İhtiyati Haciz Teminat İade Talebi Örneği

İhtiyati Haciz Teminat İade Talebi Örneği

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak için borçlunun mal ve haklarına hukuk mahkemesi tarafından el konulması işlemidir. İhtiyati haciz kararı verilmesi için alacaklının alacağının vadesinin gelmiş olması, alacağın açık ve kesin olması, alacağın tahsili için acele ve zaruret bulunması ve alacaklının ihtiyati haciz talebinde bulunurken teminat göstermesi gerekir. Teminat, ihtiyati haciz kararının borçluya verdiği zararı karşılamak için alacaklı tarafından mahkemeye yatırılan paradır. İhtiyati haciz kararı kesinleştiğinde veya iptal edildiğinde, teminatın iade edilmesi gerekir. Bu yazıda, ihtiyati haciz teminat iade talebi örneği verilerek, bu talebin nasıl yapılacağı ve hangi şartlarda kabul edileceği anlatılacaktır.

İhtiyati Haciz Teminat İade Talebi Nasıl Yapılır?

İhtiyati haciz teminat iade talebi, ihtiyati haciz kararının kesinleştiği veya iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde, teminatın zimmete geçirilmesi riski vardır. İhtiyati haciz teminat iade talebi, ihtiyati haczi veren mahkemeye dilekçe ile yapılır. Dilekçede, ihtiyati haciz kararının kesinleştiği veya iptal edildiği tarih, teminatın miktarı, teminatın yatırıldığı banka hesabı numarası ve teminatın iade edileceği banka hesabı numarası belirtilmelidir. Dilekçeye, ihtiyati haciz kararının kesinleştiğini veya iptal edildiğini gösteren belge ve teminat makbuzu eklenmelidir.

İhtiyati Haciz Teminat İade Talebi Hangi Şartlarda Kabul Edilir?

İhtiyati haciz teminat iade talebi, aşağıdaki şartların varlığı halinde kabul edilir:

– İhtiyati haciz kararı kesinleşmişse, borçlu alacağı ödemiş veya alacaklı ile uzlaşmış olmalıdır. Aksi takdirde, alacaklı teminata itiraz edebilir.
– İhtiyati haciz kararı iptal edilmişse, iptal kararı kesinleşmiş olmalıdır. Aksi takdirde, alacaklı temyiz yoluna başvurabilir.
– İhtiyati haciz kararı kaldırılmışsa, kaldırma kararı kesinleşmiş olmalıdır. Aksi takdirde, alacaklı istinaf yoluna başvurabilir.

İhtiyati Haciz Teminat İade Talebi Örneği

Aşağıda, ihtiyati haciz teminat iade talebi örneği verilmiştir. Bu örnek, ihtiyati haciz kararının iptal edildiği bir durum için hazırlanmıştır. Diğer durumlarda, dilekçenin içeriği değişiklik gösterebilir.

 

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2021/1234 Esas

DAVACI: İsim Soyisim (TC No: 12345678901)

VEKİLİ: Av. Nasuh Buğra KARADAĞ (Baro No: 36075)

DAVALI: İsim Soyisim (TC No: 23456789012)

KONU: İhtiyati haciz teminat iade talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

1- Mahkemenizce verilen 15.06.2021 tarihli ihtiyati haciz kararı, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.08.2021 tarihli ilamı ile ihtiyati haciz kararını iptal etmiştir. İptal kararı, 05.09.2021 tarihinde mahkemenize tebliğ edilmiştir.
2- İhtiyati haciz talebimiz sırasında, 10.000 TL tutarında teminat göstermiş ve bu teminatı mahkemenizin belirttiği banka hesabına yatırmıştık. Teminat makbuzunu dilekçemize ekliyoruz.
3- İhtiyati haciz kararının iptal edilmesi nedeniyle, teminatın tarafımıza iade edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, BK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Yargıtay ilamı, teminat makbuzu ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz teminatının tarafımıza iade edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Av. Nasuh Buğra KARADAĞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir