İnternetin Gücü: İfade Özgürlüğünün Yeni Yüzü

İnternetin Gücü: İfade Özgürlüğünün Yeni Yüzü

Özet

İnternet, insanların düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını paylaşmalarına olanak sağlayan bir iletişim aracıdır. İnternet sayesinde, insanlar dünyanın her yerinden diğer insanlarla bağlantı kurabilir, bilgi alabilir ve veri sağlayabilir, katılımcı olabilir ve etkili olabilir. İnternet, ifade özgürlüğünün yeni yüzü olarak görülebilir.

İfade özgürlüğü, insan haklarının temel bir unsurudur. İnsanlar, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün yanı sıra, görüşlerini açıklama ve yayma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu özgürlük, demokrasinin, çoğulculuğun ve çeşitliliğin gelişmesine katkıda bulunur. İfade özgürlüğü, aynı zamanda, insanların bilgiye erişimini ve bilgi toplumunun inşasını da destekler.

İnternet, ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı olur. İnternet, insanların seslerini duyurmak için kullanabilecekleri çok çeşitli platformlar sunar. Bu platformlar arasında bloglar, sosyal medya, video paylaşım siteleri, podcastler ve daha fazlası bulunur. Bu platformlar sayesinde, insanlar kendilerini daha kolay ifade edebilir, farklı görüşleri dinleyebilir ve tartışabilir, toplumsal sorunlara dikkat çekebilir ve çözüm arayabilir.

İnternetin gücünün bir örneği olarak, Arap Baharı hareketini gösterebiliriz. Arap Baharı, 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da birçok ülkeye yayılan siyasi ve sosyal bir devrimdir. Arap Baharı’nda rol oynayan faktörlerden biri de internetin kullanımıdır. İnternet, insanların baskıcı rejimlere karşı protesto etmek için örgütlenmelerine, bilgi paylaşmalarına ve dayanışma göstermelerine imkan vermiştir. İnternet aynı zamanda uluslararası kamuoyunun da Arap Baharı’na ilgi göstermesine ve destek olmasına yardımcı olmuştur.

İnternetin gücünün bir başka örneği olarak da Türkiye’deki Gezi Parkı protestolarını gösterebiliriz. Gezi Parkı protestoları, 2013 yılında İstanbul’da başlayan ve Türkiye’nin birçok şehrine yayılan çevre ve demokrasi odaklı bir harekettir. Gezi Parkı protestolarında da internetin önemli bir rolü vardır. İnternet, insanların parkın yıkılmasına karşı tepki göstermelerine, haber alışverişinde bulunmalarına ve dayanışma içinde olmalarına olanak sağlamıştır. İnternet ayrıca alternatif medya kanallarının oluşmasına ve ana akım medyanın sansüründen kaçınmasına da katkıda bulunmuştur.

Bu iki örnek de gösteriyor ki internetin gücü ifade özgürlüğünün yeni yüzüdür. İnternet sayesinde insanlar kendilerini daha rahat ifade edebilir, toplumsal değişime katkıda bulunabilir ve demokratik haklarını savunabilirler. İnternetin gücünden faydalanmak için ise internet erişiminin yaygınlaştırılması, internet özgürlüğünün korunması ve internet okuryazarlığının artırılması gerekmektedir. İnternetin gücü, ifade özgürlüğünün yeni yüzü olarak, hepimizin sorumluluğudur.

Giriş

İnternet, son yıllarda ifade özgürlüğünün en önemli aracı haline geldi. İnternet sayesinde, insanlar düşüncelerini, fikirlerini, eleştirilerini ve taleplerini milyonlarca kişiye ulaştırabiliyor. İnternetin gücü, sadece bireyler için değil, toplumlar için de büyük bir fırsat sunuyor. İnternet, demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet ve barış gibi değerleri savunan hareketlerin sesini duyurmasına ve etkisini artırmasına olanak sağlıyor.

Bulun başlıca nedeni ise bilindiği üzere internet, insanların düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını paylaşmalarına olanak sağlayan bir iletişim aracıdır. İnternet sayesinde, insanlar dünyanın her yerinden diğer insanlarla bağlantı kurabilir, bilgi alışverişi yapabilir ve ortak ilgi alanlarına sahip topluluklara katılabilirler. İnternet, aynı zamanda, insanların ifade özgürlüğünü kullanmalarına ve kendilerini daha özgürce ifade etmelerine imkan tanıyan bir platformdur.

İfade özgürlüğü, insan haklarının temel bir unsurudur. İnsanlar, kendi görüşlerini ve inançlarını açıklama, yayma ve savunma hakkına sahiptirler. Bu hak, demokratik bir toplumun işleyişi için hayati önem taşır. İfade özgürlüğü, insanların farklı bakış açılarına saygı duymalarını, eleştirel düşünmelerini ve bilinçli kararlar vermelerini sağlar.

İnternet, ifade özgürlüğünün yeni yüzüdür. İnternet, insanların seslerini duyurabilmeleri için eşsiz bir fırsat sunar. İnternet, insanların sadece kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada etki yaratabilmelerine olanak verir. İnternet, insanların haklarını savunmalarına, adaletsizliklere karşı çıkmalarına ve sosyal değişim için mücadele etmelerine yardımcı olur.

İnternetin gücünü doğru kullanarak, ifade özgürlüğümüzün yeni yüzünü oluşturabiliriz. İnterneti, bilgiye erişmek, öğrenmek, gelişmek ve katkıda bulunmak için bir araç olarak görebiliriz. İnterneti, farklılıkları kabul etmek, diyalog kurmak, işbirliği yapmak ve dayanışma göstermek için bir ortam olarak değerlendirebiliriz. İnterneti, daha iyi bir dünya için çalışmak, hayal etmek ve ilham vermek için bir platform olarak kullanabiliriz.

Ancak, ifade özgürlüğünün internet üzerinden kullanılması da bazı sorunlar ve sorumluluklar doğurur. İnternet, aynı zamanda, insanların yalan, nefret söylemi veya şiddet içeren mesajlar yaymalarına da imkan tanır. İnternet, insanların kişisel verilerinin ihlal edilmesine veya sansürlenmesine de maruz kalmasına neden olabilir. İnternet, insanların karşılaştıkları bilgi kirliliği veya dezenformasyon nedeniyle yanlış yönlendirilmesine veya manipüle edilmesine de sebep olabilir.

Bu nedenle, internetin gücünü kullanırken dikkatli ve bilinçli olmalıyız. İnternetin bize sunduğu ifade özgürlüğünün değerini bilmeli ve bu özgürlüğü kötüye kullanmamalıyız. İnternet üzerinde paylaştığımız veya aldığımız bilgilerin doğruluğunu ve kaynağını kontrol etmeli ve güvenilir olmayan sitelerden uzak durmalıyız. İnternet üzerinde başkalarının haklarına saygılı olmalı ve onları incitmeyecek veya zarar vermeyecek şekilde davranmalıyız.

İnternetin Tarihsel Gelişimi

İnternet, günümüzde iletişim, eğitim, ticaret, eğlence ve daha pek çok alanda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Peki internet nasıl ortaya çıktı ve ifade özgürlüğüne nasıl katkıda bulundu? Bu yazıda, internetin tarihsel gelişimini ve ifade özgürlüğünün önemini inceleyeceğiz.

İnternetin kökeni, 1960’lı yıllarda ABD Savunma Bakanlığı’nın araştırma projesi olarak başlayan ARPANET’e dayanmaktadır. ARPANET, farklı bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan bir sistemdi. Bu sistem sayesinde, bilgisayarlar arasında veri alışverişi yapmak mümkün hale geldi. ARPANET’in başarısı, diğer ülkelerde de benzer ağların kurulmasına ilham verdi. 1970’li yıllarda, ARPANET’in Avrupa’daki karşılığı olan CYCLADES ve İngiltere’deki NPL ağı gibi projeler ortaya çıktı. Bu ağlar arasında uyumlu bir iletişim sağlamak için TCP/IP protokolü geliştirildi. TCP/IP protokolü, internetin temelini oluşturan standart bir iletişim kuralları setidir.[1]

1980’li yıllarda, internetin kullanımı akademik ve askeri kurumlarla sınırlıydı. Ancak 1989 yılında, İsviçre’deki CERN laboratuvarında çalışan Tim Berners-Lee, World Wide Web (WWW) adını verdiği bir sistem tasarladı. WWW, internet üzerindeki bilgileri metin, resim, ses ve video gibi farklı formatlarda sunan bir platformdu. WWW sayesinde, internet kullanıcıları web tarayıcıları aracılığıyla istedikleri bilgilere kolayca erişebildiler. WWW’nin icadı, internetin popülerliğini arttırdı ve ticari amaçlarla da kullanılmasını sağladı.

1990’lı yıllarda, internet hızla yaygınlaştı ve küresel bir fenomen haline geldi. İnternet üzerindeki içerik çeşitlendi ve zenginleşti. E-posta, sohbet, forum, blog, sosyal medya, e-ticaret, e-öğrenme gibi pek çok hizmet internet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdı ve zenginleştirdi. İnternet aynı zamanda ifade özgürlüğünün de güçlü bir aracı oldu. İnternet sayesinde, insanlar düşüncelerini, fikirlerini, duygularını ve eleştirilerini dünyayla paylaşabildiler. İnternet ayrıca demokratikleşme süreçlerine de katkıda bulundu. Örneğin, Arap Baharı olarak adlandırılan 2010-2011 yıllarındaki halk hareketlerinde sosyal medya önemli bir rol oynadı.[2]

2000’li yıllarda ise internet daha da gelişti ve akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar gibi mobil teknolojilerle entegre oldu. İnternet artık her an her yerde erişilebilir bir hale geldi. Ayrıca internet üzerindeki veri miktarı da katlanarak arttı. Büyük veri (big data), bulut bilişim (cloud computing), yapay zeka (artificial intelligence), nesnelerin interneti (internet of things) gibi kavramlar internetin yeni dönemini tanımlamaya başladı.

İnternet bugün dünyanın en büyük bilgi kaynağı ve iletişim ağıdır. İnternetin tarihsel gelişimi, insanlığın bilimsel, teknolojik ve kültürel ilerlemesinin de bir göstergesidir. İnternetin ifade özgürlüğüne etkisi ise tartışılmazdır. İnternet, insanların seslerini duyurabilmeleri, haklarını savunabilmeleri, farklı görüşleri öğrenebilmeleri ve katılımcı bir toplum oluşturabilmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Ancak internetin bu potansiyelini gerçekleştirmek için, internetin güvenli, adil, açık ve erişilebilir olması gerekmektedir.

İnternetin İfade Özgürlüğüne Katkısı

İnternet, günümüzde iletişim, bilgi, eğitim, eğlence ve daha pek çok alanda insanların hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir teknolojidir. İnternetin en önemli özelliklerinden biri de ifade özgürlüğüne katkı sağlamasıdır. İfade özgürlüğü, insanların düşünce, görüş, inanç ve duygularını özgürce dile getirebilmesi anlamına gelir. İnternet, bu anlamda insanlara pek çok avantaj, imkan ve örnek sunmaktadır. Bu altbaşlıkta sizler için, internetin ifade özgürlüğüne nasıl katkı sağladığını, internetin sunduğu avantajlar, imkanlar ve örnekler üzerinden inceleyeceğiz.

İnternetin ifade özgürlüğüne katkı sağladığı ilk avantaj, erişilebilirlik ve hızdır. İnternet sayesinde, insanlar dünyanın her yerinden bilgiye ulaşabilir, fikirlerini paylaşabilir ve tartışabilirler. İnternet, aynı zamanda bilgiyi hızlı bir şekilde yayma ve güncelleme imkanı da verir. Bu sayede, insanlar güncel olaylar, gelişmeler ve sorunlar hakkında bilinçlenir, farkındalık yaratır ve çözüm arayışına girerler.

İnternetin ifade özgürlüğüne katkı sağladığı ikinci avantaj, çeşitlilik ve zenginliktir. İnternet, farklı kültürlerden, dillerden, yaş gruplarından, cinsiyetlerden, mesleklerden ve ilgi alanlarından insanları bir araya getirir. Bu sayede, insanlar farklı bakış açılarına maruz kalır, yeni fikirler edinir ve kendilerini geliştirirler. İnternet, aynı zamanda insanların kendilerini ifade etmeleri için pek çok platform sunar. Bloglar, sosyal medya siteleri, forumlar, video paylaşım siteleri gibi platformlar sayesinde insanlar kendi ilgi alanlarına göre içerik üretebilir, yorum yapabilir ve etkileşime girebilirler.

İnternetin ifade özgürlüğüne katkı sağladığı üçüncü avantaj, demokrasi ve katılımcılıktır. İnternet, insanların siyasi süreçlere daha fazla dahil olmalarını sağlar. İnsanlar internet üzerinden seçimlere katılabilir, kampanyalar düzenleyebilir, dilekçe verebilir, protesto edebilir ve taleplerini duyurabilirler. İnternet aynı zamanda insanların haklarını savunmalarına da yardımcı olur. İnsan hakları ihlalleri, yolsuzluklar, sansürler gibi konularda internet üzerinden haberleşebilir, bilgi alabilir ve tepki gösterebilirler.

İnternetin ifade özgürlüğüne katkısı konusunda pek çok örnek verilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Arap Baharı: 2010-2011 yıllarında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan halk hareketleri internetin büyük rol oynadığı bir süreçtir. Halklar internet üzerinden örgütlenmiş, bilgi paylaşmış ve seslerini duyurmuşlardır.
 • Wikipedia: Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olan Wikipedia internetin ifade özgürlüğüne katkı sağlayan bir projedir. Wikipedia, gönüllü katkıcıların bilgiyi paylaştığı, düzenlediği ve güncellediği bir platformdur.
 • Me Too: 2017 yılında başlayan ve cinsel taciz ve istismara uğrayan kadınların seslerini çıkarmalarını sağlayan bir harekettir. Hareket, internet üzerinden yayılmış, milyonlarca kadın kendi hikayelerini paylaşmış ve destek bulmuştur.[3][4]

İnternet Üzerindeki İfade Özgürlüğüne Yönelik Tehditler

İnternet, dünyanın her yerinden insanların bilgiye erişmesini, fikirlerini paylaşmasını ve iletişim kurmasını sağlayan bir araçtır. İnternetin bu özellikleri, ifade özgürlüğünün gelişmesine ve demokratikleşmeye katkıda bulunmaktadır. Ancak, internetin ifade özgürlüğüne sağladığı faydalar, bazı devletler, şirketler ve bireyler tarafından tehdit edilmektedir. İnternetin karşılaştığı engeller, sansürler ve saldırılar, internet kullanıcılarının haklarını ihlal etmekte ve internetin potansiyelini kısıtlamaktadır.

İnternetin karşılaştığı engeller, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Erişim engeli: Bazı devletler, internete erişimi tamamen veya kısmen keserek veya sınırlayarak, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşmasını ve ifade özgürlüğünü kullanmasını engellemektedir. En basit açıklamasıyla bazı ülkelerde, hükümetler veya diğer aktörler, internet kullanıcılarının belirli sitelere, uygulamalara veya içeriklere erişimini engellemektedir. Bu engeller, internetin açık ve demokratik bir platform olmasını zayıflatmaktadır. Engellerin örnekleri arasında, siyasi muhaliflerin, insan hakları savunucularının veya gazetecilerin sitelerinin kapatılması, sosyal medya platformlarının veya mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması veya yavaşlatılması, sansürsüz arama motorlarının veya haber kaynaklarının engellenmesi sayılabilir. Örneğin, Çin’de “Büyük Güvenlik Duvarı” adı verilen bir sistemle internete erişim kontrol edilmekte ve yasaklı sitelere giriş engellenmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’de de zaman zaman sosyal medya platformlarına erişim yasağı getirilmektedir.
 • İçerik sansürü: Bazı ülkelerde, hükümetler veya diğer aktörler, internet kullanıcılarının yayınladıkları veya paylaştıkları içerikleri kontrol etmek, değiştirmek veya silmektedir. Bu sansürler, internet kullanıcılarının fikirlerini özgürce ifade etme hakkını ihlal etmektedir. Sansürlerin örnekleri arasında, eleştirel veya muhalif görüşleri içeren içeriklere erişimin kısıtlanması, yalan haber veya nefret söylemi gibi bahanelerle içeriklerin silinmesi veya değiştirilmesi, internet kullanıcılarının kimliklerinin takip edilmesi veya ifşa edilmesi sayılabilir. Bilindiği üzere bazı devletler ve şirketler, internet üzerindeki içerikleri denetleyerek veya kaldırarak, internet kullanıcılarının istedikleri bilgiye ulaşmasını veya istedikleri fikri dile getirmesini engellemektedir. Örneğin, Rusya’da “Yasaklı Siteler Listesi” adı verilen bir listeyle internet üzerindeki yasaklı içerikler belirlenmekte ve bu içeriklere erişim engellenmektedir. Benzer şekilde, Facebook gibi sosyal medya platformları da kendi topluluk kurallarına uymayan içerikleri kaldırmaktadır.
 • Siber saldırılar: Bazı ülkelerde, hükümetler veya diğer aktörler, internet kullanıcılarının güvenliğini veya gizliliğini tehlikeye atan saldırılarda bulunmaktadır. Bu saldırılar, internet kullanıcılarının kişisel verilerini, iletişimlerini veya faaliyetlerini koruma hakkını ihlal etmektedir. Saldırıların örnekleri arasında, internet kullanıcılarının bilgisayarlarına veya telefonlarına zararlı yazılımlar bulaştırılması, internet kullanıcılarının hesaplarına veya cihazlarına erişilmesi veya ele geçirilmesi, internet kullanıcılarının şantaj, taciz veya tehdit edilmesi sayılabilir. Bilindiği üzere bazı bireyler veya gruplar, internet üzerindeki siteleri veya hesapları hackleyerek veya bozarak, internet kullanıcılarının bilgilerini çalmakta veya zarar vermekte veya internet üzerindeki ifade özgürlüğünü baltalamaktadır. Örneğin, Anonymous[5] gibi hacker grupları, her ne kadar yaptıkları bir çok olumlu eylemin yanında olumsuz olarak da değerlendirilebilecek şekilde siyasi veya ideolojik nedenlerle bazı siteleri veya hesapları ele geçirmekte veya çökertmektedir. Benzer şekilde, trol veya bot gibi sahte hesaplar da internet üzerindeki tartışmaları manipüle etmekte veya karalama kampanyaları yürütmektedir.

İnternetin karşılaştığı bu tehditler, sadece internet kullanıcılarının değil, aynı zamanda insan hakları savunucularının, gazetecilerin, aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, internetin ifade özgürlüğüne sağladığı faydaların korunması ve geliştirilmesi için, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemler arasında şunlar sayılabilir:

 • Erişim engeli ve içerik sansürünün kaldırılması: Devletler ve şirketler, internete erişimi kolaylaştırmalı ve genişletmeli, internet üzerindeki içerikleri denetlememeli veya kaldırmamalı, internet kullanıcılarının bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü haklarını tanımalı ve saygı duymalıdır.
 • Siber saldırılara karşı korunma: Devletler ve şirketler, internet üzerindeki siteleri ve hesapları güvenli hale getirmeli, siber saldırılara karşı önlem almalı ve ceza vermeli, internet kullanıcılarının bilgilerini korumalı ve gizlilik haklarını tanımalı ve saygı duymalıdır.
 • İnternet okuryazarlığının artırılması: Devletler ve şirketler, internet kullanıcılarının internet üzerindeki bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirmesini, sahte veya yanlış bilgiden ayırt etmesini, internet üzerindeki fikirleri saygılı bir şekilde ifade etmesini ve tartışmasını sağlayacak eğitim ve farkındalık programları düzenlemeli, internet okuryazarlığını artırmalıdır.

İnternetin ifade özgürlüğüne tehditleri, hem internetin hem de demokrasinin geleceği için ciddi bir sorundur. Bu sorunun çözümü için, tüm paydaşların işbirliği içinde olması, internetin açık, özgür ve güvenli bir ortam olarak kalması için çalışması gerekmektedir.

İnternet Üzerindeki İfade Özgürlüğünün Geleceği

İnternet, insanların düşüncelerini, fikirlerini, duygularını ve bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlayan en güçlü iletişim aracıdır. İnternet sayesinde, insanlar dünyanın her yerinden diğer insanlarla bağlantı kurabilir, farklı kültürleri, görüşleri ve deneyimleri öğrenebilir, ortak ilgi alanlarına sahip topluluklara katılabilir ve kendilerini ifade edebilirler. İnternetin bu özellikleri, ifade özgürlüğünün gelişmesine ve korunmasına büyük katkı sağlamaktadır.

İfade özgürlüğü, insan haklarının temelidir. İnsanlar, düşündüklerini, inandıklarını ve istediklerini söyleyebilmeli, yazabilmeli ve yayınlayabilmelidir. İfade özgürlüğü, demokrasinin, çoğulculuğun, çeşitliliğin ve hoşgörünün vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir. İfade özgürlüğü, aynı zamanda, insanların bilgiye erişimini, eğitimini, kültürel katılımını ve sosyal değişimi de desteklemektedir.

Ancak, internetin ifade özgürlüğünün de sınırları vardır. İnternetin ifade özgürlüğünün kötüye kullanılması veya ihlal edilmesi durumunda, ifade özgürlüğünün sınırları aşılabilir ve başka insanların haklarının veya yasaların çiğnenmesi gündeme gelebilir. Örneğin, internet üzerinden nefret söylemi, şiddet çağrısı, yalan haber, kişisel verilerin ihlali veya telif hakkının ihlali gibi eylemler ifade özgürlüğünün sınırlarını aşar. Bu nedenle internet üzerindeki ifade özgürlüğü de birçok tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditler arasında, sansür, otosansür, yasal kısıtlamalar, şiddet tehdidi, nefret söylemi, trolleme[6], dezenformasyon, manipülasyon ve dijital baskı sayılabilir. Bu tehditler, internetin potansiyelini engellemekte, insanların güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Bu tür eylemler hem bireylerin hem de toplumun zararına olabilir. Bu nedenle, internet üzerindeki ifade özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi için hem bireylerin hem de devletlerin sorumlulukları vardır.

İnternet üzerindeki ifade özgürlüğünün geleceği için atılması gereken adımlardan bazıları şunlardır:

 • İnternetin açık, evrensel ve tarafsız bir platform olarak kalmasını sağlamak için uluslararası işbirliği ve dayanışma içinde olmak.
 • İnternet kullanıcılarının haklarını ve sorumluluklarını tanımak ve savunmak için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmak.
 • İnternet üzerindeki sansür ve kısıtlamalara karşı çıkmak ve bunları raporlamak için sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.
 • İnternet üzerindeki nefret söylemi, şiddet tehdidi ve dezenformasyon gibi zararlı içeriklere karşı etik standartlar geliştirmek ve uygulamak için medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • İnternet üzerindeki manipülasyon ve dijital baskıya karşı korunmak için dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve güvenlik önlemleri almak.

İnternet üzerindeki ifade özgürlüğünün geleceği, hepimizin ortak sorumluluğudur. İnterneti daha iyi bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Makalemizin sonunda, internetin ifade özgürlüğünün yeni yüzü olduğunu da tekrar ederken, internetin geleceğinin aslında bizim geleceğimiz olduğunu vurgulamak isteriz. Umarız ki, bu makale sizlere internetin gücünü ve önemini hatırlatır ve interneti daha etkin ve sorumlu bir şekilde kullanmanızı teşvik eder.

Sonuç olarak, internet ifade özgürlüğüne büyük katkı sağlayan bir teknolojidir. İnternet, insanlara erişilebilirlik, çeşitlilik, demokrasi gibi pek çok avantaj sunar. İnternet, aynı zamanda insanların kendilerini ifade etmeleri için pek çok imkan ve örnek verir. İnternetin ifade özgürlüğüne katkısı, insanların bilinçli, sorumlu ve saygılı bir şekilde kullanmasıyla daha da artacaktır.

 

[1] Wikipedia katılımcıları (2023). ARPANET. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 11.16, Temmuz 12, 2023 url:https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ARPANET&oldid=29328071.

[2] Wikipedia katılımcıları (2023). Arap Baharı. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 11.17, Temmuz 12, 2023 url:https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arap_Bahar%C4%B1&oldid=29948752.

[3] Wikipedia katılımcıları (2022). Me Too hareketi. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. Erişim tarihi 11.18, Temmuz 12, 2023 url:https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Me_Too_hareketi&oldid=28198520.

[4] Wikipedia’ya katkıda bulunanlar. (9 Temmuz 2023). MeToo hareketi. Wikipedia’da , Özgür Ansiklopedi . Erişim tarihi: 12 Temmuz 2023, 11:19, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MeToo_movement&oldid=1164497919

[5] Anonymous hacker grubu, internet aktivizmi yapan, merkezi olmayan ve liderliği olmayan bir topluluktur. Anonymous, çeşitli sosyal ve politik konularda eylemler düzenleyerek, hükümetleri, kurumları ve bireyleri hedef almaktadır. Anonymous’un amacı, bilgi özgürlüğü, insan hakları ve demokrasiyi savunmaktır. Anonymous’un sembolü, Guy Fawkes maskesi takan bir yüz olarak bilinir.

[6] İnternet ortamında trolleme olarak da kullanılan bu kavram, başkalarını kızdırmak, provoke etmek veya alay etmek amacıyla yapılan kasıtlı ve zararlı davranışlardır. Troller, genellikle sosyal medya platformlarında, forumlarda veya yorum bölümlerinde ortaya çıkarlar. Trollerin amacı, dikkat çekmek, tartışma yaratmak veya toplulukları bölüp parçalamaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir