İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

İstinaf Başvuru ve İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE
Sunulmak Üzere
ANKARA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ ’NE,

DOSYA NO

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI

VEKİLİ :

DAVALI

VEKİLİ :

KONU : Ankara İş Mahkemesince verilen  …/… E.  sayılı kararın İstinaf incelemesi sonucunda bozulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizce yapılan 20.02.2022 tarihli duruşma da kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır. Bu nedenle gerekçeli karar yazılan kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf yoluna başvuru gerekçelerimizi ayrıntılı olarak mahkemenize sunacağız.

SONUÇ ve İSTEM : Mahkemeniz tarafından  verilen esasa ve usule aykırı olduğundan karara karşı yasal sür içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.

 

DAVACI VEKİLİ

Av. NASUH BUĞRA KARADAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir