İşten Çıkarılan İşçinin Hakları

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları

İşveren tarafından iş akdi haksız olarak feshedilen işçinin, yani işten çıkarılan işçinin hakları, işçi lehine yorum ilkesi çerçevesinde hukukumuzda korunmaktadır. Bu durum, işçilerin haklarının işverenin keyfi hareketlerine karşı korunmasını sağlar. İşten çıkarılan işçinin hakları, işçilik alacaklarına ilişkin olabileceği gibi işe iade davası gibi hukuki yollara başvurarak korunabilir.

İşten Çıkarılan İşçinin Yapabileceği İşlemler

İşten çıkarılan işçi, işten çıkarılma haklarına dayanarak işçilik alacakları için dava açabilir veya işe iade davası açabilir. Bu iki seçenek, işçinin haklarını koruma ve işe geri dönme hakkını kullanma imkanını sağlar.

İşçilik Alacakları

İşçilik alacakları, işçinin işten çıkarılması durumunda talep edebileceği çeşitli hakları içerir. Bunlar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ücret alacağı, yıllık izin alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) alacağı, AGİ alacakları, hafta tatili alacağı gibi kalemler bulunur.

İş Güvencesi ve İşe İade Davası

İş güvencesi, işçinin işten çıkarılması durumunda korunmasını sağlayan bir mekanizmadır. Belirli şartlar altında iş güvencesine tabi olan işçiler, işe iade davası açarak işe geri dönme hakkını kullanabilirler.

İşçinin Alacaklarını Talep Etme Süreci

İşten çıkarılan işçi, işçilik alacaklarını talep etmek için iş mahkemesine başvurabilir. Ancak bu süreçte dava açmadan önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu vardır.

İşten Çıkarılan İşçinin Alacağı Tazminatlar

İşten çıkarılan işçiye ödenecek tazminatlar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları, yıllık izin alacağı, ücret ve AGİ alacakları, hafta tatili alacağı, UBGT gibi alacaklar bulunur.

İşten Çıkarılan İşçinin Hak Kazanması İçin Çalışma Süresi

İşten çıkarılan işçinin hak kazanması için çalıştığı süre önemlidir. Örneğin, 1 yıl dolmadan işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İşçi Alacaklarının Hesaplanması

İşçi alacaklarının hesaplanması, çalışma süresi, brüt maaş ve diğer faktörlere bağlıdır. Kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar, işçinin çalışma süresi ve ücreti üzerinden belirlenir.

İşten Çıkarılan İşçinin Talep Edebileceği Alacaklar

İşten çıkarılan işçi, işverenden çeşitli alacakları talep edebilir. Bunlar arasında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı gibi kalemler bulunur.

İş Mahkemesinde Talep Edilebilecek Davalar

İş mahkemesinde işçi, işten çıkarılmasıyla ilgili çeşitli davaları açabilir. İşe iade davası, hizmet tespit davası, iş kazası tazminat davası, işçilik alacaklarına ilişkin dava gibi çeşitli dava türleri bulunur.

İşçilik Alacaklarının Talep Edilmesi

İşçilik alacakları, feshedilen iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra talep edilebilir. İşçi, işverenden alacakları için dava açarak haklarını koruyabilir.

İşçi Alacakları ve Hukuki Danışmanlık

İşçi, alacaklarını talep etmek ve hukuki süreci yönetmek için iş hukuku alanında uzman bir avukattan danışmanlık alabilir. Bu, işçinin haklarını en iyi şekilde korumasını sağlar.

İşten çıkarılan işçinin hakları, iş hukuku ve ilgili mevzuat çerçevesinde korunur. İşçi, işveren tarafından haksız olarak işten çıkarıldığı durumlarda haklarını arayabilir ve mahkemeye başvurarak taleplerini savunabilir. Bu süreçte uzman bir avukattan destek almak önemlidir.

Avukat Desteği

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir