Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası: TCK 226

Müstehcenlik Suçu, Şartları ve Cezası: TCK 226

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen bir suç tipidir. Bu suç, toplumun ahlaki değerlerine aykırı olarak cinsel içerikli yayınlar yapmak, dağıtmak veya sergilemek şeklinde işlenebilir. Bu yazıda, müstehcenlik suçu, şartları ve cezası hakkında bilgi verilecektir.

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, TCK 226. maddede şöyle tanımlanmıştır:

“1) Müstehcenlik içeren sesli veya görüntülü bir iletiyi veya görüntüyü başkasına gönderen veya ulaştıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali basan, çoğaltan, satan, kiraya veren, dağıtan, ithal eden veya ihraç eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3) Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali umuma açık yerlerde sergileyen veya gösteren kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4) Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali internet ortamında yayınlayan veya erişime açan kişi, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Müstehcenlik suçunun oluşması için, cinsel içerikli bir materyalin varlığı ve bunun toplumun ahlaki değerlerine aykırı olması gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay’ın verdiği kararlara göre, müstehcenliğin ölçütü toplum vicdanının kabul edebileceği sınırlardır. Bu sınırların aşılması halinde müstehcenlik suçu oluşur.

Müstehcenlik Suçunun Şartları Nelerdir?

Müstehcenlik suçunun işlenebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar şunlardır:

– Failin kasten hareket etmesi: Müstehcenlik suçu kasten işlenen bir suçtur. Failin cinsel içerikli bir materyali bilerek ve isteyerek başkasına göndermesi, basması, dağıtması, sergilemesi veya yayınlaması gerekir. Failin bu eylemleri bilmeyerek veya istemeyerek yapması halinde müstehcenlik suçu oluşmaz.

– Mağdurun rızasının olmaması: Müstehcenlik suçu mağdura karşı işlenen bir suçtur. Mağdurun cinsel içerikli bir materyali almayı veya görmeyi kabul etmesi halinde müstehcenlik suçu oluşmaz. Ancak mağdurun rızası sadece fail ile arasındaki ilişkiye ilişkindir. Başka kişilerin de cinsel içerikli bir materyale maruz kalması halinde mağdurun rızası olayın niteliğini değiştirmez.

– Materyalin umuma açık yerlerde veya internet ortamında yayınlanması: Müstehcenlik suçunun ağırlaşmış şekilleri için materyalin umuma açık yerlerde sergilenmesi veya gösterilmesi veya internet ortamında yayınlanması veya erişime açılması gerekir. Umuma açık yer, halkın serbestçe girip çıkabildiği veya görebildiği yerlerdir. İnternet ortamı ise, herkesin erişebildiği veya erişim sağlayabildiği sanal ortamdır.

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Müstehcenlik suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve sonuçlarına göre değişir. TCK 226. maddede belirtilen cezalar şunlardır:

– Müstehcenlik içeren sesli veya görüntülü bir iletiyi veya görüntüyü başkasına gönderen veya ulaştıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali basan, çoğaltan, satan, kiraya veren, dağıtan, ithal eden veya ihraç eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali umuma açık yerlerde sergileyen veya gösteren kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

– Müstehcenlik içeren yazılı veya görüntülü bir materyali internet ortamında yayınlayan veya erişime açan kişi, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu cezaların yanında, failin müstehcenlik içeren materyali çocuklara yönelik olarak hazırlaması, dağıtması, sergilemesi veya yayınlaması halinde ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca failin bu suçu meslek ve sanat icrasından doğan nüfuzunu kullanarak işlemesi halinde meslek ve sanatından yasaklanma cezasına da hükmedilir.

Müstehcenlik Suçu Nasıl Önlenir?

Müstehcenlik suçu, toplumun ahlaki değerlerini zedeleyen ve bireylerin özel hayatını ihlal eden bir suçtur. Bu suçun önlenmesi için hem bireysel hem de toplumsal tedbirler alınması gerekir. Bu tedbirler şunlardır:

– Bireylerin cinsel içerikli materyalleri başkalarına göndermemesi, basmaması, dağıtmaması, sergilememesi veya yayınlamaması gerekir. Bu tür materyalleri almak istemeyen kişilere saygı duyulmalı ve onların rızası olmadan bu tür materyalleri göndermemeli veya göstermemelidir.

– Bireylerin cinsel içerikli materyalleri çocuklardan uzak tutması gerekir. Çocukların bu tür materyallere maruz kalmaması için ebeveynlerin ve eğitimcilerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.

– Bireylerin cinsel içerikli materyalleri internet ortamında yayınlamaması veya erişime açmaması gerekir. Bu tür materyallerin internet ortamında yayınlanması veya erişime açılması halinde bunların kaldırılması için ilgili kurumlara başvurulmalı ve hukuki yollara başvurulmalıdır.

– Toplumun ahlaki değerlerine saygılı olunmalı ve cinsel içerikli materyallerin toplum vicdanının kabul edebileceği sınırların dışına çıkmasına izin verilmemelidir.

AVUKAT DESTEĞİ

Müstehcenlik suçlarında IP tespitleri doğru olarak bildirilse de bazı hatalı işlemler neticesinde bu suçla hiç alakası olmayan kişiler hakkında soruşturma açılabilmektedir.

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir