Sahte (Naylon) Fatura kullanma ve Düzenleme Suçu

Sahte (Naylon) Fatura kullanma ve Düzenleme Suçu

Sahte fatura kullanmak ve düzenlemek, finansal olarak ciddi olabilen bir suçtur. Sahte fatura kullanmak, aslında bir ihmal suçu olarak tanımlanıyor, ancak ağır cezai müeyyidelerle cezalandırılıyor. Sahte fatura işlemleri, bir tüccar veya satıcının, sahte belge kullanmakla satışları veya fatura yapmak için gerçek olmayan bilgiler girmesini içerir. Bu şekilde, bir satıcı daha fazla kar elde etmek veya düşük bir fatura görmek için gerçek gelirlerini gizleyebilir. Aynı zamanda, satıcının çalışanlarına ödenen ücretleri gizleyebilir. Bu işlemler, çoğu zaman satış veya kârın kaydının yanlış raporlanmasıyla ilgili olabilir. Sahte fatura kullanmak ve düzenlemek, ciddi finansal sonuçları olan bir suçtur. Sahte fatura düzenlemek, çoğu zaman satıcının vergilendirme mevzuatını ihlal etmesine neden olur. Bu, çoğu zaman ülke, eyalet veya bölgesel vergilerin evden ve işyerinden kaçırılmasına neden olur. Bu durumda, satıcı ayrıca, vergi veya sosyal güvenlik primlerini ödememek için sahte fatura kullanmaktan dolayı suçlu olduğu gerekçesiyle suçlu bulunabilir.

Sahte Fatura Düzenleme

Sahte fatura düzenleme, ticari işlemlerde sahte faturaların düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Sahte faturalar, gerçek olmayan ya da sahte olarak belgelenmiş olan ticari işlemleri temsil eden belgelere denir. Sahte faturalar, gerçekten gerçekleşmemiş olan ticari işlemlerden kaynaklı olarak üretilir. Sahte fatura düzenleme, vergi kaçakçılığının en yaygın yöntemlerinden biridir. Sahte faturalar, alıcı veya satıcı düşük bir miktar ödeme yapmak veya ödeme yapmamak için kullanılan yalan veya yanlış bilgileri içeren faturalardır.

Sahte Fatura Kullanma

Sahte fatura düzenlemek, ticari işlemlerin yapılmasının yanı sıra, vergi kaçakçılığının da temel araçlarından biri olarak kullanılabilir. Sahte fatura düzenlemek, düzenleyicinin kara para aklamak için kullanabileceği birçok farklı yol içerebilir. Bunlar arasında düşük miktarda ödeme yapmak, faturaların farklı meblağlarla işlem gördüğü yerleri karıştırmak ve faturaların çaltılarak kullanılması gibi yöntemler sayılabilir. Sahte faturaların kullanımı, hem vergi kaçakçılığının yaygın olmasına neden olabilecek, hem de ticari işlemlerin düzgün şekilde kayıt edilmemesiyle sonuçlanabilen ciddi bir davranıştır. Sahte faturalar, düzenleyicinin, ticari işlemlerin kayıtlarını tutmak için gerçek faturalar kullanmak yerine, yanlış veya yalan bilgileri içeren faturalar kullanarak zarar vermeye çalışmasının bir sonucudur. Günümüzde, sahte fatura düzenleme hakkında kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Çu ülkede, sahte faturalar ve faturaların düzenlenmesi yasal olarak yasaklanmıştır ve suç olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, sahte faturaların kullanımını önlemek için her ülkede daha ciddi düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Sahte fatura kullanmak, herhangi bir ülkeye, vergi kaçakçılığına karşı ciddi bir mücadelenin verilmesini gerektirir. Sahte fatura düzenlemeye karşı verilen mücadele, ülkelerin ekonomik büyümesini arttırmak ve ticari işlemlerin düzgün bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak için önemlidir.

Sahte Fatura Yoluyla Vergi Kaçakçılığı Suçu

Vergi kaçakçılığı suçu, ülkenin vergi kayıplarını telafi etmek için çalışan vergisel politikaların çunlukla suç olarak kabul edildiği bir suç türüdür. Vergi kaçakçılığı, özellikle devletin vergi gelirlerini artırmak için yürüttüğü çabalara zarar vermektedir. Ülkedeki birçok firma ve tüccar vergi kaçakçılığının tespit edilmesinden ve bununla ilgili cezalandırılmasından kaçınmak için çeşitli teknikleri kullanmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığıdır. Sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınmak amacıyla herhangi bir ürün ya da hizmet için geçerli olmayan faturaları kullanmak olarak tanımlanmaktadır. Bu tür teknikler çunlukla, satın alınan ürün veya hizmetlerin faturalarının daha cazip olmasını sağlamak, daha az tutar ödemek ya da ürün veya hizmetlerin tamamını ödememek için kullanılır. 

Türkiye’de Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 359. maddesine göre, vergi kaçakçılığı, yargılama ve cezalandırma konularını düzenlemektedir. Vergi kaçakçılığı durumunda, kişi veya kurumlar, vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek yerine, vergiyi kasten ödememeyi tercih etmektedir. Bu suçun niteliği, vergiyi ödemeye yükümlü olan kişinin ya da kurumun, ödemenin gerçekleşmesini engelleyecek biçimde, kasıtlı olarak hareket etmesidir. VUK md.359 tarafından öngörülen vergi kaçakçılığı suçu, bazı yasal sorumlulukları ve cezaları kapsamaktadır. Vergi kaçakçılığı suçu işlemiş olanlar, kasten ödenmemiş ya da eksik ödenmiş vergileri ödemeye mecbur tutulacaklardır. Vergi kaçakçılığı suçu işlemiş olanlar, ayrıca hakkında yasal işlem başlatılması için özel olarak sorumluluk alabilir veya vergi karşılığında ceza olarak ceza alabilirler. Vergi kaçakçılığı suçu, çoğu ülkede ciddi bir suç olarak değerlendirilmektedir. Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için, ülkeler çeşitli tedbirler almaktadırlar. Bu tedbirler arasında; vergi denetimlerinin arttırılması, vergi kayıtlarının tutulması, vergisel ödeme kayıtlarının kayıt altına alınması, vergi kaçakçılığının önlenmesi için teşvik edilen ülkeler arası koordinasyon ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için daha sıkı önlemler sayılabilir.

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçunun Cezası

Aşağıdaki şekillerde işlenen vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/a-1 ve 2):

 • Hesap ve muhasebe hilesi yapma suretiyle,
 • Yasal olmayan defter (çift defter tutma) ve belgelere kayıt suretiyle,
 • Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açma suretiyle,
 • Defter, belge ve kayıtları tahrif etme veya tahrif edilen belgeyi kullanma suretiyle,
 • Usulüne uygun istendiği halde vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi (defterlerin gizlenmesi) suretiyle,
 • Muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıdaki şekillerde işlenen vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/b):

 • Defter ve belgeleri yok etme suretiyle,
 • Defter sayfalarını değiştirme veya yok etme suretiyle,
 • Sahte belge (fatura vb.) düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıdaki şekillerde işlenen sahte belge basma veya bilerek kullanma şeklindeki vergi suçlarının cezası 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/c):

 • Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, böyle bir anlaşması olmadığı halde basmak suretiyle işlenen vergi kaçakçılığı suçu,
 • Yetkisiz kişilerin bastığı ve Vergi Usul Kanunu uygulamasına esas olan bu belgeleri bilerek kullanmak şeklindeki vergi kaçakçılığı suçu.

Sahte Fatura Yoluyla Vergi Kaçakçılığı Suçunda Yargılama

Yargılamalarda, sahte faturaların üretiminde, uygulanmasında ve aracılar aracılığıyla işlenmesinde görev alan kişi veya kurumlar hakkında düzenlenmiş olan suçlamaların yüklenmesi gerekir. Vergi kaçakçılığı ve sahte faturalar yoluyla işlenen suçların tespit edilmesi için, çeşitli belgelerin, kayıtların ve diğer kanıtların incelenmesi gerekebilir. Özellikle, sahte faturaların üretilmesinden ve dağıtılmasından sorumlu olan kişi veya kurumlar hakkında yargılamalarda önemli bilgilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Yine, üreticiler ve satıcılar hakkında yürütülen yargılamalarda bu kişi veya kurumların muhasebe kayıtları, mevcut faturalar veya banka hesapları hakkındaki bilgilerin de değerlendirilmesi gerekebilir. Pekiştirici belgeler gerekebilir. Ayrıca, sahte faturalar üretmek ve dağıtmak için kullanılan dijital ortamların ve dijital platformların incelenmesi de herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun yargılanması için önemlidir. Sahte faturalar yoluyla vergi kaçakçılığı suçunun yargılanması, suçun bulunduğu ülkenin kanunlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak, suçlu hakkında düzenlenmiş olan suçlamaların yüklenmesi, çeşitli kanıtların incelenmesi ve gerekli delillerin sunulması gerekmektedir. Suçlu, vergi kaçakçılığı suçunu işlediği hakkındaki delillerin iyi bir şekilde değerlendirilmesi durumunda beraat edebilir veya hakkında verilebilecek cezayı alabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir