Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlık Hizmeti

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlık

Veri koruma yasaları, kişisel bilgileri güvenli ve gizli tutmak için oluşturulmuş düzenlemelerdir. Yasalar, şirketlerin veri gizliliğini ciddiye almasını ve bunlara erişilmesini veya kötüye kullanılmasına karşı korumasını sağlar. Hükümetler verileri güvende tutmak ve korunmasını sağlamak için daha katı önlemler aldığından yasalar özellikle önemlidir. Şirketler, devlet düzenlemeleriyle uyumlu kalmak için veri koruma yasalarına uymalıdır.

Veri gizliliği yasaları, bilgilere erişilmesini veya asıl sahiplerine karşı kullanılmasını önlemek için gereklidir. Veri koruma yasaları, bilgilerin kullanıcılar tarafından sızdırılmasına veya çalınmasına karşı korur. Ayrıca, kişilerin, bireyler tarafından üretilen bilgileri yasa dışı olarak elde etmesini önlemeye yardımcı olurlar. Ayrıca yasalar, devlet kurumlarının vatandaşların mahremiyetini ihlal etmeden meşru gözetim ve terörle mücadele operasyonları yürütmesini sağlar. Elektronik ve dijital platformlarda verilerin depolanması, işlenmesi ve korunması sırasında veri koruması gereklidir. Esasen, yasalar herkesin güvenliğini sağlamak için gereklidir.

Farklı endişeleri gidermek için yürürlükte olan birkaç farklı veri gizliliği kanunu vardır. Örneğin AB’de özel hayat hakkını ve kişisel verileri koruyan bir kanun var. Hindistan’da Kişisel Gizliliği Koruma Yasası olarak adlandırılan veri hakkını koruyan bir yasa da vardır. Diğer ülkeler, kültürlerine ve tarihlerine özgü sorunları ele almak için benzer yasalar çıkardılar. Örneğin, Dünya Devletlerinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölünmüş bölgelerini etkileyen bir yasayı kabul etmesinden sonra Almanya’nın veri gizliliği konusunda katı düzenlemeleri vardır. Bu yasaların vatandaşların kişisel bilgilerini korumada başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

KVKK ve Avukatlık

Veri koruma yasaları, kullanıcı davranışı için katı kurallar belirleyerek vatandaşların verilerinin kontrolünü geri almasına yardımcı olmuştur. Şirketler artık kişisel bilgileri toplarken, işlerken ve korurken katı prosedürleri takip etmelidir. Bu, müşterilerin kuruluşun veri uygulamalarını okumaları ve bunlara izin vermeleri için gizlilik politikalarının düzenli olarak güncellenmesini içerir. Ayrıca, bireysel veri setlerini toplarken, depolarken ve işlerken katı denetim yollarına bağlı kalmayı da içerir. Bu yasalara uyulmaması, kuruluşlar için para cezalarının yanı sıra ihlal edenler için olası hapis cezasıyla sonuçlanacaktır.

Veri koruma yasalarına uygunluk, kullanıcı verilerinin yetkisiz erişime karşı güvende tutulmasını sağlar. Kuruluşlar, kişisel verileri işlerken veya yasaları ihlal etme riskine ve devlet kurumlarından gelen para cezalarına karşı önlem almalıdır. Herkes yasalara uyarak artan güvenlikten ve kullanıcı veri sızıntıları ve hırsızlıklarının olmadığı daha güvenli bir dünyadan yararlanır.

Kişisel Veri Koruma Avukatının İşlevi

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda KVKK avukatı desteğine büyük talep var. Bu kapsamda bir KVKK avukatının sorumluluğuna giren unvanlar şu şekilde sıralanabilir:

  • KVKK kapsamına giren şirketlerin yükümlülüklerini belirlemek ve analiz etmek,
  • Veri tabanında olası hukuksuzlukların önüne geçilmesi için firmaların IT departmanları ile iş birliği yapılması,
  • Şirketlere denetim hizmeti verilmesi,
  • Kamera ve diğer kayıt sistemlerinin yasal olarak kullanılabilir olup olmadığını tespit etmek,
  • Şirketler için gizlilik politikası, çerez politikası, siber güvenlik politikası ve benzeri metinlerin hazırlanması,
  • KVKK alanındaki hakların ihlaline ilişkin cezai ve idari davaların yürütülmesini sağlamak,
  • Veri güvenliğini sağlamak için teknik tedbirler alanında uygun birimlere destek olmak,
  • Gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması.

Firmanızın Yasal Uyumluluğunu Tekrar Gözden Geçirin

Kuruluşunuzda sağlam siber güvenlik ve veri güvenliği korumak, söz konusu işin boyutu veya yapısı ne olursa olsun, birçok nedenden dolayı hayati önem taşımaktadır. Bu yasalara uyumlu  bir sistemle çalışmak çok önemlidir. Bu web sitesinde bahsedilen birçok riske ve soruna karşı güvende kalmanın yanı sıra, güvenlik ihlallerinin veya basit kontrol zayıflıklarının yasalara aykırı düşmeye neden olabileceğini unutmak kolay olabilir.

Bu nedenle sadece icra ve muhasebe departmanları için değil; bilişim, kişisel veriler ve fikri mülkiyet hakları için de yasal destek alın.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir