İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenen bir suçtur. Bu suç, bir kişinin başka bir kişiyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmesi, söz veya davranışlarıyla cinsel arzu ve isteklerini belli etmesi veya cinsel ilişki teklif etmesi şeklinde işlenebilir. İnternet yoluyla cinsel taciz suçu, fiziksel bir temas gerektirmeksizin, sosyal medya hesapları, e-posta, WhatsApp, Telegram gibi elektronik haberleşme araçları üzerinden gerçekleştirilebilir .

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu, cinsel taciz suçunun nitelikli hali olarak kabul edilir ve şikayete bağlı olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Bu suçun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Ancak, suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Ayrıca, suçun işleniş şekline göre ceza yarı oranında artırılabilir.

İnternet yoluyla cinsel taciz suçu, mağdurların psikolojik ve sosyal açıdan zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, mağdurların haklarını korumak ve faillerin cezalandırılmasını sağlamak için hukuki yardım alması önemlidir. Mağdurların delil toplaması, şikayette bulunması ve dava sürecini takip etmesi için bir avukattan destek alması tavsiye edilir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçu

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir kişiyi cinsel amaçlı olarak rahatsız etmesi ve bunu internet veya sosyal medya araçlarıyla yapmasıdır. Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yazıda internet üzerinden cinsel taciz suçunun tanımı, unsurları, cezası ve hukuki yolları hakkında bilgi verilecektir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Tanımı

Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir kişiyi cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Bu suçun internet üzerinden işlenmesi durumunda ise internet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu meydana gelir. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için herhangi bir sosyal mecra üzerinden yazılı, sözlü, görsel, video veya cinsel maksat taşıyan ve karşı tarafın iradesi dışında gelişen her türlü olay ile kabul edilebilir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

İnternet üzerinden cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için şu unsurların gerçekleşmesi gerekir:

– Failin cinsel amaçlı olarak hareket etmesi: Failin eylemini cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek amacıyla yapması gerekir. Failin eyleminin cinsel içerikli olması yeterli değildir, aynı zamanda failin bu eylemi cinsel amaçla yapması da şarttır.
– Mağdurun rahatsız olması: Failin eyleminin mağdurda rahatsızlık duygusu uyandırması gerekir. Mağdurun rahatsızlığı objektif olarak değerlendirilir. Yani mağdurun rahatsız olduğunu söylemesi veya davranışlarıyla belli etmesi gerekmez, failin eyleminin normal koşullarda mağduru rahatsız edeceği kabul edilir.
– Failin bedensel temas kurmaması: Failin mağdura karşı bedensel temas kurmadan eylemini gerçekleştirmesi gerekir. Eğer fail mağdura dokunur veya fiziksel olarak yaklaşırsa bu durumda cinsel saldırı suçu oluşur.
– Failin internet veya sosyal medya araçlarını kullanması: Failin eylemini internet veya sosyal medya araçlarıyla yapması gerekir. Bu araçlar arasında e-posta, whatsapp, telegram, instagram, twitter, facebook gibi uygulamalar ve sosyal medya hesapları bulunmaktadır .

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçunun Cezası

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu TCK’nın 105/2-d maddesinde düzenlendiğinden takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir. Soruşturma, savcılık tarafından resen yapılır. Şikayetten vazgeçme, kamu davasının düşmesine yol açmaz. Mahkeme, yargılamaya devam ederek hükmünü verir .

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu işleyen kişi, TCK’nın 105/2-d maddesine göre 9 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, suçun işleniş şekline, failin kastının yoğunluğuna, mağdurun yaşına, cinsiyetine, psikolojik durumuna ve zarar gördüğü dereceye göre artırılabilir veya indirilebilir.

İnternet Üzerinden Cinsel Taciz Suçuna Karşı Hukuki Yollar

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu mağduru, bu suçtan dolayı hem ceza davası açabilir hem de tazminat davası açabilir. Ceza davası için mağdurun savcılığa başvurması yeterlidir. Savcılık, failin kimliğini tespit etmek için gerekli araştırmaları yapar ve delilleri toplar. Failin kimliği tespit edilemezse soruşturma dosyası failin kimliği belirleninceye kadar askıya alınır. Failin kimliği tespit edildiğinde ise savcılık iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderir. Mahkeme, faili yargılar ve kararını verir.

Tazminat davası için ise mağdurun fail aleyhine asliye hukuk mahkemesine başvurması gerekir. Mağdur, failden manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminatın miktarı, mağdurun uğradığı acı ve ızdırabın derecesine göre mahkemece belirlenir.

İnternet üzerinden cinsel taciz suçu mağduru, ayrıca bu suçu işleyen kişileri veya bu suça aracılık eden internet sitelerini İnternet Yardım Merkezi’ne şikayet edebilir. İnternet Yardım Merkezi, bu şikayetleri değerlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir