Kiracı Nasıl Tahliye Olur? 5 Yıllık ve 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Kiracı Nasıl Tahliye Olur?

Kiracıyı tahliye etmek isteyen ev sahipleri için kanunumuz çeşitli yollar öngörmektedir. Bu yazımızda kiracı nasıl tahliye olur, 5 yıllık kiracı nasıl tahliye olur, 10 yıllık kiracı nasıl tahliye olur gibi soruların cevaplarını arayacağız. Ayrıca tahliye davası açmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğini ve tahliye davası sürecinin nasıl işlediğini de anlatacağız.

Kiracı Nasıl Tahliye Olur?

Kiracının tahliyesi için kanunda belirtilen sebeplerin varlığı ve bu sebeplere dayalı olarak tahliye davası açılması gerekir. Kiracının tahliyesi için kanunda sayılan sebepler şunlardır:

– Kira ilişkisinin en az 11 yıl devam etmesi
– Kiraya veren ve yakınlarının ihtiyacı
– Kiralanan taşınmazda tadilat yapılması
– Yazılı tahliye taahhütnamesi
– İki haklı ihtar nedeniyle
– Temerrüt nedeniyle başlatılan icra takibinde kira bedelinin ödenmemesi
– Kiracının veya eşinin başka bir taşınmazının bulunması
– Önemli sebeplerin varlığı
– Kiracının özen yükümlülüğüne aykırılık
– Kiracının iflas etmesi

Bu sebeplerden herhangi birine dayanarak tahliye davası açmak için belirli sürelerin dikkate alınması gerekir. Aksi halde dava zamanaşımına uğrayabilir veya reddedilebilir.

5 Yıllık Kiracı Nasıl Tahliye Olur?

5 yıllık kiracının tahliyesi için yukarıda saydığımız sebeplerden herhangi birinin varlığı yeterlidir. Ancak kira ilişkisinin en az 11 yıl devam etmesi sebebiyle tahliye davası açmak isteyen kiraya verenlerin dikkat etmesi gereken bir husus vardır. Bu husus, kira sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır.

Belirsiz süreli kira sözleşmesinde, kira ilişkisi tarafların iradesine bağlı olarak sona erdirilebilir. Bu durumda, kiraya veren kira sözleşmesini feshederek kiracının tahliyesini isteyebilir. Ancak bu fesih bildirimine uygun bir süre vermesi gerekir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirim süreleri şöyledir:

– Konut ve çatılı işyerleri için 3 ay
– Çatısız işyerleri ve arazi için 15 gün

Bu sürelerden daha kısa bir süre verilmesi halinde fesih bildirimi geçersiz olur ve kiraya veren tahliye davası açamaz.

10 Yıllık Kiracı Nasıl Tahliye Olur?

10 yıllık kiracının tahliyesi için de yukarıda saydığımız sebeplerden herhangi birinin varlığı yeterlidir. Ancak burada da belirsiz süreli kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih bildirim sürelerine uyulması gerekir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirim süreleri şöyledir:

– Konut ve çatılı işyerleri için 3 ay
– Çatısız işyerleri ve arazi için 15 gün

Bu sürelerden daha kısa bir süre verilmesi halinde fesih bildirimi geçersiz olur ve kiraya veren tahliye davası açamaz.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Tahliye davası açmak isteyen kiraya verenin öncelikle kanunda belirlenen sebeplere dayanması gerekir. Bu sebeplerden herhangi birini ileri sürerek dava dilekçesi hazırlaması ve dava dilekçesini kiracının ikamet ettiği yerdeki sulh hukuk mahkemesine sunması gerekir.

Dava dilekçesinde şu hususlara yer verilmesi gerekir:

– Tarafların kimlik bilgileri ve adresleri
– Kira sözleşmesinin tarihi, süresi, konusu ve bedeli
– Tahliye sebebinin açıkça belirtilmesi
– Tahliyeye ilişkin delillerin sunulması
– Talebin hukuki dayanağının gösterilmesi

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra mahkemece kiracıya tebliğ edilir ve kiracının cevap dilekçesi vermesi için bir süre tanınır. Kiracının cevap dilekçesi mahkemeye ulaştığında veya cevap dilekçesi verme süresi bittiğinde mahkemece duruşma günü belirlenir.

Duruşmada taraflar dinlenir, deliller toplanır ve karar verilir. Kararın kesinleşmesinden sonra kiraya veren icra müdürlüğüne başvurarak kiracının taşınmazdan çıkartılmasını sağlayabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Bu suçun mağduru olan kişi veya kişiler destek almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirler.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir