instagram mavi tık alımı

Müstehcenlik Suçu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen ve toplumun ahlaki değerlerine aykırı davranışları cezalandıran bir suçtur. Müstehcenlik suçu, genel olarak şu şekillerde işlenebilir:

– Müstehcen yayın yapmak, dağıtmak, satmak, kiralamak, reklamını yapmak, ithal veya ihraç etmek, elde bulundurmak veya başkasına göstermek.
– Müstehcenlik içeren sesli veya görüntülü iletişim araçlarıyla yayın yapmak veya bu yayınları izlemek.
– Müstehcenlik içeren internet siteleri kurmak, işletmek, yönetmek veya bu sitelere erişim sağlamak.
– Müstehcenlik içeren gösteri, temsil, oyun veya film sunmak veya bunları izlemek.
– Müstehcenlik içeren yazı, resim, ses, görüntü veya diğer araçlarla kişileri rahatsız etmek.

Müstehcenlik suçunun cezası, eylemin niteliğine ve sonucuna göre değişir. Müstehcen yayın yapan, dağıtan, satan, kiralayan, reklamını yapan, ithal veya ihraç eden, elde bulunduran veya başkasına gösteren kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bu eylemler çocuklara yönelik ise ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca bu eylemlerden dolayı el konulan müstehcen yayınlar ve araçlar da müsadere edilir.

Müstehcenlik içeren sesli veya görüntülü iletişim araçlarıyla yayın yapan veya bu yayınları izleyen kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bu eylemler çocuklara yönelik ise ceza yarı oranında artırılır.

Müstehcenlik içeren internet siteleri kuran, işleten, yöneten veya bu sitelere erişim sağlayan kişiye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bu eylemler çocuklara yönelik ise ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca bu eylemlerden dolayı el konulan internet siteleri ve araçlar da müsadere edilir.

Müstehcenlik içeren gösteri, temsil, oyun veya film sunan veya bunları izleyen kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bu eylemler çocuklara yönelik ise ceza yarı oranında artırılır.

Müstehcenlik içeren yazı, resim, ses, görüntü veya diğer araçlarla kişileri rahatsız eden kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bu eylem cinsel taciz niteliğinde ise ceza yarı oranında artırılır.

Müstehcenlik suçuyla ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

– Müstehcenlik suçu için toplumun genel ahlaki değerlerinin ihlal edilmesi gerekir. Kişisel ahlaki değerlerin ihlal edilmesi suç oluşturmaz.
– Müstehcenlik suçu için mağdurun şikayeti aranmaz. Suçun işlenmesi halinde Cumhuriyet savcısı re’sen soruşturma başlatır.
– Müstehcenlik suçu için sanığın kastının bulunması gerekir. Sanığın bilerek ve isteyerek müstehcen yayın yapması veya müstehcenliğe maruz kalması şarttır.
– Müstehcenlik suçu için sanığın eyleminin kamuoyuna açık olması gerekir. Gizli veya özel yerlerde yapılan müstehcen yayınlar veya müstehcenliğe maruz kalmalar suç oluşturmaz.

Müstehcenlik suçu, toplumun ahlaki değerlerini korumayı amaçlayan bir suçtur. Bu nedenle, bu suçun işlenmesi halinde ciddi yaptırımlar uygulanır. Bu suçtan korunmak için, müstehcen yayın yapmaktan, dağıtmaktan, satmaktan, kiralayıp reklamını yapmaktan, ithal veya ihraç etmekten, elde bulundurmaktan veya başkasına göstermekten kaçınılmalıdır.

Müstehcenlik Suçu Nasıl İşlenir?

Bu suçun işlenmesi için, öncelikle cinsel içerikli bir materyalin bulunması gerekir. Bu materyal, basılı veya elektronik ortamda olabilir. Örneğin, bir dergi, kitap, CD, DVD, USB bellek, internet sitesi veya sosyal medya platformu gibi. Bu materyalin toplumun ahlaki değerlerine aykırı olduğu ise, objektif ve somut bir ölçüte göre belirlenir. Yani, ortalama bir insanın bakış açısına göre değerlendirilir.

Bu materyali yayma, satma, dağıtma, sergileme veya elde etme eylemleri ise, farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin, bir kişi bu materyali kendisi üretebilir veya başkasından temin edebilir. Sonra bu materyali başka kişilere satabilir veya hediye edebilir. Veya bu materyali bir mağaza, kafe, sinema veya park gibi kamuya açık yerlerde sergileyebilir. Veya bu materyali internet üzerinden paylaşabilir veya indirebilir.

Bu eylemleri yapan kişinin kastının olması da gereklidir. Yani, kişi bu eylemleri bilerek ve isteyerek yapmalıdır. Kişi bu eylemlerin sonucunda toplumun ahlaki değerlerine zarar vereceğini bilmeli veya tahmin etmeli ve bunu istemelidir.

Bu şekilde müstehcenlik suçu işlenmiş olur. Ancak bu suçun bazı istisnaları da vardır. Örneğin, sanat eserleri veya bilimsel çalışmalar gibi kamu yararına olan materyaller bu suç kapsamında değildir. Ayrıca kişisel kullanım için elde edilen materyaller de bu suç kapsamında değildir. Ancak bu materyallerin başkalarına gösterilmesi veya verilmesi halinde suç oluşur.

Müstehcenlik Suçu Nasıl Oluşur?

Bu suçun oluşması için, müstehcen olan veya cinsel içerikli bir şeyin, başkalarının rızası olmadan veya kamuoyuna açık bir yerde gösterilmesi, dağıtılması, satılması veya yayımlanması gerekir. Müstehcenlik suçu, toplumun ahlaki değerlerini ve kişilerin özel hayatını korumayı amaçlar. Bu suçun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Suçun işleniş şekline, etkisine ve mağdurun durumuna göre, ceza artırılabilir veya indirilebilir.

Müstehcenlik Suçunun Cezası Nedir?

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenmiştir.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile reşit olmayanların, temsili  görüntülerinin veya reşit olmayan gibi görünen kişilerin kullanıldığı müstehcen  ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişiler için öngörülen ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yani; şiddet uygulanarak, hayvanlarla, ölmüş insan vücudu üstünde veya doğal olmayan yollarla yapılan cinsel içerikli davranışlar  suç olarak kabul edilmiş olup, suçun basit halinden daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Son olarak da yasada müstehcen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu içeriklerin basın yayın yoluyla yayılması da verilecek cezayı arttıran bir nitelikli haldir.

Müstehcenlik Suçunda Nasıl Savunma Yapılır?

Müstehcenlik suçundan savunma yapmak için öncelikle suçun unsurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek gerekir. Bu noktada şu hususlara dikkat edilmelidir:

– Müstehcenlik suçunun konusu olan yayın, resim, yazı, ses veya görüntülerin halkın açıkça görülebilecek yerlerinde bulunması gerekir. Özel hayata ilişkin veya kapalı mekanlarda yapılan yayınlar bu suç kapsamında değildir.
– Müstehcenlik suçunun mağduru olan çocuk ve gençlerin zararlı olabilecek nitelikte olan yayınlarla karşılaşmaları gerekir. Bu zararlı niteliğin objektif olarak belirlenmesi ve toplumun ahlaki değerleriyle uyumlu olması gerekir. Sanat eserleri veya bilimsel çalışmalar bu suç kapsamında değildir.
– Müstehcenlik suçunun faili olan kişinin kasten hareket etmesi gerekir. Yani yayınları üretmek, satmak, dağıtmak, kiralamak, elden ele vermek, reklamını yapmak, ithal veya ihraç etmek, başkasına göndermek veya sergilemek gibi eylemleri bilerek ve isteyerek yapması gerekir. Hukuka uygun bir nedenle veya zorunluluk halinde yapılan eylemler bu suç kapsamında değildir.

Müstehcenlik suçuyla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatılması halinde şüpheli olarak ifade vermek hakkınız vardır. Bu aşamada avukatınızla birlikte savunmanızı hazırlayabilir ve delillerinizi sunabilirsiniz. Savcılık soruşturmasının ardından dava açılması halinde ise mahkemede hakim karşısına çıkarak savunmanızı tekrarlayabilir ve beraat talebinde bulunabilirsiniz.

Müstehcenlik suçu ciddi bir ceza gerektiren bir suçtur. Bu nedenle bu suçla itham edilmeniz halinde vakit kaybetmeden bir avukattan yardım almanız önemlidir. Avukatınız size en uygun savunma stratejisini belirleyecek ve haklarınızı koruyacaktır.

AVUKAT DESTEĞİ

Müstehcenlik suçlarında IP tespitleri doğru olarak bildirilse de bazı hatalı işlemler neticesinde bu suçla hiç alakası olmayan kişiler hakkında soruşturma açılabilmektedir.

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir