Müstehcenlik Suçu Savunma Dilekçesi 

Müstehcenlik Suçu Savunma Dilekçesi

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen ve toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranışları cezalandıran bir suçtur. Bu suçun işlenmesi halinde, fail hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilir. Ancak, müstehcenlik suçu savunma dilekçesi ile bu cezadan kurtulmak veya indirim sağlamak mümkündür.

Müstehcenlik suçu savunma dilekçesi, sanığın veya avukatının mahkemeye sunduğu ve suçun unsurlarının oluşmadığını veya hukuka uygunluk sebeplerinin bulunduğunu gösteren bir belgedir. Bu dilekçede, sanığın kimliği, suç tarihi, suç yeri, suçun niteliği, deliller, savunma gerekçeleri ve talepler yer almalıdır.

Müstehcenlik suçu savunma dilekçesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

– Dilekçe, Türkçe olarak yazılmalı ve imzalanmalıdır.
– Dilekçe, mahkemenin adresi ve dosya numarası belirtilerek hitap edilmelidir.
– Dilekçede, sanığın veya avukatının iletişim bilgileri yer almalıdır.
– Dilekçede, suçun unsurları ve hukuka uygunluk sebepleri açıkça belirtilmeli ve delillerle desteklenmelidir.
– Dilekçede, sanığın beraatini veya cezasının indirilmesini talep etmeli ve gerekçelerini açıklamalıdır.
– Dilekçe, saygılı bir üslupla sonlandırılmalı ve ekler listesi verilmelidir.

Müstehcenlik Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Müstehcenlik suçu savunma dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir:

ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
DOSYA NO: 2021/1234

SANIK: A**** M**** K****
TC NO: 12345678910
ADRES:
AVUKATI: Av. M*** K***

KONU: Müstehcenlik suçu savunma dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilim A*** M**** K**** hakkında, 01.01.2021 tarihinde Adana’da bulunan bir internet kafede müstehcen görüntüler izlediği iddiasıyla müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmıştır.
2- Müvekkilim, iddia edilen suçu işlemediğini, internet kafede arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığını ve müstehcen görüntülerin kendisine ait olmadığını beyan etmiştir.
3- Müvekkilimin beyanını doğrulayan tanık ifadeleri ve kamera kayıtları dosyada mevcuttur. Bu delillerden de anlaşılacağı üzere, müvekkilim toplumun ahlaki değerlerine aykırı bir davranışta bulunmamıştır.
4- Ayrıca, müvekkilimin daha önce herhangi bir sabıkası bulunmamaktadır. Müvekkilim, ailesiyle birlikte yaşayan, çalışan ve sosyal sorumluluk projelerine katılan saygın bir vatandaştır.
5- Bu nedenlerle, müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: TCK m. 226, CMK m. 223, 224, 225 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: Tanık ifadeleri, kamera kayıtları, sabıka kaydı ve ekte sunulan diğer belgeler.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilim hakkında açılan kamu davasının reddine ve beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

01.09.2023

Sanık A*** M*** K****
Avukatı M*** K***

EKLER:

1- Tanık ifadeleri
2- Kamera Kayıtları
3- Sabıka kaydı
4- Diğer belgeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir