Instagram İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Instagram İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı

Yazımızda sosyal medyada ve daha sık olarak Instagram’da izinsiz fotoğraf paylaşımı, izinsiz fotoğraf paylaşımının cezaları, izinsiz fotoğraf paylaşımının Instagram ve diğer sosyal medya aracılığıyla yapılması durumunda hangi yasal hakların geçerli olduğu gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız.

Instagram üzerinden izinsiz özel veya mahrem fotoğrafların paylaşılması, genellikle kişisel bilgilerin, özellikle kişilik haklarının veya başka insanların haklarını çiğneme olarak nitelendirilir. Yasa ve kurallar, bu tür paylaşımları önlemek ya da en aza indirmek için koyulmuştur. Ancak, bu yasalara uymayıp izinsiz olarak özel veya mahrem fotoğrafların Instagram üzerinden paylaşılması, hem hukuki hem de etik açıdan çok sayıda sorunlar ortaya çıkarır. Öncelikle, Instagram üzerinden izinsiz özel veya mahrem fotoğrafların paylaşılmasının yasal olmadığını belirtmek gerekir. Fotoğrafın üzerindeki kişinin onayı olmadan paylaşmak, çu ülkede hak ihlali olarak görülmektedir. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraf, kişinin haklarına ve özgürlüklerine tecavüz edilmiş olur. Bu nedenle, Instagram üzerinde bu tür fotoğrafların paylaşılması, kesinlikle yasaları çiğneyen bir eylem olacaktır. Instagram’da izinsiz fotoğraf paylaşımı, niteliğine ve TCK’nın öngördüğü cezalara göre farklı suç eylemlerine yol açmaktadır.

Instagram Üzerinden Özel veya Mahrem Fotoğraf Paylaşımı

İzinsiz özel veya mahrem fotoğrafların paylaşılması ayrıca etik açıdan da oldukça riskli bir eylemdir. İlgili kişinin onayı olmadan, fotoğrafının yayınlanmasının, kişiyi rahatsız edecek kadar yoğun bir şekilde paylaşılması, kişinin özgürlüklerini ve kişilik haklarını ihlal edebilir. Ayrıca, üçüncü tarafların haklarını çiğnemek ve onların maruz kaldığı zararı arttırmak gibi etik olmayan eylemler de gerçekleşebilir. Son olarak, Instagram üzerinden izinsiz özel veya mahrem fotoğraf paylaşımı son derece tehlikeli bir eylemdir. Özellikle, yasalara uymayanlar için çok sayıda cezai ve tazminat talepleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu tür fotoğrafların yasal olmayan bir şekilde paylaşılmasının önüne geçmek için kesinlikle özen gösterilmesi gerekmektedir. Özel veya mahrem fotoğrafların paylaşılmasını önlemek veya en aza indirmek için, mahremiyet konusunda herhangi bir şüpheye ya da rahatsızlığa neden olabilecek eylemlerden kaçınılmalıdır.

Instagramda İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı ile Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2016 / 8242 sayılı kararında, özel hayat alanından ne anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Karar uyarınca, kişinin özel yaşantısı ve mahremiyeti, sadece gözlerden uzak, başkalarıyla paylaşılmayan ve kapalı kapılar arkasındaki yaşantısından ibaret değildir. Özel hayat; kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını da içerir.

İnstagram, YouTube, Twitter, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya araçlarının kullanımıyla, iki tarafın rızasıyla özel hayata ilişkin fotoğraflar veya videolar paylaşılabilir. Karşı taraf da bu görüntüleri bilgisayarına veya cep telefonuna kaydedebilir. Bununla birlikte, izin olmadan özel hayat kapsamına giren fotoğraf veya videolar başka kişilerle paylaşılırsa, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu oluşturulmuş olur.

Instagramda İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı ile Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

Yargıtay uygulamaları uyarınca, bir kişinin ismi, telefon numarası, eposta adresi, parmak izi, resim, görüntü ve ses kayıtları veya genetik bilgileri yetkisiz üçüncü kişilere vermesi, yayması ya da ele geçirmesi Türk Ceza Kanunu’nun 136/1. maddesi çerçevesinde “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu olarak değerlendirilir. Kişisel veri kapsamına giren bu bilgilerin herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan şekilde sınırlı bir çevre ile paylaşılmasının dışında, başka kişilere açıklanması da bu suçu oluşturur.

Instagram Üzerinden Mahrem Görüntülerin İzinsiz Olarak Şantaj Amaçlı Paylaşılması

Şantaj, bir kimseden maddi menfaat elde etmek, haksız menfaat elde etmek için küçük düşürücü, itibarını zedeleyici bilgileri ifşa ederek ve yayarak bir kişiyi yıldırma; bir kişiye, içinde bulunduğu durumu kullanarak istemediği bir şeyi yaptırmak için baskı yapma eylemi olarak tanımlanır.

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla beraber, çeşitli suçların da internet üzerinden işlenmeye başlandığı gözlemlenmektedir. Şantaj suçu, bu suçlardan biri olup, iletişim aracılığıyla yak internetin yaygınlaşmasıyla, internet üzerinden işlenen birçok suç ortaya çıkmıştır. Özellikle sosyal ağlar aracılığıyla Facebook, Twitter ve Instagram gibi sitelerde işlenen şantaj suçları, iletişim kurma aracı olarak kullanılan bu platformlarda suç işlemenin de aynı oranda kolaylaştığını söylemek mümkündür. Bu suçlar genelde, şüpheliler tarafından mağdurun kişisel bilgilerinin izinsiz olarak alınması ile başlamakta ve mağdurdan maddi yarar elde etmek için bu bilgilerin ve görüntülerin internette yayılacağı tehdidi ile ortaya çıkmaktadır.

AVUKAT DESTEĞİ

Randevu almak için çalışma saatleri içerisinde aşağıdaki telefon aracılığı ile ulaşabilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz.

Hafta içi: 09:00 – 21:00
Cumartesi: 10:00 – 18:00
Telefon: +90 535 376 06 45

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir