Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası, bir hukuka aykırı eylem veya işlem sonucunda malvarlığında meydana gelen zararın tazmini amacıyla açılan bir hukuk davası türüdür. Manevi tazminat davası ise aynı şekilde hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu yaşanan manevi zararın giderilmesini hedefler. Maddi zararlar, somut ve ekonomik kayıpları ifade ederken, manevi zararlar ise kişinin duygusal olarak yaşadığı acı, keder veya ıstırap gibi olumsuz etkileri kapsar.

Açılma Koşulları ve Yetkili Mahkemeler

Her iki tazminat davası da haksız fiil veya sözleşme ihlali gibi farklı nedenlere dayanabilir. İş kazaları, trafik kazaları, sözleşme ihlalleri, tıbbi hatalar gibi birçok durum, maddi ve manevi tazminat davalarının temelini oluşturur.

Davalının ikametgahında veya tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılabilirler. Birden fazla davalı varsa, herhangi birinin ikametgahı yerinde dava açılabilir. Örneğin, bir trafik kazası davasında araç sahibi, sürücü ve sigorta şirketi gibi birden fazla davalı olabilir.

Zamanaşımı Süreleri

Tazminat davası açma süresi, davaya konu olan olayın türüne göre değişir. Örneğin, haksız fiil işlendiğinde, bu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde dava açılabilir. Ancak, bu süre her durumda en fazla 10 yıldır. Boşanma davası sonrası maddi ve manevi tazminat davası açma süresi ise boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır.

Dava Tarafları

Tazminat davalarında zarar gören kişi veya yakınları davacı olarak hareket edebilirler. Örneğin, bir trafik kazasında yaralanan kişi veya yakınları, doktor hatası nedeniyle zarar gören hasta veya ailesi, sözleşme ihlali nedeniyle zarar gören taraf, telif haklarının ihlali sonucunda zarar gören kişi veya kuruluşlar davacı olabilirler.

Özel Durumlar ve Yetkili Mahkemeler

Haksız fiilin işlendiği yerdeki mahkeme, zararın meydana geldiği yerdeki mahkeme veya zarar görenin ikametgahına göre yetkili mahkemeler belirlenebilir. Ticari nitelikteki tazminat davaları ise asliye ticaret mahkemelerinde görülür.

Maddi ve manevi tazminat davaları, hukuka aykırı eylemlerin veya işlemlerin sonuçlarına karşı zarar görenlerin haklarını arama ve tazminat talep etme hakkını sağlar. Bu davaların açılması, zarar görenlerin hukuki haklarını koruma ve adaletin sağlanması açısından önemlidir.

Maddi Tazminat Davasında İstenebilecek Zararlar

Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde Maddi Tazminatın Kapsamı

Geçici İşgöremezlik: Kişinin olay nedeniyle geçici bir süre çalışamaması ve bu sürede kaybettiği gelirler.

Sürekli İşgöremezlik: Kalıcı sakatlık sonucu kişinin çalışma gücünün kaybı ve kazanç kayıpları. Maluliyet oranı doktor raporuyla belirlenir ve tazminat bu orana göre hesaplanır.

Tedavi Giderleri: Olay sonrası yapılan tedavi masrafları.

Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Kaynaklanan Maddi Kayıplar: Kalıcı sakatlık veya işgöremezlik nedeniyle gelecekteki kazanç kayıpları.

Ölüm Halinde Maddi Tazminatın Kapsamı

Cenaze Giderleri: Ölen kişinin cenaze masrafları.

Tedavi ve Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklanan Kayıplar: Ölüm anında gerçekleşmemişse, tedavi giderleri ve iş gücü kaybından doğan zararlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölen kişinin destek sağladığı aile bireylerinin bu desteği kaybetmesi sonucu uğradıkları zararlar.

Manevi Tazminat Talep Etme Şartları

Manevi tazminat, kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda istenebilir. Kişilik değerleri, yaşam, sağlık, vücut bütünlüğü, ruh bütünlüğü ve diğer duygusal ve sosyal değerlerdir.

Manevi tazminat miktarı, somut durumun özellikleri, tarafların mali durumları, kusur oranları, meydana gelen zararın büyüklüğü ve paranın satın alma gücü gibi faktörlere göre belirlenir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Süresi

Tazminat davaları, tanık dinlenmesi, bilirkişi raporlarının düzenlenmesi, kusur ve zarar tespitlerinin yapılması gibi aşamalardan geçer ve bu süreçler dosyanın karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, yerel mahkemede tazminat davaları 1,5 – 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanabilir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir