Sahte Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret

Sahte Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret

Sosyal medya, günümüzde insanların iletişim kurduğu, bilgi paylaştığı ve eğlendiği en önemli platformlardan biridir. Ancak sosyal medyanın sunduğu faydaların yanında, bazı sorunlar da beraberinde gelmektedir. Bunlardan biri de sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakarettir.

Sahte sosyal medya hesapları, gerçek kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak veya tamamen hayali bir kimlik oluşturarak açılan hesaplardır. Bu hesaplar, genellikle kötü niyetli kişiler tarafından, başkalarına hakaret etmek, iftira atmak, tehdit etmek, şantaj yapmak, kişisel verileri çalmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen “hakaret” suçunu oluşturmaktadır. Bu maddeye göre, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Suçun Unsurları

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçunun unsurları şunlardır:

– Fail: Sahte sosyal medya hesabı açan veya kullanan kişi
– Mağdur: Hakarete uğrayan kişi
– Fiil: Onur, şeref ve saygınlığı zedeleyecek somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek
– Araç: Sosyal medya hesabı
– Netice: Mağdurun onur, şeref ve saygınlığının zedelenmesi

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçuyla karşılaşan mağdurların yapması gerekenler şunlardır:

– Hakarete uğradıkları sosyal medya platformuna başvurarak ilgili hesabın kapatılmasını talep etmek.
– Hakaret içeren mesajları veya paylaşımları delil olarak kaydetmek.
– Cumhuriyet savcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak suç duyurusunda bulunmak.
– Sahte sosyal medya hesabının sahibinin tespit edilmesini istemek.
– Maddi ve manevi tazminat davası açmak.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçuyla mücadele etmek için yasal yollara başvurmanın yanında, bireysel olarak da bazı önlemler alınabilir. Bunlar:

– Sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını yapmak.
– Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmemek.
– Kişisel bilgi ve fotoğrafları paylaşmamak veya sınırlı paylaşmak.
– Şüpheli veya zararlı linklere tıklamamak.
– Güçlü şifreler kullanmak ve sık sık değiştirmek.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Bu sorunun çözümü için hem yasal hem de teknolojik tedbirler alınması gerekmektedir. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının da bilinçli ve sorumlu davranması, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeleri, hakarete maruz kaldıklarında sessiz kalmayıp hukuki yollara başvurmaları önemlidir.

Sahte Sosyal Medya Hesapları Nedir?

Sahte sosyal medya hesapları, gerçek kişilerin kimlik bilgilerini kullanmadan veya başka kişilerin kimlik bilgilerini izinsiz olarak kullanarak açtıkları hesaplardır. Bu hesaplar, genellikle kötü niyetli amaçlarla açılmakta ve başkalarına hakaret etmek, iftira atmak, tehdit etmek, taciz etmek, dolandırmak gibi suçlar işlemek için kullanılmaktadır.

Sahte Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret Suçu Nasıl İşlenir?

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun internet yoluyla işlenmesi halidir. Bu suç, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldıran eylemlerdir.

Örneğin, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiye “hırsız”, “ahlaksız”, “terörist”, “yavşak” gibi sözler söylemek veya bu kişi hakkında yalan ve asılsız iddialarda bulunmak hakaret suçunu oluşturur.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu, herhangi bir sosyal medya platformu aracılığıyla işlenebilir. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp gibi uygulamalar ve sosyal medya hesapları bu suçun işlenmesine araç olabilir.

Sahte Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret Suçu Nasıl Cezalandırılır?

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. Yani bu suça maruz kalan kişilerin şikayet hakkı vardır ve bu hakkı kullanmaları halinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Şikayet hakkının kullanılması için ise olayın gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içinde başvuruda bulunulması gerekir. Aksi takdirde zaman aşımına uğrayacaktır.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu işleyen kişi ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, eğer hakaret suçu kamuya açık bir yerde veya alenen işlenirse altıda biri oranında artırılır. Ayrıca eğer hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden dolayı veya kişinin dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından veya mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenirse cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Sahte Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Hakaret Suçu Nasıl Önlenir?

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu ile karşı karşıya kalan kişilerin hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Bu kapsamda, öncelikle hakaret içerikli mesaj, yorum veya paylaşımın ekran görüntüsü alınmalı ve delil olarak saklanmalıdır. Daha sonra, ilgili sosyal medya platformuna şikayette bulunulmalı ve sahte hesabın kapatılması talep edilmelidir. Son olarak, hakaret eden kişinin kimliğinin tespiti için savcılığa veya mahkemeye başvurulmalı ve şikayetçi olunmalıdır.

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret suçu, hem mağdurların hem de toplumun huzurunu bozan bir suçtur. Bu nedenle, bu suçun önlenmesi için hem bireysel hem de kurumsal tedbirler alınması gerekmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini korumaları, şifrelerini güçlü tutmaları, tanımadıkları kişilerden gelen mesaj ve isteklere dikkat etmeleri, hakaret içerikli paylaşımlara maruz kalmaları halinde sessiz kalmamaları ve hukuki yollara başvurmaları önemlidir. Ayrıca, sosyal medya platformlarının da sahte hesapları tespit etmek ve engellemek için gerekli teknolojik ve yasal önlemleri almaları gerekmektedir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir