Müstehcenlik Suçunun Cezası

Müstehcenlik Suçu ve Kanunda Öngörülen Ceza

Müstehcenlik Suçu, Müstehcen İçerik Temin Etmek

Kanunun ilk fıkrasına göre; bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Müstehcenlik Suçu, Görüntü Yayınlama

İkinci fıkraya göre ise; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik Suçu, Çocuklara Yönünden

Üçüncü fıkraya göre ise müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bununla beraber bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin

Dördüncü fıkra uyarınca ise şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Yani; şiddet uygulanarak, hayvanlarla, ölmüş insan vücudu üstünde veya doğal olmayan yollarla yapılan cinsel içerikli davranışlar  suç olarak kabul edilmiş olup, suçun basit halinden daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.

Basın Yoluyla Müstehcenlik Suçu

Beşinci fıkrada ise üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu içeriklerin basın yayın yoluyla yayılması da verilecek cezayı arttıran bir nitelikli haldir.

Müstehcenlik türüne göre kanun farklı eylemlere farklı cezalar öngörümüş olup, müstehcenlik suçunun cezası eylemin niteliğine ve ağırlığına göre değişmektedir. Müstehcenlik suçunda soruşturma işlemleri ise hemen hemen tüm suç türlerinde benzer şekilde ilerlemektedir.

Bu tarz görüntüleri üreten, ülkeye sokan, satışını yapan, satışa arz eden, nakleden, depolayan, başkalarının kullanmasına sunan veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  Bu tip içerikleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan ya da yayınlanmasına sebebiyet verilmesi durumunda ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

Yine Türk Ceza Kanununda, Müstehcen Ürünleri Alenileştirme, Müstehcen Ürünleri Satma veya Kiraya Verme, Müstehcen Ürünlerin Reklamını Yapma eylemleri için öngörülen ceza  6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Basın Yayın Yoluyla Müstehcenlik Suçunda ise müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Müstehcenlik türüne göre kanun farklı eylemlere farklı cezalar öngörülmüş olup, müstehcenlik suçunun cezası eylemin niteliğine ve ağırlığına göre değişmektedir. Müstehcenlik suçunda soruşturma işlemleri ise hemen hemen tüm suç türlerinde benzer şekilde ilerlemektedir.

NCMEC Raporu 

NCMEC raporu; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından; Çocukların istismarı, sömürülmesi vd. ile ilgili tespitler sonucu oluşturulan raporlardan ibret olup, bu raporlara istinaden, her gün sayısız soruşturma açılmakta olup, şüphe altındaki şahıslar hakkında iddianameler düzenlenmektedir.

Google tarafından şu an için kuruma bildirilen rapor sayısının 412.141, içerik sayısının 3.413.673, bu ihlali yapan ve devre dışı bırakılan hesap sayısının 129.174, google tarafından kaldırılan url sayısının ise 596.710 olarak belirtilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir