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bu makalede, sanatçı sözleşmelerinin temel unsurlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağız. Ayrıca, sanatçı sözleşmesi örneği de sunacağız.

Sanatçı Sözleşmesinin Temel Unsurları

Sanatçı sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu nedenle, sözleşmenin geçerli olması için tarafların iradelerinin açıkça ortaya konması gerekir. Sözleşmede, tarafların kimlikleri, adresleri, iletişim bilgileri gibi temel bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, sözleşmenin konusu olan sanat eserinin tanımı, niteliği, boyutu, adedi, teslim şekli ve yeri gibi detaylar da belirtilmelidir.

Sanatçı sözleşmesinde, sanat eserinin kullanım amacına göre farklı hükümler yer alabilir. Örneğin, sanat eserinin sergilenmesi için yapılan bir sözleşmede, sergi yeri, süresi, açılış ve kapanış tarihleri, sergi kurulumu ve kaldırılması gibi hususlar belirlenmelidir. Sanat eserinin satışı için yapılan bir sözleşmede ise, satış fiyatı, ödeme şekli ve zamanı, komisyon oranı, vergiler ve masraflar gibi konular düzenlenmelidir. Sanat eserinin lisanslanması için yapılan bir sözleşmede ise, lisans verilen hakların kapsamı, süresi, coğrafi alanı, münhasır veya münhasır olmayan niteliği gibi hususlar açıklanmalıdır.

Sanatçı sözleşmesinde ayrıca telif hakkına ilişkin hükümler de yer almalıdır. Telif hakkı, sanatçının eserini koruyan bir mülkiyet hakkıdır. Sanatçının eserini çoğaltma, yayma, işleme, temsil etme gibi hakları vardır. Sanatçının bu hakları devretmesi veya sınırlaması halinde bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi halde sanatçının telif hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Sanatçının telif hakkını devrettiği veya sınırladığı durumlarda ise karşı tarafın bu hakları nasıl kullanacağına dair şartlar da sözleşmede yer almalıdır.

Sanatçı sözleşmesinde son olarak fesih ve anlaşmazlık çözümüne ilişkin hükümler de bulunmalıdır. Tarafların sözleşmeyi hangi şartlarda feshedebilecekleri veya feshin sonuçları neler olacağı belirlenmelidir. Ayrıca taraflar arasında sözleşmenin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili bir anlaşmazlık çıkması halinde bunun nasıl çözüleceği de kararlaştırılmalıdır. Anlaşmazlığın mahkeme yoluyla veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle (arabuluculuk, tahkim, vb.) çözüleceği ve hangi hukukun uygulanacağı da sözleşmede belirtilmelidir.

Sanatçı Sözleşmesi Örneği

Aşağıda, sanatçı sözleşmesi örneği olarak bir sanat eserinin lisanslanması için yapılan bir sözleşme metni verilmiştir. Bu metin, sadece örnek olması açısından hazırlanmıştır. Her sözleşmenin tarafların özel durumlarına göre hazırlanması gerektiğini unutmayınız.

Bu sözleşme, 13 Şubat 2024 tarihinde aşağıda imzası bulunan Sanatçı ve Lisans Alan arasında akdedilmiştir.

 1. Taraflar

Sanatçı: Adı Soyadı: [Sanatçı İsmi] TC Kimlik No: [TC Kimlik Numarası] Adres: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

Lisans Alan: Adı Soyadı/Unvanı: [Lisans Alanın İsmi veya Unvanı] TC/Vergi No: [TC veya Vergi Numarası] Adres: [Adres] Telefon: [Telefon Numarası] E-posta: [E-posta Adresi]

 1. Konu

Bu sözleşmenin konusu, Sanatçının aşağıda tanımı verilen sanat eserinin Lisans Alan tarafından kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesidir.

 1. Sanat Eserinin Tanımı

Sanat eseri, Sanatçının yaratıcılığı ile ortaya koyduğu ve “[Eserin Adı]” adını verdiği eserdir. Sanat eserinin niteliği, boyutu, adedi ve teslim şekli ve yeri Ek-1’de belirtilmiştir.

 1. Lisans Verilen Haklar

Sanatçı, sanat eserinin telif hakkını saklı tutmakla birlikte, Lisans Alan’a sanat eserini aşağıdaki şekilde kullanma hakkını vermektedir:

 • Sanat eserini Lisans Alan’ın web sitesinde yayınlama hakkı
 • Sanat eserini Lisans Alan’ın sosyal medya hesaplarında paylaşma hakkı
 • Sanat eserini Lisans Alan’ın tanıtım materyallerinde kullanma hakkı
 • Sanat eserini Lisans Alan’ın ürünlerinde veya hizmetlerinde gösterme hakkı

Lisans Alan, bu hakları münhasır olmayan şekilde kullanacaktır. Yani Sanatçı, sanat eserini kendisi veya başka kişi veya kurumlara da kullanma hakkı verebilecektir.

Lisans Alan, bu hakları [Belirlenen Süre] süreyle kullanacaktır. Yani Lisans Alan, sanat eserini bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren [Belirlenen Süre] içinde kullanabilecek ve bu sürenin sonunda kullanmayı durduracaktır.

 1. Ücret

Lisans Alan, Sanatçı’ya sanat eserini kullanma hakkı karşılığında [Belirlenen Ücret] ücret ödeyecektir. Bu ücretin %18’i KDV olarak ayrılacak ve geri kalan kısım net ücret olarak kabul edilecektir.

Lisans Alan, ücreti bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Sanatçı’nın banka hesabına havale edecektir.

Sanat Eserinin Tanımı

[Eserin Adı]: [Adet] adet

Boyutlar: [Boyutlar] Malzeme: [Malzeme] Teslim Şekli: [Teslim Şekli] Teslim Yeri: [Teslim Yeri]

 1. Fesih

Bu sözleşme taraflar arasında karşılıklı rıza ile feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, diğer taraf fesih hakkına sahip olacaktır. Fesih durumunda, herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

 1. Anlaşmazlık Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta öncelikle müzakere ve uzlaşma yolu aranacaktır. Müzakere ve uzlaşma sağlanamadığı takdirde anlaşmazlık Türk mahkemelerinin yetkisine girecektir.

Bu sözleşme, taraflarca anlaşılan şartlar doğrultusunda düzenlenmiş ve iki nüsha olarak imzalanmıştır.

İmzalar:

Sanatçı: _______________________ Tarih: _______________

Lisans Alan: ______________________ Tarih: _______________

Not: Bu örnek sözleşme, bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup, herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yoktur. Taraflar arasında gerçekleşecek bir sözleşme için uygun bir hukuk danışmanıyla görüşülmesi önerilir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir