İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Normal şartlarda izinsiz şekilde bireylerin fotoğraflanması ve herhangi bir platformda yayınlanması veya paylaşılması TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen ‘’özel hayatın gizliliğini ihlal’’ suçunu oluşturmaktadır.

Bu bağlamda özel hayatın gizliliği ihlal edecek şekilde kişilerin fotoğraflanması ve herhangi bir şekilde yayınlanması nedeniyle fotoğrafı çeken veya görüntüyü kaydedenler ve yine aynı şekilde bu görüntüleri yayınlayanlar veya paylaşanlar için Türk Ceza Kanununda öngörülen hapis cezası ceza iki ila beş yıl arasındadır.

Sosyal Medyada (Facebook, Twitter, İnstagram) İzinsiz İçerik Paylaşımı

Sosyal medyanın artan popülaritesi nedeniyle hayatımızda çok önemli bir yer tutmaktadır.
Öyle ki sosyal medyanın kullanımı ve sosyal medyada geçirilen süre insanlar arasında ciddi bir hale gelmiştir.
Hemen hemen herkesin en az bir sosyal medya hesabı vardır. Kişiler bu hesaplardan paylaşım (fotoğraf, video vs.) yapabilir, diğer kişiler bu paylaşımları görebilir. Bu da bazı kötü niyetli kişilerin yapacakları hukuka aykırı işlemler için kolaylık sağlamaktadır. Kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafların alınması ve izinsiz olarak başka hesaplarda veya kanallarda paylaşılması mağduriyetlere neden olmakta ve eylemin mahiyetinde farklı türde suçlar gündeme gelebilmedir.

Bir kişinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaşmak, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme suçunu meydana getirir. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ileten, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanunda yer alan bazı durumlarda ise verilecek para cezasının miktarı da artacaktır. İzinsiz paylaşılan bir fotoğraf, kişinin sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf değil, bir arkadaşına gönderip kimsenin görmesini istemediği bir fotoğraf ise, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK) Madde 134) ortaya çıkacaktır. Özetle meydana gelecek suç türleri, durumun niteliğine göre değişiklik gösterecektir. Sosyal medyada izinsiz olarak fotoğrafı paylaşılan kişi maddi zarara uğramışsa maddi tazminat davası açmalısınız. Ayrıca kişilerin ticari itibarına, kişiliğine, onuruna veya diğer manevi zararlara aykırı bir durum söz konusu ise manevi tazminat talep etme hakları vardır.

İfşa Edilen Verilerin Basın ve Yayın Yoluyla Yayımlanması

Nitekim TCK’nın 134. maddesinin 2. Fıkrasında, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı ve bununla beraber İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunacağı açıkça belirtilmektedir.

Burada özel yaşamın ifşa edilmesi sadece sosyal medya veya haber yapılması yoluyla değil, posta aracılığıyla veya sanal ortamda taşınabilir bellek içinde kaydedilerek ya da internet üzerinden elektronik posta ekinde gönderilmesi yoluyla verilmesini de kapsamaktadır.

Bunların yanında TCK’nın 137. maddesi nedeniyle, bu ihlalin; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza da yarı oranda bir artırım yapılmaktadır.

Müzik Kulüpleri ve Düğün Salonlarında Çekilen Görüntüler

Aynı şekilde müzik kulüpleri ve düğün salonlarında çekilen görüntüler için de bu durum geçerlidir. Hatta yakın zamanda Denizli 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada düğün salonu işleten bir kişi hakkında “görüntü ve seslerin ifşa edilmesi” suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında ceza davası açılmış ve ilk derece mahkemesince özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle 2 yıl hapis cezası verilmiştir. Dosyanın Yargıtay aşamasına gitmesi sonucunda ise sanığın suç vasfının değiştirilerek, Türk Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesine uyarınca ‘’kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, ele geçirme veya yayma’’ suçu nedeniyle yeni bir hüküm kurulmasına karar vermiştir. Özetle izinsiz fotoğraf veya video yayınlamak suçtur.

İzinsiz şekilde fotoğrafları veya özel görüntüleri çekilen kişiler nereye başvurabilir?

Kişiler, izinsiz şekilde fotoğraflanmaları ve bu verileri hukuka aykırı bir biçimde paylaşılmaları halinde, emniyet güçlerine veya cumhuriyet savcılığına, özel yaşamlarının gizliliğinin ihlali nedeniyle başvurarak suç duyurusunda bulunabilirler.

İzinsiz şekilde fotoğrafları veya özel görüntüleri çekilen kişiler tazminat davası açabilir mi?

İzni olmadan fotoğraflanan kişi ceza davası açılması için 6 ay içinde şikayet yoluna başvurabileceği gibi uğradığı manevi zarar nedeniyle manevi tazminat davası da açma hakkına sahiptir.  Haksız fiilden doğan tazminat davası için dava zamanaşımı süresi ise fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren iki yıl, her halukarda 10 yıldır.

Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davalarında da bu durum geçerlidir.

Kişiler Hangi Sınırlar İçerisinde Fotoğraflanabilir?

Kişilerin fotoğraflanmalarında eğer fotoğrafta kişinin yüzü açıkça belirli ve kimliği anlaşılır ise fotoğraflanmadan önce kişiden mutlaka rıza alınmalıdır. Bu rıza açık rıza alınırken kişi bilgilendirilmeli, rızanın konusu belirli olmalı ve rıza özgür bir iradeyle açıklanmalıdır. Rıza yazılı olabileceği gibi sözlü olarak da alınabilir. Hatta söz konusu fotoğraflanma olduğunda poz vermek, fotoğraf çekilirken gülümsemek de rıza olarak nitelendirilebilmektedir.

Peki Ünlü İsimlerin Fotoğraflanmaları Nasıl Değerlendirilmelidir?

Ünlü olmayan kişilerin, ister kamuya açık alanda ister kendi konutunda veya güneşlenirken belirgin ve kendisine vurgu yapılacak biçimde fotoğraflanması özel yaşamın ihlali sayılırken, ünlü isimlerin fotoğraflanmaları kamu içindeki yaşamları sürekli izleme ve fotoğraflanmaya konu olabilmektedir.

Bu durumun nedeni ise 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 86. Maddesindeki düzenlemedir. Yasal düzenlemeye göre ‘’ülkenin siyasi ve içtimai hayatında rol oynayan kişilerin fotoğrafları’’ rıza alınması gerek duyulmaksızın haber amaçlı kullanılabilmektedir. Ancak yine de bu resimlerin kişilik haklarına zarar verecek şekilde kullanılması hukuka aykırıdır.

Eğer ünlü kişi samimi bir gizlenme faaliyet ve ihtiyacı içindeyse, örneğin; evinin içinde izinsiz ve gizlice fotoğraflanması durumunda yine özel yaşamın ihlal edilmesi gündeme gelecektir. Yine benzer şekilde, kendine ait villasının havuzunda bahçe duvarlarının üzerine tırmanılarak fotoğraflanması durumunda özel yaşamın ihlali gündeme gelecektir.

Ancak ünlü bir sinema oyuncusunun, bir otelin havuzunda güneşlenirken fotoğraflanması durumunda, bu görüntüyü kişinin kendisinin alenileştirmesi nedeniyle bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

İzinsiz Olarak Paylaşılan Fotoğrafların Kaldırılması 

Türkiye’de internet ile ilgili en kapsamlı düzenleme 2007 yılında  5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır. İlk kez bu kanunla internet aktörlerinin (içerik sağlayıcı, yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı) tanımı yapılmış ve bu aktörlerin hak ve sorumlulukları belirlenmiş, yasada suçlar bakımından erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiş ve internet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilere ilişkin; içeriğin yayından çıkarılmasını sağlama ve cevap hakkı uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

İnternette yayınlanan içeriğin suç işlenmesi haricinde şu hallerde de yayından kaldırılması ile ilgili içeriğe erişimin engellenmesi mümkündür:

 • Yapılan yayının kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olmalıdır.
 • Yayınlanan içeriğin özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi gerekir.

5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde, İnternet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

En iyi avukat reklam yasağını çiğnemeyendir.

45 thoughts on “İzinsiz Fotoğraf, Video Yayınlamak ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu”

 1. Bir erkek masör masaj yaptığı kadınları farklı gruplara atıp paylaşım yapıyor bunun hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum

 2. Kullanmış olduğum vsco adlı sosyal medya üzerinden paylaştığım fotoğrafları iznim olmadan instagram üzerinden fake bir hesap abime göndermiş bu fake hesap hakkında ne yapabilirim ?

 3. Askerlik yaptığım esnada başka bir askerlik yapan kişi ben uyurken haberim olmadan videomu çekmiş ve bunu kendi kişisel tiktok hesabından paylaşmış ve 23 bin kişi tarafından görüntülenmiş kişiye daha önce kaldırması için uyardım kaldırdım dedi olmadığını gösterdi fakat arşivlenmiş olmalı ki şuan tekrar açmış ve diğer insanlar tarafından görüntüleniyor. Ne yapabilirim bu konu hakkında?

   1. Merhabalar. Ben eşimden yeni boşandım kesinleşme kararınin çıkmasını bekliyorum. Bu süreçte ablası evliliğimiz dôneminde benimle hep bir problem içerisinde olmuştur ve ben evliliğim zarar görmesin diye çok konuda idere ve bazı şeylerin düzelmesi evliligime yansimamsi için çok çaba harcamama rağmen eşimin ablasi ısrarla çocuklarım ile ilgili video paylaşımlari yapmıştır şuan boşandım ve artık onların da benim bu şikayetlerim sonucunda gerekli cezaları almalarını talep edicem. Kendisi Oriflame şirketinin bir direktörü olarak çalışmaktadır ve vergi levhası olmadan bu işi yaptığını biliyorum yaklaşık olarak bir yıldır evliligime zararı dokunmasın diye kendisi ile tartışma içerisine girmekten sürekli kacindim ve her fırsatta. benim onayim olmadan çocuklarımın videolarini Instagram’da Oriflame şirketinin ürünlerini tanımı için kullanarak paylaşımlarda bulunmuştur. Ve şikayetçi olucami söylediğimi anda kaldırmıştır lakin ben bunları daha öncesinden kayıt altına aldm ve şikayetçi olmak istiyorum burda kendisine maddi manevi ne gibi davalar açabilirim acaba teşekkür ederim.

 4. Merhaba ben kısa süre önce birinin resmini kullanıp hesap açtım ama sadece resmini kullandım ama sonra yanlış olduğunu anladım ve kaldırdım hesabı da kapatın ama yakınları görmüş ve savcılığa vericegini söyledi acaba savcılık bu durumda ne yapar ceza alırmiyım veya beni bulabilirler mi

 5. Merhaba benim iznim olmadan çocugumun fotorafini çekip fotoğraf yarışmasında ödül almış bunun için bişey yapabilirmiyiz

  1. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak başkasının fotoğrafı dediğimiz şey her zaman bir kişisel veri olmayabilir. Burada manevi unsurun da oluşumu önemlidir.

   1. Günaydin kusura bakmayin bu saatte yaziyorum esimle sorunlarimiz oldu 2sene önce 6ay ayri yasadik gecen sene borclar yuzunden anlasmali bosandik bosanmamiz kesinlesmemisti itiraz ettik 2sene aldatildim cok pismanin hataydi elinde fotokarim videokar var beni tehdit etti dedi ben ogrenince birakti biz tekrar basladik 2sene once birlikte oldugu kadin esimle profil fotosunu koymus instagrama esimin izni olmadan benide tehdit ediyo cocukkarina gösteririm diye ne yapabilirim.bu konuda allah rizasi yardimci olurmusunuz

 6. Merhaba. Yakın zamanda facebook’ta yaptığım bir yorum zorbalık yapmak amacıyla benden habersiz Kendi resmim isimim soyismim gibi bilgiler alelen açık görenecek şekilde görüntüsünü alınıp kendi profillerinde paylaşmak süreti ile şahsıma hakaret ettiler. Önce uygulamanın kendisine bu durumu bildirdim ama duyarsız kaldılar. Kimliğimin belli olduğu bu gönderinin kaldırılması için ne yapabilirim ?

  1. Kusura bakmayın. Endişeli olduğum için devrik yazmışım. Kısaca bana zorbalık yapan kişinin benim kimliğim belli olacak şekilde paylaştığı gönderinin silinmesini istiyorum. Hukuken ne yapabilirim ?

 7. rakip firma tarafından sosyal medyada şirket logomuzun izinsiz olarak alınıp fon müziği eklenerek tehditvari şekilde kullanılması, paylaşımı yapan açısından suç teşkil eder mi?

 8. 250 tl lik kupon la bi canli mac oynattilar
  hesabınıza 44.000 tl aktarcaz teşekkür videosu cekin bize atin dediler . dolandirildim daha para hesabima gecmeden videoyu yayınlamışlar ne yapmaliyim

 9. Merhabalar, iznim olmadan velilerine kurum adını temizleme adı altında ders kayıtların izletilmis. tazminat davası açmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim?

 10. Sözlümün önceki erkek arkadaşı elindeki resimleri başka bir yerde yayinlamakla tehdit ediyor. Bunun için ne yapmalıyız . Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 11. Merhaba instagramda kilitli hesabımda paylaştığım storym ,bir başka telefon aracılığı ile kaydedilip WhatsAppten başkalarına atıldı.bunun cezai yaptırımı nedir

 12. Merhaba Belediye başkanıyla birlikte bir okul gezisinde kızım fotoğraf çekilmiş ve 3 yıldır kızımın resimlerini belediye başkanı kendi sosyal medyasında ve belediye sayfalarında bilboardlardarda ve tiktok sayfasında bile kızımla olan resminin paylaşımını biz ailesine sormadan yapıyor.Belediye olduğu için tazminat davası açsak kazanamıyacağımızı söylüyorlar.Sizce tazminat davası açsam kazanırmıyım?

 13. Merhaba ben denizden sonra çıktıktan sonra kabine girdim üstümü değiştirmeye başka birisi uygunsuz yerlerimi kayda almış Instagram’dan fln gruplara göndermis bunun cezası nedir?

 14. @ünall2301 isimli hesap fotograf ve videolarımı iznim olmadan paylaşım yapmakla tehdit ediyor ne yapabilirim

 15. Gittigim Bir güzellik merkezinde gobek bolgemi yazılı olarak paylaşım istemiyorum belgesi verdiğim halde öncesi sonrası görüntülerini instqgram hesapların da paylaşım yapmislar tesettürlü bir bayanım ve bunu binlerce erkek gördü dava acabilirmiyim ön görülen ceza nedir

 16. İyi günler hocam, kız arkadaşım beni aldattı ve bunu mesajla bana itiraf etti ,o kişiyle birlikte olduğunu ve mesajlaşmalarını gösterdi, elimde ekran görüntüleri duruyor, ben bu mesajları kendisinin iş yerinde arkadaşlarına gösterip onu rencide edersem ceza alırmıyım, ayrıca bana ve aileme küfür ve hakaret etti bunlarda kayıtlı

  1. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşur. iki veya daha fazla kişinin, başkaları tarafından bilinmeyeceği inancı ve iradesiyle, belli iletişim araçları kullanarak ifşa edilmesinden bahsediyorsun.

 17. Merhabalar ben sosyal bir arkadaşlık platformda sosyalleşmek için bulundum ve ordan birile tanıştım tanıştıktan sonra resmimi çekti ben senj düşünüyorum durumun iyi olmadini iban istedi zorbalıkla yoksa abine atarim dedi ibanj vermek sorunda kaldim bu şahıs iban üzerinden bir miktar para atti ve ben istemedim yardımcı olacağını söyledi kendi onayımle ve rizamla gönderiyorum dedi ve aramız açıldı konuşmak istemediğim için ibsn üzerinden tc ve ikametgahı öğrendi nasil öğrendi bilmiyorum sonrasında ben yine konuşmak istemedigimi soyledim annemin evine cicek gonderdi ve benim lehime cinsel içerikli tehtit şantajlari mevcud onayim olmadan insatgaram hesabından resmimi koyuyor ve profiline yine mi çiçek göndereyim diyor surekli savcılığa vereceğimi soyledim ama anlamıyor ben ne yapabilirim çevreme arkadaşlarıma ana avrat sövüyor artik herkes bıktı ve kadın tacizinden yargılanıyor ve kendimi savundum içinn ben de ona küfür hakaret ettim adamın dediği suanlar sevgimin kurbanı oldum beni dolandirdin diyor parasını iade etmeme rağmen para talep etmedim hiç ve ben sürekli onun profiline bakıyorum beni insatgarama çekiyor sutekli kavga halindeyim peşimi bıraksın diye

 18. İnstagram aracılıyla benimle arkadaş olan kız sonrada WhatsApp üzerinden konuşalım dedi WhatsApp üzerinden konuşmaya başladık başta iyiydi sonradan kız benden fotoğraf istedi foto gönderdim birde benden başkaaa resim istedi onuda göndermek zorunda kaldım ve babam beni çağırıyo dedi 1 2 dk bekledikten sonra ses kaydı gönderdi bana seni süründüreceğim seni mahkemeye vereceğim vs. gibi tehditlerle ses kayfı gönderdi engelledim bunu sonrada bana hukuk bürosundan WhatsApp üzerinden mesaj geldi avukatmış bunuda engelledim bundan bişey çıkarmı ne yapmalıyım

 19. Merhaba bir kişi beni tehdi ederek videolarimi herkese atacağını söylüyor bu durumda ne yapabilirim

 20. Merhabalar instagramda kişisel hesabımdan fotoğraflar paylaşıyordum ancak benim ismimde olmayan ve benim fotoğraflarımı paylaşan bir hesap buldum yazdıkça engelledi arkadaşlarımdan yazmaya çalışıyorum oradan da engelliyor ne yapmam gerekiyor?

 21. Benim eski sevgilimde cinsel videolar var (izinimsiz) ve çıplak şekilen selfie (izinimle) fotoğrafı mevcut.
  Son ilişkimde erkek arkadaşım beni aldatıyor bende fotoğraf çeken eski sevgilimle birlikte oldum. O yine fotoğraf çekti. Sonrada bunu izinimsiz sevgilime gönderiyor. Bende darbe uğradım. Bu durumda savcılığa başvurabilir miyim? Yani fotoğraf izinsiz şekilmed ama izinsiz kullandığı için ben darbe uğradım. Bunun cezası nedir? Mümkünse detaylı bilgi alabilir miyim.

 22. Merhaba beraber olduğum adam evli çıktı ve karısına mahkemede kullanması için resimlerimizi attim.fakat kadın ulusal.kanalda yayınlatti bende kadina.dava actim nasıl sonuçlanır?

  1. Boşandım ve 2 yaşındaki çocuğumun velayeti Annesi yani bana verildi. Ancak babası tarafından görüş için alındığı günde çocuğumu beraber olduğu kadının evine götürmüş boşanma sebebimiz bu kadın. Kadın sırf bana inat olsun diye sosyal medyada herkese açık facebook unda o gün çocuğumun birlikte çekilmiş görüntülerini alenen paylaşmış babanın buna izin vermesi benim haberim ve iznim olmadan 3. Şahıslar tarafından görüntülerinin paylaşılması bana dava açma hakkı tanırmı ve nasıl bir yol izlemeliyim ???

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir