Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin feshi, hem futbolcular hem de kulüpler için önemli bir konudur. Sözleşmenin feshi, tarafların hak ve yükümlülüklerini sona erdiren bir hukuki işlemdir. Sözleşmenin feshi, tarafların anlaşmasıyla veya tek taraflı olarak gerçekleşebilir. Bu yazıda, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin feshi ile ilgili temel kavramlar ve uygulamadaki sorunlar ele alınacaktır.

Sözleşmenin Tarafların Anlaşmasıyla Feshi

Sözleşmenin tarafların anlaşmasıyla feshi, en basit ve en sorunsuz fesih şeklidir. Taraflar, sözleşmenin devam etmesini istemedikleri takdirde, karşılıklı olarak sözleşmeyi sona erdirebilirler. Bu durumda, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri de ortadan kalkar. Taraflar, sözleşmenin feshine ilişkin şartları da serbestçe belirleyebilirler. Örneğin, futbolcu, kulüpten alacağı ücretin bir kısmından veya tamamından vazgeçebilir. Ya da kulüp, futbolcuya bir tazminat ödeyebilir. Tarafların anlaşmasıyla fesih, genellikle sözleşmenin bitimine yakın veya sezon sonunda gerçekleşir.

Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi

Sözleşmenin tek taraflı feshi, taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmesi demektir. Bu durumda, fesih yapan tarafın haklı bir sebebi olması gerekir. Aksi takdirde, fesih yapan taraf, diğer tarafa karşı sorumlu olur ve tazminat ödemek zorunda kalabilir. Tek taraflı fesih, hem futbolcu hem de kulüp tarafından yapılabilir.

Futbolcu Tarafından Tek Taraflı Fesih

Futbolcu tarafından tek taraflı fesih, genellikle futbolcunun kulüpten ayrılmak istemesi veya daha iyi bir teklif alması durumunda gerçekleşir. Futbolcu tarafından tek taraflı fesih yapılabilmesi için, futbolcunun haklı bir sebebi olmalıdır. Haklı sebep olarak kabul edilen durumlar şunlardır:

– Kulübün futbolcuya ödeme yapmaması veya geciktirmesi
– Kulübün futbolcuya sözleşmede belirlenen şartları sağlamaması
– Kulübün futbolcuyu disiplinsiz davranışlarda bulunmakla suçlaması veya ceza vermesi
– Kulübün futbolcuyu kadro dışı bırakması veya oynatmaması
– Kulübün futbolcuya kötü davranması veya mobbing uygulaması

Futbolcu tarafından tek taraflı fesih yapılması halinde, futbolcu kulübe bildirimde bulunmalı ve haklı sebebini belirtmelidir. Futbolcu ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak sözleşmesinin feshedildiğini kaydettirmelidir. Futbolcu bu şekilde serbest kalır ve başka bir kulüple sözleşme imzalayabilir.

Kulüp Tarafından Tek Taraflı Fesih

Kulüp tarafından tek taraflı fesih, genellikle kulübün futbolcudan memnun olmaması veya mali sıkıntı yaşaması durumunda gerçekleşir. Kulüp tarafından tek taraflı fesih yapılabilmesi için, kulübün haklı bir sebebi olmalıdır. Haklı sebep olarak kabul edilen durumlar şunlardır:

– Futbolcunun performansının düşmesi veya beklentileri karşılamaması
– Futbolcunun disiplinsiz davranışlarda bulunması veya ceza alması
– Futbolcunun sakatlanması veya uzun süreli hastalanması
– Futbolcunun kulübe karşı sadakatsizlik göstermesi veya başka bir kulüple görüşmesi
– Futbolcunun doping yapması veya yasaklı madde kullanması

Kulüp tarafından tek taraflı fesih yapılması halinde, kulüp futbolcuya bildirimde bulunmalı ve haklı sebebini belirtmelidir. Kulüp ayrıca TFF’ye başvurarak sözleşmesinin feshedildiğini kaydettirmelidir. Kulüp bu şekilde futbolcudan kurtulur ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtulabilir.

Tek Taraflı Feshin Sonuçları

Tek taraflı fesih, taraflar arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlık doğurabilir. Taraflar, fesih sebebinin haklı olup olmadığı konusunda ihtilafa düşebilir. Bu durumda, tarafların başvurabileceği iki merci vardır: TFF Tahkim Kurulu ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS).

TFF Tahkim Kurulu, Türkiye’de profesyonel futbolcu sözleşmelerinin feshi ile ilgili uyuşmazlıkları çözmekle görevli bir organdır. Taraflar, sözleşmenin feshine ilişkin itirazlarını TFF Tahkim Kurulu’na yapabilirler. TFF Tahkim Kurulu, tarafları dinleyerek ve delilleri değerlendirerek bir karar verir. TFF Tahkim Kurulu’nun kararı kesindir ve tarafları bağlar.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), uluslararası bir spor yargılama organıdır. Taraflar, TFF Tahkim Kurulu’nun kararına itiraz etmek istedikleri takdirde, CAS’a başvurabilirler. CAS, tarafları dinleyerek ve delilleri değerlendirerek bir karar verir. CAS’ın kararı da kesindir ve tarafları bağlar.

Tek taraflı fesih sonucunda, haklı olmayan tarafın diğer tarafa tazminat ödemesi söz konusu olabilir. Tazminat miktarı, sözleşmede belirlenen şartlara veya TFF’nin belirlediği kriterlere göre hesaplanabilir. Tazminat miktarının belirlenmesinde, tarafların zararları, kusurları, piyasa değerleri ve diğer hususlar dikkate alınabilir.

Sonuç

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin feshi, hem futbolcular hem de kulüpler için önemli bir konudur. Sözleşmenin feshi, tarafların anlaşmasıyla veya tek taraflı olarak gerçekleşebilir. Sözleşmenin tek taraflı feshi halinde, haklı bir sebep olması gerekir. Aksi takdirde, haklı olmayan taraf diğer tarafa tazminat ödemek zorunda kalabilir. Sözleşmenin feshine ilişkin uyuşmazlıklar, TFF Tahkim Kurulu veya CAS tarafından çözümlenebilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir