NCMEC Raporu ve Açılan Davalar

NCMEC Raporu 

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenmiş bir suç tipidir. Bu suç, toplumun ahlaki değerlerine aykırı olarak, cinsel içerikli yayınlar yapmak, dağıtmak, satmak veya sergilemek şeklinde işlenebilir. Bu suçun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Ancak, bu suçun işlenmesi için, yayınların toplumun ahlaki değerlerine aykırı olması gerekir. Bu değerlendirme, objektif bir kriter olmaktan çok, subjektif bir yorum alanıdır. Bu nedenle, bu suçun tespiti ve yargılanması, birçok tartışma ve sorunu beraberinde getirmektedir.

Bu yazıda, bu suçun tespitinde kullanılan bir kaynak olan NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) raporundan bahsedeceğiz. NCMEC raporu nedir, nasıl hazırlanır, Türkiye’de nasıl kullanılır ve hangi sorunları içerir gibi sorulara cevap arayacağız.

NCMEC Raporu Nedir?

NCMEC raporu, ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan NCMEC tarafından hazırlanan bir rapordur. NCMEC, kaybolan ve istismar edilen çocuklarla ilgili çalışmalar yapan bir kuruluştur. Bu kuruluş, internet üzerinden çocuk pornografisi yayınlayan veya dağıtan kişi veya siteleri tespit etmek için bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, internet servis sağlayıcıları (ISS) ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

NCMEC sistemi şöyle işler: ISS’ler, kendi ağlarında çocuk pornografisi içeren yayınları tespit ettiklerinde, bunları NCMEC’e bildirirler. NCMEC de bu yayınların içeriğini inceleyerek, çocuk pornografisi kriterlerine uygun olup olmadığını değerlendirir. Eğer uygunsa, bu yayınların IP adreslerini ve diğer bilgilerini rapor haline getirerek, ilgili ülkenin yetkili makamlarına iletir.

Bu raporlara NCMEC raporu denir. NCMEC raporları, çocuk pornografisi suçunun delili olarak kullanılabilir. Ancak, bu raporların hukuki niteliği ve geçerliliği konusunda bazı sorunlar vardır.

NCMEC Raporu Nasıl Hazırlanır?

NCMEC raporu hazırlanırken, çocuk pornografisi kriterleri olarak ABD yasaları esas alınmaktadır. ABD yasalarına göre, cinsel içerikli bir yayının çocuk pornografisi sayılması için, şu şartlar aranmaktadır:

– Yayında yer alan kişilerin gerçek çocuk olması veya gerçek çocuğa benzemesi
– Yayında yer alan kişilerin cinsel organlarının veya cinsel davranışlarının açıkça görünmesi
– Yayının cinsel amaçlı olarak hazırlanmış olması

Bu kriterlere göre, NCMEC raporu hazırlayan uzmanlar, yayınları inceleyerek, bunların çocuk pornografisi olup olmadığına karar verirler. Bu kararlarına dayanarak da raporlarını düzenlerler.

NCMEC Raporu Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

NCMEC raporu Türkiye’de de müstehcenlik suçu ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarında delil olarak kullanılmaktadır. Bu raporlar, Türkiye’nin de taraf olduğu Budapeşte Sözleşmesi kapsamında, uluslararası işbirliği yoluyla elde edilmektedir. Budapeşte Sözleşmesi, siber suçlarla mücadele için imzalanan bir uluslararası anlaşmadır. Bu anlaşma, siber suçların tespiti, soruşturulması ve yargılanması için üye ülkeler arasında işbirliği ve yardımlaşma öngörmektedir.

Bu kapsamda, NCMEC raporları, ABD makamları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na gönderilmektedir. Adalet Bakanlığı da bu raporları ilgili savcılıklara iletmektedir. Savcılıklar da bu raporlara dayanarak, şüpheliler hakkında soruşturma başlatmaktadır.

NCMEC Raporu Hangi Sorunları İçerir?

NCMEC raporu, müstehcenlik suçu ile ilgili önemli bir delil olsa da, bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar şunlardır:

– NCMEC raporu, ABD yasalarına göre hazırlanmaktadır. Ancak, Türkiye’de müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre tanımlanmaktadır. Bu iki yasa arasında bazı farklılıklar vardır. Örneğin, ABD yasalarında çocuk pornografisi kavramı daha dar tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda ise çocuk pornografisi kavramının yanında, çocukların cinsel istismarını içeren yayınlar da müstehcenlik suçu kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, NCMEC raporu ile tespit edilen yayınların, Türk Ceza Kanunu’na göre de değerlendirilmesi gerekmektedir.
– NCMEC raporu, tek başına yeterli bir delil değildir. Bu raporun yanında, şüphelinin yayınları indirdiği, izlediği veya paylaştığına dair diğer delillerin de bulunması gerekmektedir. Örneğin, şüphelinin bilgisayarında veya telefonunda bu yayınların izlerinin olması, şüphelinin bu yayınları paylaştığına dair tanık ifadeleri veya mesaj kayıtları gibi deliller olmalıdır. Aksi halde, NCMEC raporu tek başına hüküm kurmaya yetmez.
– NCMEC raporu, savunma hakkını zedeleyebilir. Bu raporlar, savcılıklara ulaştığında, şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmaktadır. Ancak, şüpheliler bu raporlardan haberdar olmamaktadır. Bu raporlar gizli tutulmaktadır. Dolayısıyla, şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaların dayanağını bilmemekte ve savunma yapmakta zorlanmaktadır. Bu durum, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelebilir.

NCMEC raporu, müstehcenlik suçu ile ilgili önemli bir kaynaktır. Ancak, bu raporların hukuki niteliği ve geçerliliği konusunda bazı sorunlar vardır. Bu sorunların çözümü için, NCMEC raporlarının Türk Ceza Kanunu’na göre değerlendirilmesi, bu raporların yanında diğer delillerin de aranması ve bu raporların savunma hakkını zedelemeyecek şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Servis sağlayıcıları tarafından kuruma iletilen IP adresleri, vs. dijital delil ve meteryaller toplandıktan sonra hazırlanan bu rapor, kişinin bulunduğu ülkedeki kolluk birimlerine gönderilmektedir.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) adlı birim tüm dünya üzerinde Facebook , WhatsApp , Twitter , Instagram vb. Popüler sosyal medya siteleri ve programları ile Outlook , Gmail , YandexMail gibi  Dünyadaki diğer tüm Web Siteleri beraberinde mesajlaşma sistemleri ilgili ortak birimler tarafından koordineli olarak takip edilmektedir.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC), ülkenin en büyük ve en etkili çocuk koruma kuruluşudur. 1984 yılında, oğlu Adam 1981’de kaçırılıp öldürülen John ve Revé Walsh tarafından kuruldu. O zamandan beri NCMEC, 350.000’den fazla kayıp çocuğun kurtarılmasına yardım etti ve çocuk avcılarının tespit edilmesi ve kovuşturulmasında kolluk kuvvetlerine yardım etti.

NCMEC’in misyonu, çocukları koruma mücadelesine öncülük ederek onlar ve onları güvende tutan insanlar için hayati kaynaklar yaratmaktır. NCMEC, kayıp ve sömürülen çocuklarla ilgili raporları alan 24 saat açık bir yardım hattı (1-800-THE-LOST) ve ayrıca çocukların cinsel istismarı materyali, çevrimiçi ayartma, cinsel taciz, çocuk seks ticareti ve diğer çevrimiçi sömürü biçimleri. NCMEC ayrıca ülke genelinde ve dünya genelinde kolluk kuvvetlerine, ailelere, okullara ve topluluklara teknik yardım, eğitim ve önleme eğitimi sağlar.

NCMEC Davaları

Çocuk Pornografisine İlişkin olarak Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanununda md.226’da “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olmasına rağmen açıkça müstehcenlik kavramının tanımı ve açıklaması yapılmadan suçun unsurlarına ve cezasına yer verilmiştir. Korunan hukuki değer yani korunmak istenen asıl amaç toplumda yaşayan kişilerin özellikle çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, ruhsal yapısıdır.

Sözlü ya da yazılı fark etmeksizin çocuklara karşı her türlü müstehcen iletişim veya davranış suçun oluşmasına sebebiyet vereceği gibi, çocukların uygunsuz veya yetişkinlere uygun içeriklerle karşı karşıya kalmasına sebep olan kişi veya kişilerin kanunda sayılar eylemleri için yaptırımlar öngörülmüştür. Söz konusu içeriklerin çocuklara iletilmesi de farklı araçlarla olabilecektir. Çocuğa uygunsuz video, fotoğraf ve her türlü görüntünün gösterilmesi veya uygunsuz yazıların okutulması suretiyle müstehcenlik suçu meydana gelebilmektedir. Söz konusu bu içerikler uygunsuz videolar veya fotoğraflar, müstehcen içerikli yazılar, sesler ve sözler de olabilir. Bunun yanında  müstehcen görüntü, yazı veya seslerin basın yoluyla yayınlanması da verilecek cezayı ağırlaştıran bir durumdur.

Günümüzde en çok karşılan suç tiplerinden biri de çocuklar karşı, müstehcenlik suçudur. Özellikle NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) Yani Türkçesi ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi olan kurum bir çok görüntüyü tespit ederek ilgili birimlere göndermekte ve bu kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır.

NCMEC Nedir?

ABD Merkezli Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) adlı birim tüm dünya üzerinde etkin çalışma faaliyetlerine sahiptir.

NCMEC, tam adıyla National Center for Missing & Exploited Children , merkezi Virginia/ABD’de bulunan bir kâr amacı gütmeyen özel kuruluştur. Amacı kaybolan ve/veya suistimal edilen çocuklara yardım etmek olan kuruluşun temeli 1984 yılında atılmıştır. Bu kuruluşa daha sonra 1998’de kurulan ICMEC de eşlik etmiştir.

NCMEC ulusal olarak kurulmuş olmasına rağmen, burada alınan raporların %93’ü Amerika Birleşik Devletleri dışındaki davalarla ilgilidir. Bunun ana nedeni olarak ise ABD’de faaliyet gösteren şirketlerin, 18 USC 2258A düzenlemesi gereğince internet üzerindeki potansiyel cinsel istismar vakalarını NCMEC bünyesindeki CyberTipline’a ihbar etme zorunluluğu gösterilmektedir. Çünkü bildiğimiz gibi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal siteleri ve günlük olarak kullandığımız birçok fotoğraf ve video paylaşım siteleri Amerika Birleşik Devletleri merkezlidir.

Kuruluş tarihi: 13 Haziran 1984, Amerika Birleşik Devletleri
Genel merkezi: Alexandria, Virginia, ABD
Kurucuları: John Walsh, Ernie Allen, Ronald Reagan

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45

10 thoughts on “NCMEC Raporu ve Açılan Davalar”

  1. Merhabalar 2016 yılında üniversite okuduğum şehirde bir tanışma uygulaması üzerinden 14 yaşında olduğu tespit edilen bir kıza müstehcen fotoğraf göndermişim. Bahsettiğim site +18 ncmec denilen abd merkezli bi dernek tarafından tespit edilmiş sanırım. Polis beni 3 ay kadar önce ifadeye çağırdığında sadece müstehcen fotoğraf göndermişsin denildi.Ben de o zamanlarda 20 yaşında falandım. İfademde ergenliğin verdiği bir anlık hatayla göndermiş olabilirim pişmanım gibi bir ifade verdim. Polis de muhtemelen dava açılmaz dedi olayı ben kafamda bitirmiştim. Geçen gün e devlete girdiğimde davam olduğunu fark ettim ayın 3ünde. Adı geçen site 18 yaşından küçüklerin kayıt olamadığı bir site, ki ben zaten neden 14 yaşında birisine böyle bir fotoğraf atayım. Pardon 2 tane atmışım. Şimdi sorum şu ben bu olaydan ceza alır mıyım? Avukat tutmalı mıyım? Şuan da halen öğrenciyim daha önceden herhangi bir sabıka kaydım falan yok mahkeme de nasıl ifade vermeliyim?

  2. Merhabalar, TK 226/3-2 kararından benim hakkımda bir dava kamuya açıklanmış, olay tarihi 2015, ben 16 yaşındayken suç işlenirse 1 çocuk facebook ile kendi hesabımdan müstehcen fotoğraflar paylaşmış, Ncmec’in hazırladığı dosya, raporda paylaşılan ip adresi olan İzmir Siber Suç Birimi’ne gönderildi. ve login hesabımın ip adresini belirterek 2 farklı ip adresi gönderdim. Ncmec raporunda 4 Şubat’ta davamın duruşması var, paylaşılan gönderinin ip adresi biliniyor ancak kullanıcı bilgileri tespit edilemiyor. Ayrıca bunu nasıl savunabilirim?

  3. E mail tabanı Türkiye de olmayan bir mail hesabı ile açılan bir facebook hesabı ile bir çocuk istismar fotosu paylaşılmış lakin ip adresi bende gözüküyor ama ben böyle bir suç işlemediğime eminim ncmec üzerinden şikayetle dava açıldı ne yapmam gerekiyor

  4. Merhaba, benim Ncmec davam var. 3 yıl hapis ve para cezası aldım. Tck 226.3. den. Suç tarihinde 22.02.2019 – 04.11.2020 yazıyor. Cezayı hangi tarihe göre verecekler? Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir