Kişisel Verileri Koruma Kurulu Google Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) arama motorlarında kişinin adı soyadı yazıldığında ilgili içeriklerin yer almamasına yönelik önemli bir karar aldı.

İsminin arama motorunda yer almasını istemeyenler artık Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvurabilecek ve Kurul bu başvuruları aşağıda yer alan 13 kriter kapsamında değerlendirerek, başvuru sahibinin haklı olup olmadığını kararlaştıracak. Bununla beraber, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvurmakla birlikte yasal sürecin de aynı anda senkron bir şekilde yürütülebilmesi de mümkün. Özetle artık isminin Google arama sonuçlarında çıkmasını istemeyen bir kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvurmasının önü yapılan bu güncel yorumla açılmış durumdadır.

Kurul’un 23 Haziran 2020 tarihli kararına göre, arama motorları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesinde yer verilen tanım çerçevesinde “veri sorumlusu” olarak kabul edilmiş, arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler de “kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre geçerli bir nedene dayanarak isim ve soy isim birlikte yazıldığında arama motorunda yer almak istemeyen kişiler artık Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada ‘unutulma hakkı’ göz önünde bulundurulacak 2709 Sayılı T.C Anayasası’nın 20’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği arama motorlarında yer almamayı istemek anayasal bir hak olarak yorumlanmıştır.

Nitekim Anayasamızda yer alan ‘’özel hayatın gizliliği ve korunması’’ başlığı altındaki konuyla ilgili düzenleme şu şekildedir:

‘’Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.’’

Bu düzenlemeye paralel olarak, arama motorlarının kişiler hakkındaki verileri sunucularında saklamaları ve endekslemeleri nedeniyle veri sorumlusu olarak kabul edilmiş, arama motorlarının kişisel verileri işleme faaliyetinde bulunduğunun da önemle belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir konuyla ilgili başvuru sahibi bir kişinin kendisini Google arama sonuçlarından sildirmek istemesi durumunda öncelikle arama motoruna başvurması gerektiğini ve buradan bir sonuç alamaması durumunda ise kurula başvurabileceğini belirtmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Başvuru Sahibinden Konuyla ilgili Bilgi veya Belge Talep Edebilir.

Kişinin arama motorunda yer almak istememe sebeplerine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu, başvuru sahibinden konuyla ilgili bilgi veya belge talep edebilecek.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kişinin haklı olup olmadığına karar verirken: İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede bulunurken:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına,
 • Yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesine ve bu değerlendirme yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer verilen açıklamaların dikkate alınmasına ancak bu konudaki şikâyetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına,
 • Her somut olay özelinde Kurulca ilave ölçütlerin de gündeme gelebileceğine de değinmiştir.

Kurul’un kararına göre, şikâyetlerin değerlendirilmesi sürecinde öncelikli olarak dikkate alınacak ölçütler sorular halinde belirlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir kişinin arama motorunda yer alıp almama isteğinin haklı olup olmadığına bakarak karar vereceği 13 kriter şunlardır:

 • İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?
 • Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?
 • Bilginin içeriği doğru mu?
 • Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?
 • Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu?
 • Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu?
 • Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?
 • Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu?
 • Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?
 • Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?
 • Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor?
 • İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?
 • İlgili kişiye ilişkin bilgi, ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?

Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterler bunlarla sınırlı olmayacak, her somut olay özelinde Kurul tarafından ilave ölçütler de gündeme gelebilecek.

 

 

En iyi avukat reklam yasağını çiğnemeyendir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir