Marka Hakkının İhlali Nedeniyle Açılabilecek Tazminat Davaları

Marka Hakkının İhlali Nedeniyle Açılabilecek Tazminat Davaları

Bu yazımızda, sınai mülkiyet ile ilgili yeni kanuna göre tescilli markanın ihlal fiillerine karşı uygulanabilecek hukuki ve tazminat davalarına odaklandık, ve açıklamaları ve Yargıtay kararları kusur ve davalarda zarar, tazminat miktarının hesaplanmasına değinilmiştir.

Aynı markanın veya başka mal veya hizmetlerin benzeri bir işaretinin, marka sahibinin rızası olmaksızın kullanılması, marka kanununun ihlaline neden olacaktır.

Hukukumuzda marka hakkı nedeniyle uğranılan zararların tazmini için itibarının maddi ve manevi tazminatı talep edilebilir.

6769 Sayılı Mülkiyet Kanunu 10.1.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, marka ihlali fiillerinden dolayı açılabilecek davalar bu kanunla ilgili ve Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri hakkındadır.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle, daha önce tescilli markaların haklarını korumayan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış, değişiklik ve yenilikler kaldırılmıştır.

Marka hakkı sahibi, bu değerlendirme yöntemlerinden herhangi biri ile hesaplama tercihi yapma hakkına sahiptir. Hesaplama hak sahibinin seçtiği yönteme göre yapılır. Mahkeme hangi usulün seçileceğine kendisi karar veremez. Tazminat talebi sadece maddi değil aynı zamanda manevi konularla da ilgili olabilir. Manevi tazminata ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Marka sahibinin manevi tazminat davası açması halinde mahkeme, hakkı ihlal edilen kişinin acı ve ıstırabı ile manevi zararını dikkate alarak tazminat miktarını belirleyebilir.

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar

Marka hukukunda tazminat istenebilecek nitelikteki marka hakkına tecavüz teşkil eden durumlar Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

 1. Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek
 1. Marka sahibinin izni olmaksızın,
 • Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
 • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

Karışıklık olasılığı somut olayın özelliğine göre mahkemelerce belirlenir. Örneğin konuyla ilgili bir kararında yargıtay karıştırılma ihtimali bulunmadığına şu gerekçelerle karar vermiştir; “..hükümsüzlük davasına konu edilen markanın da davacı markalarının da ortak unsurunun “OSMANLI” kelimesi olması nedeniyle markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, davacıya ait “Osmanlı Renkleri Kahve, Şerbet, Amberli Kahve” ibarelerinin Osmanlı devrine ait ve Osmanlı mimarisinde kullanılan renkleri çağrıştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak kullanıldığı, taraflar adına tescilli olan “Polisan” ve “Marshall” markalarının yanında kullanılan ve herhangi bir renk türünü ya da tonunu bildiren “Osmanlı Renkleri” ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğu, “Osmanlı Renkleri” ibaresinin herkesin kullanımına açık ve vasıf bildirici bir sözcük olduğu, ayırt ediciliğe bir katkısının bulunmadığı, her iki markanın boyacılık sektöründe tanınmış marka olduğu ve orta seviyedeki insanlar bakımından taraf markaları arasında karıştırma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine..” dair verilen ilk derece mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

 

 • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
 • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
 • İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
 • İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
 • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
 • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
 • İşaretin ticaret ünvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
 • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması
 1. Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
 1. Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Aynı markanın veya benzer bir markanın farklı mal ve hizmet türlerinde kullanılıp kullanılamayacağı

Bu konuda en kafa karıştırıcı ve en tartışmalı durum bir markanın farklı mal veya hizmet türlerinin farklı şekillerde kullanılmasının marka ihlali olarak kabul edilip edilmeyeceğidir.
Buradaki belirleyici kriter, aynı veya belirsiz bir şekilde benzer olanın piyasada iyi bilinen bir marka olup olmadığını bilmektir .

Taklit edilen marka tanınmış bir marka ise, bu marka başka bir sektörde, hatta ürün ve hizmet türlerinde bile marka olarak kabul edilecektir.
Ancak ticari marka kategorisine girmeyen bir markanın bir sektörün diğer mal veya türlerinde kullanılmasına mutlak bir engel yoktur.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45

One thought on “Marka Hakkının İhlali Nedeniyle Açılabilecek Tazminat Davaları”

 1. İzmir merkezli olarak fiziksel ve dijital mağazalarımızdan toptan ve perakende satış yapan bir oyuncak mağazayız. Verdiğiniz tavsiyeleri dikkate alıyoruz. Teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir