Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Şirketlere Etkisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Şirketlere Etkisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB Direktifi 95/46/AT çerçevesinde tasarlanmış ve 6698 sayılı yasanın bazı maddelerine dayalı olarak 20/03/2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK, Türkiye‘deki şirketleri onaylı bir bilgi güvenliği sistemi kurmaları ve takip etmeleri için kapsamını genişletmiştir. Buna ek olarak, KVKK ile şirketler, kullanıcıların kişisel verilerini daha güvenli bir biçimde korumak ve işlemek zorundadırlar. KVKK, şirketleri daha fazla sorumluluk altına almıştır. Şirketler, KVKK kuralları doğrultusunda, iş ortakları, çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler ve diğer üçüncü taraflar için daha fazla güvenlik önlemi almak zorundadır. KVKKya göre, şirketler, kişisel verileri işlemek ve korumak üzere güvenli bir veri tabanı oluşturmalı ve güvenlik tedbirleri almalıdır. KVKK ile şirketlere, çok sayıda olumlu yarar sağlanmıştır. Öncelikle, KVKKnun şirketler için yasal bir kurallar bütünü oluşturması, şirketlerin daha fazla esneklik sağlamasını sağlamıştır. KVKKya göre, şirketler, kullanıcıların kişisel verilerini, belirli şartları karşılamak ve kullanıcıların bilgilerini koruyarak, uygun biçimde kullanabileceklerdir. KVKK, şirketlere, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için ulusal veri koruma mevzuatına uygun olarak güvenlik tedbirleri alma sorumluluğu yüklemiştir. Buna ek olarak, şirketlerin, iş ortakları, çalışanlar ve müşterilerle ilişkilerini kontrol etmesi ve koruma altına alması gereken kişisel verileri tanımlayabilecekleri bir politika oluşturmaları gereklidir. KVKKnun kapsamında, şirketler ayrıca, kullanıcıların kişisel verilerine erişimin ve kullanımının nasıl yönetileceğini belirlemelidir.

KVK, şirketlerin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve saklandığını düzenler. Yasa, kişisel verilerin kime, ne zaman ve nasıl açıklanacağını, kişisel verilerin kullanılmasının sınırlarını ve bunun için hangi şartların karşılanması gerektiğini, kişisel verilerin kimlere verilebileceğini ve kimlerin kişisel verilere erişebileceğini belirler. Ayrıca, kişisel verilerin güvenli bir şekilde toplanması, kullanılması ve saklanması için gerekli adımların alınmasını da gerektirir. KVK, şirketlere kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde korunacağını ve özellikle AB dahilinde faaliyet gösteren şirketlerin veri koruma yönetmeliğine uymasını sağladı. Bu durum, AB ülkelerinin vatandaşlarının kişisel verilerinin büyük veri havuzlarında saklanmasının önüne geçmektedir. Bu Kanun, AB üyesi ülkelerin veri gizliliğinin korunmasını sağlamak amacıyla, AB üyesi ülkelerdeki veri koruma yönetmeliği ile uyumlu olmasını gerektirmektedir. KVKnın, şirketler bazında etkisi, kanunun kendisine bağlıdır. Şirketler, KVKya uygun olarak, kişisel verilerinin nasıl toplanacağını, kullanılacağını ve saklanacağının yönetmeliği ve uygulama şekli üzerinde çalışmalar yapmak zorundadır. Bununla birlikte, özellikle Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren şirketler için, çeşitli cezaların kesilmesi gibi IKVKya uygun olmadıkları tespit edilmesi durumunda, oldukça ağır cezalar uygulanabilmektedir. Kısaca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK), AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmış bir yasadır. Yasa, şirketlerin kişisel verilerinin nasıl toplanacağını, kullanılacağını ve saklanacağını düzenlemektedir. KVKya uygun olmaması durumunda, oldukça ağır cezalar uygulanmaktadır. KVK, özellikle AB üyesi şirketlerin tüm veri koruma yönetmeliği ile uyumlu olmasını gerektirmektedir.

Kişisel Verilerin Şirketler ve Ticari Adımlar Bakımından Önemi

Veri, bir kuruluşun en önemli varlıklarından biridir. Kurumun geçmiş işlemleri ile ilgili bilgileri içeren hafızasıdır. Veriler, çeşitli kuruluşlar tarafından çeşitli şekillerde kullanılır. Bazı kuruluşlar, gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için verileri kullanır. Bazı kuruluşlar, müşteri davranışını ve ürünleriyle ilgili müşteri memnuniyetini analiz etmek için verileri kullanır. Bazı kuruluşlar, müşteri davranışını ve ürünleriyle ilgili müşteri memnuniyetini analiz etmek için verileri kullanır. Veriler, bir kuruluş için değerli bir varlıktır. Ancak bu varlığın sahibi kuruluşlar değil, insanlardır. Bu nedenle, insanlar verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalıdır.

Geçmişte, bir kişi verilerini bir kuruluşa tereddüt etmeden verirdi. Ancak şimdi durum değişti. Artık insanlar haklarının daha çok farkında ve verileri konusunda daha temkinli. Geçmişte kuruluşlar, insanlardan topladıkları verileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanırdı. Ancak şimdi durum değişti. Artık insanlar haklarının daha çok farkında ve verileri konusunda daha temkinli. Günümüzde insanlar haklarının daha çok farkındalar ve veri sahipliği konusunda daha temkinli davranıyorlar. Veri sahipleri, işlenen herhangi bir kişisel veriyi istedikleri zaman silebilir veya anonim hale getirebilir.

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde veri gizliliğine ilişkin çeşitli yasalar bulunmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde veri gizliliğini koruyan üç yasa vardır: 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA), 1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ve 2006 tarihli Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standardı (PCI). DSS). Ayrıca Google, Facebook ve Twitter gibi kullanıcılardan kişisel bilgileri reklamcılara satmak için toplayan bazı şirketler var. Kullanıcılar kişisel bilgilerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu şirketlerle paylaştığından, bu durum gizlilik sorunlarıyla ilgili endişeleri artırdı. Kullanıcılar, verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalıdır.

Geçmişte kuruluşlar, verileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın çeşitli amaçlar için, örneğin pazarlama ve ürün geliştirme amaçları için kullanıyordu. Ancak şimdi durum değişti – kullanıcılar verileri üzerinde tam kontrol istiyor. Bu amaca ulaşmak için gerek veri sahipleri gerekse veri işleyenler, gerektiğinde işlenen kişisel verileri anonim hale getirebilir veya silebilir. Veri sahipleri, yetkisiz kişilerin erişmesini engellemek için verilerine erişimi de kısıtlayabilir. Şirketler, çalışanlarının tek seferlik parolalar gibi müşteri verilerine erişimini kısıtlamak için dahili kontroller de uygulayabilir. Ayrıca kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı önlem alabilirler.

Kullanıcıların haklarını korumak için, kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır. sayılar. Örneğin bir şirket, sistemlerini kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı korumak için güvenlik duvarları ve antivirüs sistemleri gibi güvenlik önlemleri uygulayabilir. Şirketler, sistemlerini kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı korumak için güvenlik duvarları ve antivirüs sistemleri gibi güvenlik önlemleri de uygulayabilir. Ayrıca şirketler, sistemlerini kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı korumak için güvenlik duvarları ve antivirüs sistemleri gibi güvenlik önlemleri uygulayabilir. Şirketler, sistemlerini kredi kartı bilgileri veya sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri hedef alan siber saldırılara karşı korumak için güvenlik duvarları ve antivirüs sistemleri gibi güvenlik önlemleri de uygulayabilir. Bu güvenlik önlemleri, kullanıcıların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Teknoloji geliştikçe kuruluşların, kullanıcının bilgisi veya onayı olmadan kullanıcı verilerini toplaması daha kolay hale gelmektedir. Bu nedenle, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olması gerekir, böylece verileri bir kuruluşun yararı yerine kendi yararları için kullanabilirler. Kullanıcılar, herhangi bir tereddüt veya zorlukla karşılaşmadan diledikleri zaman işlenen kişisel verileri silebilir veya anonim hale getirebilmeli ve bu bilgilere erişimi kısıtlayabilmelidir.

Şirketlerin KVKK Kapsamında Alması Gereken Önlemler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte, şirketlerin evrensel kişisel veriler koruma ilkeleri konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. KVKK çerçevesinde, şirketler aşağıdaki temel önlemleri almalı ve uygulamalıdır:

  1. Kişisel Verilerin İstendiği Sürece Yönelik Kullanım: Şirketler, şahısların kişisel verilerini, öngördüğü amaç için toplamadan ve saklamadan önce, kullanım amaçlarını açık bir şekilde ve iyi niyetli olarak belirtmelidir. Ayrıca, veri sahiplerinin süresini belirtmek ve herhangi bir kullanımın süresinin dolması durumunda veriyi silmek şartıyla veri toplama ve depolama süresini sınırlamak gerekecektir.
  2. Yükümlülüklerin Belirlenmesi: Her şirketin, gerektiğinde kullanılacak kişisel verilerin, kimler tarafından kullanılacağını, hangi amaçlar ve kapsamlar için kullanılacağını ve bu verilerin kimin tarafından saklanacağını belirtmesi gerekmektedir.
  3. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması: Şirketler, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve korunmasını güvence altına almak için güvenlik önlemleri almalıdır. Veri sahiplerinin kimlik doğrulamasının yanı sıra, verilerin saklandığı veya iletilecek olan bilgi sistemlerinin ve donanımların güvenliğinin güvence altına alınması gerekmektedir.
  4. Veri Sahiplerinin Haklarının Korunması: KVKKya göre, veri sahiplerinin, kişisel verilerinin kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, kullanım amacına uygun olarak kullanılması, düzeltilmesi, silinmesi, üçüncü kişilere aktarılması veya kısıtlanması gibi hakları vardır. Şirketler, bu hakların veri sahipleri tarafından kullanılmasını sağlamak için gereken önlemleri almalıdır.
  5. Sözleşmelerin Yapılması: Veri koruma düzenlemeleri, veri sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için, gerektiğinde sözleşmelerle desteklenmelidir. Sözleşmeler, veri koruma yükümlülüklerini, şirketin sorumluluklarını ve kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması ve üçüncü taraflara aktarılması gibi daha fazla bilgi içerebilir. KVKKya göre, her şirketin, kişisel verilerini toplarken ve kullanırken iyi niyetli olması ve veri sahiplerinin haklarını korumak için önlemler alması gerekmektedir. Bu nedenle, şirketlerin, veri koruma yükümlülüklerini karşılamak için güvenlik önlemleri alması, sözleşmeler yapması, veri sahiplerinin haklarını koruması ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkeleri kullanması önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir