Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

Müdahale Talep Dilekçesi Örneği

 

ANKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2022/12 Esas

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN : 

VEKİLİ : Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

SANIK : 

KONU : Davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizden ibaret müdahale talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR 

Müvekkil bu dosya kapsamında yer alan suç nedeniyle sanık tarafından gerçekleştirilen eylemler dolayısıyla zarar görmüş bulunmaktadır. Bu sebeple müvekkilin haklarının korunması adına davaya katılma talebinde bulunma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle, her türlü hakkımızı saklı tutarak müvekkilin davaya katılmasına ve katılan vekilleri olarak duruşmalara kabulümüze karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 20.02.2022

 

Müdahale Talebinde Bulunan Vekili

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir