Radyasyon Yayma Suçu 

Radyasyon Yayma Suçu

Radyasyon yayma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 172. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, bir başkasını sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak şekilde radyasyona tabi tutmak olarak tanımlanmıştır. Radyasyon yayma suçu, bir somut tehlike suçu olup, radyasyona tabi tutulan kişinin sağlığının bozulması veya zarar görmesi şart değildir. Yeterli olan, radyasyonun sağlığı bozmaya elverişli miktarda olmasıdır.

Radyasyon yayma suçu için özel bir şikayet süresi veya zamanaşımı süresi yoktur. Bu nedenle, genel hükümler uygulanır. Şikayet süresi altı ay, zamanaşımı süresi ise on beş yıldır. Radyasyon yayma suçu için uzlaşma mümkün değildir. Suçun soruşturması ve kovuşturması Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Görevli mahkeme ise ağır ceza mahkemesidir.

Radyasyon Yayma Suçunun Cezası

Radyasyon yayma suçunun cezası, üç yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, bu fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmesi halinde, ceza beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır. Ayrıca, bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin taksirle işlenmesi halinde ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Radyasyon yayma suçunun cezası, fiilin niteliğine ve mağdur sayısına göre değişmektedir. Eğer fiil belirli bir kişiye karşı işlenmişse, fail üç yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . Eğer fiil belirsiz sayıda kişiye karşı işlenmişse, fail beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılır . Bu durumda, suçların içtimasına ilişkin özel bir kural uygulanır ve ceza artırılmaz.

Radyasyon yayma suçunun bir başka şekli de, bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunan kişi tarafından işlenmesidir . Bu durumda, fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir. Bu fiilin taksirle işlenmesi halinde ise, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Radyasyon Yayma Suçunun Unsurları

Radyasyon yayma suçu, radyasyonun insan vücuduna veya çevreye zarar verecek şekilde yayılmasını sağlayan her türlü hareketle işlenebilir. Örneğin, bir kişiyi radyoaktif madde ile temas ettirmek, radyoaktif maddeyi bir kişinin yiyecek veya içeceğine katmak, radyoaktif maddeyi bir kişinin giysilerine veya eşyalarına sürmek, radyoaktif maddeyi bir kişinin yaşadığı veya çalıştığı ortama bırakmak gibi eylemler radyasyon yayma suçu oluşturabilir.

Radyasyon yayma suçu ile ilgili önemli noktalardan bazıları şunlardır:

– Radyasyon yayma suçu için failin kastının bulunması gerekir. Failin radyasyona tabi tuttuğu kişiyi sağlığını bozmak amacıyla hareket etmesi ve bu amacın gerçekleşmesine elverişli olacak şekilde radyasyona maruz bırakması şarttır.
– Radyasyona tabi tutulan kişiye karşı işlenen fiilin ayrıca başka bir suç oluşturması halinde (örneğin kasten yaralama veya öldürme), fail hem radyasyon yayma suçundan hem de diğer suçtan sorumlu olur.
– Radyasyona tabi tutulan kişiye karşı işlenen fiilin sonucunda ölüm meydana gelirse, fail hem radyasyon yayma suçundan hem de kasten öldürme suçundan sorumlu olur.
– Radyasyona tabi tutulan kişiye karşı işlenen fiilin sonucunda kalıcı hastalık veya sakatlık meydana gelirse, fail hem radyasyon yayma suçundan hem de kasten yaralama suçundan yargılanır.

Ceza hukuku ile ilgili daha fazla yazımızı okumak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir