İnternet Üzerinden Hakaret

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

Hakaret suçu da Türk Ceza Kanununda ‘şerefe karşı suçlar’ arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 125/1. maddesinde hakaretin, bir kişinin onurunu, onurunu ve haysiyetini zedeleyebilecek somut bir fiil veya olguya atıfta bulunarak veya söverek kişinin namus, namus ve haysiyetine saldırı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kanunun devamında 125/2’de “Fiilin mağdura hitaben sesli, yazılı veya görüntülü mesaj ile işlenmesi halinde yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur” denilmektedir. Ayrıca kanunun devamında 125/4’te ‘Hakaret alenen işlenirse ceza altıda bir oranında artırılır’ denilmektedir.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret

Başta sosyal medya platformları olmak üzere internet üzerinden işlenen hakaret suçu iki farklı eylem biçimiyle işlenebilir:

  • Belli somut bir durum yahut olgunun isnat edilmesi yoluyla bireyin şeref ve saygınlığının zedelenmesi yani kişilik haklarının zarara uğratılması hakaret suçunu oluşturacaktır.
  • Genel ve soyut yapıdaki söz ve eylemlerle kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi hakaret suçunu oluşturacaktır.

Hakaret suçu; facebook, twitter, instagram, whatsapp, telegram, vb. sosyal medya platformlarında, sosyal medya hesapları aracılığıyla veya elektronik posta yoluyla internet üzerinden işlenebilmektedir. Hakaret suçunun internet üzerinden işlenmesi durumunda faile ceza TCK m.125 hükümlerine göre verilecektir.

İnternetten Hakaret Suçu Nasıl İşlenebilir?

Başta sosyal medya platformları olmak üzere internet üzerinden hakaret suçuna vücut veren sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansız olduğu gibi suçun oluşması  için en temel kural; internetten sergilenen söz ve davranışlarla kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmasıdır.

İnternet üzerinden hakaret suçu, yorum, yazı, şekil ve görüntü ile de işlenebilir. Failin kullandığı araçlarla mağduru hedef aldığını bilmesi ve mağdur tarafından bu fiilin öğrenileceğini istemesi de gerekmektedir.

İnternet üzerinden ileti göndererek küçültücü, alçaltıcı ifade veya sözlerin sözler hakaret suçunu oluşturmaktadır. Benzer şekilde facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan resimlere yapılan aşağılayıcı veya olumsuz yorumlar da hakaret suçu teşkil edebilmektedir.

isnat edilen fiil veya olgu ispatlanması durumunda hakaret suçu oluşmamakta olmak beraber ispatlanmış bir isnat üzerinden bir kişinin aşağılanması hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Bununla beraber kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlar, beddua niteliğindeki sözler, dilekçe hakkı ve eleştiri, basının haber yayımlama hakkı, iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında internetten veya sosyal medya üzerinden söylenen söz ve yapılan davranışlar hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

Gençler ve Çocuklar İçin Riskleri

Gençlerin karşılaştığı tehlikelerin çoğu, internet ve mobil uygulamaların sunduğu bilgi teknolojilerine anında erişimden kaynaklanmaktadır. Bu teknolojik gelişme, gençlerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve ebeveyn denetimlerini atlamasını her zamankinden daha kolay hale getirdi. Ancak bu erişim, çocukları pornografi ve şiddet içeren video oyunları da dahil olmak üzere son derece uygunsuz materyallere maruz bırakabilir. Gençlerimizi korumaya yardımcı olmak için onları çevrimiçi ortamda güvende tutmalı ve internet ve sosyal medyayı kullanmanın tehlikeleri konusunda eğitmeliyiz.

Milan-Biccatina Üniversitesi tarafından 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bir milyardan fazla internet kullanıcısı vardır. Sektör tüketicilerin artan satın alma gücünden yararlandığından, küresel web kullanımı o zamandan bu yana büyüdü. İnternet penetrasyonundaki bu üstel büyüme, kullanıcıların artmasına ve potansiyel tehditlere daha fazla maruz kalmasına neden oldu.

İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, sayıların çokluğu dışında, suç işlemeleri halinde hukuki sonuçlara da tabidir. Örneğin, bir kişi çevrimiçi olarak çocuk pornografisi yayınlarsa, dosyada geçerli bir kredi kartı olup olmadığına bakılmaksızın kolluk kuvvetleri kendisine karşı işlem yapacaktır. Ek olarak, sahte reklam yasaları artık geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra sosyal medya siteleri için de geçerlidir. Reklam yapmak için köprüler kullanan herhangi bir şirket, diğer şeylerin yanı sıra yanlış ürün veya hizmet reklamı yaparlarsa, artık aldatıcı ticari uygulamalardan sorumlu tutulabilir.

İnternet ve sosyal medya kullanıcılarını eğitmek, kötü etkilerden kaçınmak için çok önemlidir. Birçok genç internette gezinirken veya çevrimiçi topluluklara katılırken şiddete ve cinsel imalara kapılır.

Toplumumuz, gençlerimizi korumayı daha da zorlaştıran yeni iletişim araçlarını hızla benimsiyor. Bununla birlikte, dijital cihazlara artan maruz kalma, gençlerimizi internet ve sosyal medyanın uygun kullanımı konusunda eğitmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu, gençlerimizi sosyal medya platformlarında nahoş karakterlere kapılmaktan veya yanlış reklamlara dayalı suç eylemleri işlemekten korumaya yardımcı olabilir.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45
Mail: nasuhbugrakaradag@gmail.com

Gizlilik

Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri gizlilik olup, hukuk büromuz; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini büyük bir özen ve hassasiyet göstererek uygulamaktadır. Bununla beraber ofisimiz, müvekkillere ait bilgi, belge ve verileri sır tutma yükümlülüğü ve veri sorumluluğu kapsamında gizli tutmakta, üçüncü kişilerle ve kurumlarla hiçbir durumda ve hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Bu bağlamda ofisimiz, dava dosyaları ile ilgili sır saklama yükümlülüğüne uyulacağını yazılı olarak da ilke edinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir